Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים צבע פריחה לבן תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר מאוד גובה עד 10 סמ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, מרובה, רגיש ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו גובה 50 סמ, 60 סמ, 70 סמ
קבוצת צמחים שיחים צבע פריחה אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, השקיה סדירה קצב צימוח בינוני גובה 80 סמ, 1 מטר
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה כחול תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, סגול כהה, כחול תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית עונת פריחה קיץ גובה 60 סמ
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, עונתיים צבע פריחה לבן, אדום, בורדו, ורוד בהיר, ורוד תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, רגיש ליובש קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול כהה, כחול תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית עונת פריחה קיץ גובה 60 סמ
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר גובה עד 10 סמ שימושים כיסוי, צל, פטיו, אחיזת קרקע
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים צבע פריחה לבן, ורוד תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני גובה 8-12 מטר מחזור חיים רב שנתי
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה ורוד בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה סגול כהה, כחול תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה צהוב, כתום, אדום, משולב תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים, מטפסים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח איטי גובה 1.5-2 מטר שימושים כיסוי, צל, פרגולה, גזיבו, מיכל, עציץ, תליה, מטפס
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים, צמחי מרפא צבע פריחה צהוב כהה, כתום, אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר עונת פריחה סתיו
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה צהוב בהיר, ורוד בהיר, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים שיחים, צמחי כיסוי משתרעים, מטפסים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית
קצב צימוח איטי גובה 1-1.5 מטר שימושים בודד, קבוצה, גוש צבע, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיכל, עציץ, סידורי פרחים
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה צהוב תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן, סגול כהה, כחול תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים, מאכל, צמחי מרפא צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים, מאכל צבע פריחה לבן, אדום, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן, ורוד, משולב תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, משולב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח