Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

בכריס מלוחי
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף

אוג חרוק
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

ארז הימלאי
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר, בינוני
עונת פריחה סתיו גובה מעל 12 מטר

אגס
קבוצת צמחים עצים מחזור חיים רב שנתי
סוגי עצים עצי פרי

קופרסוציפריס X לילנדי
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר מאוד
גובה 4-6 מטר משמעות פריחה לא משמעותית, מועטה

גרויה צהובה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה אזמלנית
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

ברוש מצוי 'טוטם'
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, ללא השקיה קצב צימוח בינוני
גובה 8-12 מטר מחזור חיים רב שנתי


דומביאה כלאנתה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

דק פרי מכונף
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה, כתום, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

בוהיניה לבידה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, בורדו, חום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר

מיאופורון מחודד
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר, 6-8 מטר, 8-12 מטר

בוהיניה גלפיני
קבוצת צמחים עצים, מטפסים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר

היביסקוס טלייתי 'סתריה'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה, כתום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

שיח אברהם משולש 'ארגמני'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

בומבקס הודי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב


דומביאה בורגס
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, סגול בהיר לילך, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

קתרוסית מרובעת
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו

כופר לבן (צמח החינה)
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

פרע מופשל
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב, סתיו

מללויקה היגל
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

סטרליציית ניקולאי
קבוצת צמחים שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, כחול, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה מתקלפת
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה סגלגלית
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו


אשחר רחב עלים
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה קצב צימוח מהיר
עונת פריחה אביב גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר

ניקטנטוס נוגה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, צמחי מרפא, עצים צבע פריחה לבן, כתום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

קליסטמון נאה (ספציוזוס)
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

סופורה לבידה
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

לפטוספרמון חלק
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

אוג מכחיל
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה
קצב צימוח איטי גובה 2-3 מטר

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח