תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  תחום עיסוק: עיצוב הגן, יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
חיסכון במים בגן הנוי הצילום מאת: TO KEEP

חיסכון במים בגן הנוי

כללים בסיסיים לחיסכון במים, הנחיות מקצועיות להשקיה
ולהקטנת נזקים בצמחי גן הנוי.
הוסף לאוספים שלי

חיסכון במים בגן הנוי

על מנת לחסוך במי השקיה, יש לבדוק את הרגלי ההשקיה הקיימים ואת מערכות פיזור המים, לשקול מחדש נוהגי השקיה ומנות מים,
לבדוק את צריכת המים של הצמחים ואת עומקי ההרטבה הרצויים.

הפעולות להקמת גן חסכני במים

ראשית, יש לעדכן את נתוני שטחי הגן ולהכין לוח הפעלה להשקיית הגן במהלך השנה.
במרבית המקרים מדידת גודל השטחים לכל ברז (הפעלה) וחישוב מנות ההשקיה בהתאם לצורכי הצמחים עשויים לחסוך מידית כ-% 30%-40 מכמויות המים המשמשות להשקיית הגינה. הנחיות להכנת לוח הפעלה ניתן לקבל בדפון בנושא של משרד החקלאות, באתר המשרד וכן בתכנת "השקיה 2003 ,"שהינה תכנה לניהול משק מים ולהכנת לוח הפעלה. התכנה ניתנת להורדה לתקופת ניסיון באתר משרד החקלאות ואפשר לרכשה באתר.
שנית, יש לבדוק את מערכת ההשקיה, יעילותה ותקינותה. בהמשך נבחן נושאים נוספים לחיסכון במים: נושאים תכנוניים ואגרוטכניים, שימוש בצמחים חסכני מים ועוד.

מעט נתוני צריכה

השקיה (בנוסף לגשמים) של גינה ממוצעת, שבה שתולים עצים, שיחים, מדשאה שימושית, מעט ורדים ועונתיים, מצפון לקו הבצורת, הינה כ- 600 מ"ק לשנה לדונם.
גינה אקסטנסיבית, שבה נטועים עצים וצמחי כיסוי חסכני מים, צורכת כ- 400 מ"ק לדונם לשנה תוספת השקיה. גינה, שתפעל על פי עקרונות אלו, תהיה חסכנית במים ותוכל גם בשנות משבר לעבור את עונת הקיץ בקלות יחסית.

צריכת המים של צמחי הגן

חישוב מנת ההשקיה ייעשה על פי הנוסחה הבאה:
מנת ההשקיה (ליטר) = גודל השטח (מ"ר) * צריכת מים יומית (ל') * מרווח השקיה (בימים)

מערכות השקיה

מלכתחילה ראוי לתכנן מערכות השקיה יעילות ומבוקרות היטב, המפזרות מים
באחידות באמצעות ממטירים או טפטפות.
חשוב לבדוק את יעילות פיזור המים בשטח (גם במערכות קיימות).

אופן הבדיקה

א. הצבה נכונה של הממטירים

יש לבדוק בקטלוג היצרן את מרחקי ההצבה המומלצים לפי סוג הממטירים, קוטר הפייה ולחץ המים בקו. יש לדאוג לחפיפת ממטירים בכל השטח. הממטירים חייבים לעמוד זקופים. עמידה אלכסונית גורמת לפיזור לא תקין. מבטלים "גגונים וברגים", המגבילים את קוטר ההתזה ומשבשים מאוד את הפיזור התקין. יש להתאים ממטירים או מתזים למקומות צרים כאלה. לחץ המים בממטירים חייב להיות אחיד. הפרשי לחצים בין הממטיר בראש הקו ובין זה שבסופו גורמים לספיקה שונה ולפיזור לא אחיד. יש לבדוק לחץ באמצעות שעון לחצים בממטירים עצמם, ולבדוק בקטלוג היצרן את גובה הלחץ הדרוש. צינורות מובילים בקטרים קטנים יכולים לגרום לשינוי לחצים, וכן שימוש בממטרות רבות מדי בפתיחה (השקיה) אחת.
כל הממטירים המופעלים בו זמנית ע"י ברז אחד צריכים להיות מאותו סוג; גם אלה, המשקים גזרה של 360 מעלות, וגם ממטירי הגזרה. פיות ממטירי הגזרה צריכות לתת ספיקה קטנה יותר, לפי גזרת ההמטרה. מכאן עולה, שממטיר, המפזר בגזרה של 180 מעלות - ספיקתו תהיה מחצית משל ממטיר היקפי. משקים בשעות ללא רוח, וכאשר ההתאדות נמוכה.
בגינה פרטית מומלץ לבצע בדשא בדיקת פיזור מים, קלה מאוד לביצוע, שתוצאותיה עשויות להצביע על פיזור לקוי של המים, כך: מציבים במרווחים קבועים (כל 3-2 מ' בערך) כוסות או קופסאות אחידות, ופותחים את המים בממטרות. הכלים, שנתמלאו פחות מהאחרים, והדשא באזור שלהם אכן מראה סימני יובש, מעידים על חוסר חפיפת מים טובה במקום ועל פיזור מים לקוי. בדיקת הפיזור למראית עין ולפי תחושה שהממטירים עובדים כראוי, אינה נכונה, מטעה ואין להסתמך עליה. אם אכן מתגלים כתמי יובש כתוצאה מפיזור מים לקוי או בשל הפרשים בעומק הקרקע בגן, או כתמי קרקע השונים בהרכבם, יש להשקות כתמים אלה בנפרד בממטרה ניידת, ולא לפתוח בעבורם את כל המערכת.

ב. הצבה נכונה של טפטפות

נעשית לפי שיקול של צפיפות הצמחים בערוגה, סוג הקרקע וסוג הטפטפת. אפשר להשתמש בטפטפות "להצפת מים" מבוקרת של ערוגות ואפשר להשקות נקודתית צמחים בודדים. בכל מקרה, מחשבים היטב את מנות המים לפי זיקת הצמח ובהתאם לעונה. גם בטפטפות יש להבטיח ספיקה אחידה לאורך כל הקו. שימוש בקוטרי צינורות נכונים ובווסתי ספיקה או בווסתי לחץ יסייע בנושא.
אין לשתול בערוגה אחת צמחים בעלי זיקה שונה למים, אולם אם כבר נעשה המעשה, אפשר להשתמש בטפטפות בעלות ספיקה שונה לצמחים בהתאם לדרישתם למים - טפטפת קטנה לצמח חסכוני, וגדולה יותר לצמח צרכן מים.

ג. יש לבדוק אם שיעור ההמטרה מתאים לכושר האינפילטרציה (חלחול, חדירה) של הקרקע

גם אם פיזור המים טוב, ומנות המים מחושבות היטב, יש לבדוק אם שיעור ההמטרה מתאים לכושר האינפילטרציה (חלחול, חדירה) של הקרקע. בשיעורי המטרה גבוהים עלולים המים להינגר על פני השטח ולא לחדור לעומק הקרקע (המקום הנמוך ביותר בדשא הוא הירוק ביותר). לפיכך, באדמות כבדות, שהחלחול בהן איטי, משתמשים בממטרות בעלות ספיקה נמוכה ובמרווחי הצבה גדולים עד כמה שאפשר.

ד. לחשב באופן מדויק את גודל השטח המושקה

יש לחשב באופן מדויק את גודל השטח המושקה. קביעת מנות מים לפי גודל שטח שאינו מדוד היטב גורמת טעויות. גם אם הטעות שולית, צמחים בשטחים הגדולים במציאות מהשטח המחושב, יסבלו מצמא; ואילו בשטחים הקטנים במציאות מהשטח המחושב - ייגרם בזבוז מים

ה. להשתמש בקוצבי מים אוטומטיים

מים נמדדים בנפח (ליטר או מטר מעוקב). לפיכך, יש להשתמש בקוצבי מים אוטומטיים, הקוצבים מים בפתיחתם לפי כמות נדרשת. פתיחת מים בחישוב של זמן (נניח פתיחה לשעתיים) יכולה להניב תוצאות השקיה שונות בתנאי ספיקת ממטירים שונה, ולכן במחשבי השקיה, המשקים לפי זמן, צריך לחשב את הזמן הנדרש להשקיה לפי מכסת הכמות הנדרשת.

השקיית צמחים בצמצום

הטבלה המופיעה בדפון זה, וכן הטבלאות בלוח ההפעלה הממוחשב "השקיה 2003" ובדפון המקצועי של משרד החקלאות, הן טבלאות השקיה לגינה בשנים רגילות שיש בהן מים. בשנים שחונות מצמצמים את כמויות ההשקיה באופן מושכל בהתייחס לגידול, למידת חשיבותו ולסוג הנזק העלול להיגרם לגן ולסביבה, אם לא יושקה.
בדשאים מסוימים ניתן לצמצם בכמות המים להשקיה בכ-% 10 ,ובפרחים ב- 15%עד 20%, בדרך של צמצום מים בכל השקיה, או בהגדלת מרווחי ההשקיה מבלי לשנות את הכמות. גננים, המחשבים את ההשקיה בהתאם לטבלאות התאדות מגיגית (שהן מדויקות יותר) - יצמצמו בהתאם לנ"ל.

השקיית צמחים בצמצום מים רגיל

א. מדשאות

בשטחי דשא זינפוצה חבויה (קיקויו), זואיסיה "אל טורו", יבלית (ברמודה) ופספלון נדני (פאספאלום וגינטום), ניתן לאחר בהשקיות, גם אם הדשא מצהיב. כמו-כן אפשר לחשב לגביהם מנות מים (במרכז הארץ) לפי מקדם 0.35-0.4 מגיגית.
בשטחי דשא של צרגב חד-צדדי (בופאלו) רגיל וננסי, ובת יבלית דרומית (עשב דרבן) חייבים להשקות במנות של 0.45 מגיגית. ייבוש זמני של מדשאות אלה יגרום להן להתנוון ולהיעלם. דשאים מאזורים קרים (כמו זון, בן-אפר וסיסנית) צורכים כמויות מים גדולות. לגינות פרטיות כדאי להימנע מהחזקתם בקיץ בשנים שחונות.
דשאים בצל, ניתן להשקות בפחות מים.

ב. שיחים וצמחי כיסוי

שיחים וצמחי כיסוי משקים בכמחצית משיעור המנה של מדשאות; פרחים וורדים משקים בשיעור של פי 1.5 משיעור המנה של מדשאות; עצים, המוצבים בתוך שטחים מושקים, אין צורך להשקות בנפרד; עצים צעירים, המוצבים בשטח לא מושקה, יש להשקות בנפרד לפי הטבלאות להשקיית עצים, שבהוצאת המחלקה. לא מומלץ להצמיא עצים. מידת החיסכון במים בהצמאת עצים היא מזערית (בשל מספרם המועט יחסית בגן). עצים מבוגרים בשטחים, שבהם לא ירדו גשמי חורף, זקוקים לתוספות קיציות של מים. אין לחכות עד שהעצים יראו סימני צמא. יש עצים שבמצב זה ייכנסו לניוון מתמשך, ואף יגיעו לתמותה.

ג. צמחים חדשים, או שמירת על הקיים

יש להימנע משתילות חדשות של מדשאות, שיחים ופרחי עונה. המטרה עתה הינה לשמור על הצמחים הקיימים.

ד. חיפוי ערוגות וגומות

חיפוי ערוגות וגומות ברסק גזם, קש, נסורת, עלים יבשים, טוף, קרטונים או חומר אחר. החיפוי מונע התאדות מים מסדקי הקרקע ומפחית את טמפרטורות הקרקע, ותורם בכך להתפתחות שורשים טובה ולפעילות מיקרוביאלית חיובית באדמה. החיפוי גם מקטין צמיחת עשבים שוטים (כשמחפים בנסורת או בקש, מדשנים במנת חנקן נוספת כדי לאזן את היחס בין החנקן לפחמן בקרקע. יש הנוהגים לפזר מתחת לחיפוי גרעינים מורעלים נגד נברנים).

כיצד לפעול במצב של קיצוץ דרסטי במים

א. אין מצמיאים עצים, ובמיוחד עצים צעירים. הם הנוף הגבוה העתידי, ובמאזן המים הכללי אין צריכתם משמעותית.
ב. ניתן לצמצם במים עד לסימני הצמא הראשוניים של שיחים בעלי עלים רכים. בשיחים ובצמחי כיסוי בעלי עלים גלדניים אפשר לצמצם הרבה במים, כיוון שהם מטבעם חסכוניים במים, אולם אין לחכות עד לסימני צמא בעלים. בשיחים כאלה סימני צמא מעידים על כך שהצמח הגיע למצב, שקשה יהיה לו להתאושש ממנו, גם אם יקבל תוספת מים.
ג. אפשר לייבש שטחים של פרחי עונה וצמחי כיסוי עשבוניים. בשנות שפע אפשר יהיה לחדשם בקלות יחסית ע"י שתילה מחדש.
ד. דשאי זיפנוצה חבויה (קיקויו), פאספלון נדני, זואיסיה "אל טורו" ומיני ברמודה אפשר שלא להשקות זמן ממושך. דשאים אלה יתעוררו מחדש בדרך כלל (ייתכן שעם נזקים קלים בלבד) גם לאחר תקופות יובש ממושכות, מיד עם חידוש ההשקיה או הגשמים. לעומת זאת, בדשאי צרגב חד-צדדי ובת יבלית דרומית יש להשקות מדי פעם, ולא להחזיקם ביובש ממושך, כיוון שהם עלולים למות. בדשאי זואיסיה מסוימים אחרים עלול להתייבש המרבד, אם לא יושקו, אך גם ביובש ממושך הם לא ימותו, אלא יפתחו נוף חדש מקני השורש הנמצאים באדמה.
עם זאת, קשה יהיה לקצור את הנוף היבש ויידרש לכך כלי מיוחד. דשאי האזור הקר הם צרכני מים גדולים. במקרה שבגן שטחיהם נרחבים - מומלץ לוותר עליהם ולייבשם. באזור ההר הגבוה, שאין בו דשא אלטרנטיבי, יש להשקותם במנות קטנות לעתים קרובות. כיסוחים תכופים במדשאות חוסכים מים.
ה. אין לשתול כל שטח חדש

התייחסות לצמצום במים לטווח הארוך

א. מכיוון שהצמצומים במים יימשכו גם אם תהיינה השנים הקרובות ברוכות במים, יש לתכנן גנים חדשים לעתי,ד תוך התבססות על צמחים חסכני מים, הגדלת היקף החורשות וצמצום משמעותי של שטחי המדשאות.
ב. המדשאות יתוכננו רק לשטחים, המיועדים לדריכה בפועל, ואילו שטחי אחו ירוק לאחזקת קרקע ולמראה נאה - יתבססו על צמחי כיסוי נמוכים חסכני מים.
ג. כדאי להתרגל לשטחי קרקע מחופים או מעובדים ונקיים בגן. לא כל שטח חייב להיות מכוסה בצמחים. השטחים הרחוקים ממרכז הגן יכולים להישאר חשופים.

הדפון המקורי של משרד החקלאות
?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

הנבטה 630468 copy

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח