Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים צבע פריחה כתום, סגול כהה תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, עמיד ליובש קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, סגול כהה, משולב תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב, סתיו
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל, צמחי בר צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול כהה תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש, ללא השקיה, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, עמיד ליובש קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה, כתום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, ירוק תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים קצב צימוח בינוני גובה 40 סמ, 50 סמ, 60 סמ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה צהוב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש עונת פריחה אביב גובה 80 סמ, 1 מטר, 1-1.5 מטר
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, עונתיים צבע פריחה ורוד, סגול בהיר לילך תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה כתום, אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה גובה 20 סמ שימושים בודד, קבוצה, מסלעה, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה כתום, אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה גובה 20 סמ שימושים בודד, קבוצה, מסלעה, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה כתום, אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה גובה 20 סמ שימושים בודד, קבוצה, מסלעה, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום, ירוק, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול כהה תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה חורף
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, משולב תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני גובה 60 סמ
?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח