Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, שיחים, עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, עמיד ליובש קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, מאכל, צמחים פורחים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב, סתיו
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, משולב תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה, השקיה סדירה קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, חום, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, עמיד ליובש קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, מאכל, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול בהיר לילך תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, צמחי מים וביצה צבע פריחה כתום, ורוד תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה, הצפה, השקיה סדירה קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה בורדו, ירוק, משולב תנאי אור שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה כחול השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב גובה עד 10 סמ
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה לבן, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך, חום, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב, סתיו
קבוצת צמחים צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה צהוב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח איטי עונת פריחה חורף, אביב
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה סגול בהיר לילך, תכלת תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני גובה 20 סמ, 30 סמ
קבוצת צמחים צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה לבן, כתום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח איטי עונת פריחה חורף, אביב
קבוצת צמחים צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים צמחים פורחים, פקעות בצלים וגאופיטים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר, ורוד, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו גובה 80 סמ, 1 מטר, 1-1.5 מטר, 1.5-2 מטר
קבוצת צמחים צמחי מרפא, פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר צבע פריחה סגול כהה, שחור תנאי אור שמש חלקית
השקיה מועטה, ללא השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, סגול בהיר לילך, סגול כהה, תכלת תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית עונת פריחה חורף גובה 30 סמ
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו
?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח