תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  תחום עיסוק: עיצוב הגן, יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
מילון מושגים והגדרות

מילון מושגים והגדרות


מילון מושגים המופיעים באתר, המחשות על ידי איורים והסברים מילוליים.

תגיות:הסבר
הוסף לאוספים שלי

כללי תרגום השמות הבוטניים


כללי תרגום השמות הבוטניים של הצמחים אמור להתבצע על פי כללי התעתיק שנקבעו על פי האקדמיה ללשון עברית.

<a href="http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Transcription2_2.pdf" target="_blank">למעבר לכללי התעתיק מלועזית לעבריתa>

אנו מעוניינים ליצור אחידות בשמות הצמחים ולהציג את השם התקני על פי הכללים הללו. באתר במקרים רבים השמות אינם על פיהם, אלא על פי השמות הנהוגים כיום במשתלות.
נודה לכם אם תתקנו אותנו, ונציג כשם ראשי, את השם התקני על פי כללי השפה העברית.

 

 

 

ass="imgLeft" title="." src="images/icons/IMG_6007_העלתי_לפייסבוק.jpg" alt="IMG 6007 העלתי לפייסבוק" width="246" height="164" />

מילון מושגים ומיקרא צמחים

 

מילון זה יכלול מושגים מעולם הצומח הקשורים לתכנים המופיעים באתר זה.

בנוסף יופיעו הסברים ספציפיים להגדרות ותאורים מילוליים המופיעים באתר.

TO KEEP עדיין בשלבי הקמה, במהלך התקופה הקרובה יושלם דף זה.

 

 

גלעין - (Endocarp) מעטה קשה שבתוכו טמון זרע יחיד של פרי, לדוגמא, שזיף, זית, אפרסק (מצורפת תמונה).

בית גלעין -(Drupe) פרי שיש בו גלעין, מכונה בית גלעין

גרעין - זרע בתוך פרי כגון גרעיני אבטיח, גרעיני תפוח, גרעיני תפוז.

גרגיר - פרי בעל זרע אחד המכוסה בקליפה דקה. בדרך כלל מצוי בדגניים, למשל גרגירי חיטה, גרגירי שעורה.

זירעון - פרי בעל זרע אחד המצוי בקליפה. בדרל כלל נראה זאת במורכבים, למשל זירעוני חמנית, ובסוככים למשל זירעוני שומר.

זרע - (Seed) חלק בצמח שנוצר מהפריית ביצית בשחלת הפרח וממנו מתפתח צמח חדש. (מצורפת תמונה).

able class="no-border"> ass="imgLeft" title="By Ori~ (Own work after file:avocado seed diagram-en.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons" src="images/dictionary/__חלקי_הזרע_מודגמים_בזרע_אבוקדו_730px-avocado_seed_diagram-HE.svg.png" alt=" חלקי הזרע מודגמים בזרע אבוקדו 730px-avocado seed diagram-HE.svg" width="284" height="195" /> ass="imgLeft" title="By LadyofHats [Public domain], via Wikimedia Commons" src="images/dictionary/Drupe_fruit_diagram-en.svg_אפרסק_שכבות_בית_הגלעין_.png" alt="Drupe fruit diagram-en.svg אפרסק שכבות בית הגלעין " width="253" height="189" /> able>

 

ata-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0">

ata-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body">an dir="rtl" data-ft="{"tn":"K"}" data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.0">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.0.$end:0:$0:0">
שריג – ענף ירוק של גפן עד גיל שנה. ass="imgLeft" title="By Jon Sullivan [Public domain], via Wikimedia Commons" src="images/dictionary/449px-Vine_קנוקנות.jpg" alt="449px-Vine קנוקנות" width="260" height="347" />
an>
ata-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.0.$end:0:$1:0" />an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.0.$end:0:$2:0">
זמורה – ענף צעיר של גפן עד שנה לאחר התעצותו.   הזמורות הן השריגים של השנה שעברה.
an>
ata-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.0.$end:0:$3:0" />an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.0.$end:0:$4:0">
סעיף – ענף צעיר של גפן עד שנה לאחר התעצותו ובאורך של עד 5 עיניים. 
an>
an>an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3.0">
ata-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3.0.$end:0:$1:0" />an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3.0.$end:0:$2:0">
בד – ענף רב שנתי בצמח מעוצה הנושא את הסעיפים.
an>
ata-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3.0.$end:0:$3:0" />an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3.0.$end:0:$4:0">
פקע\עין – ניצת הענף או הפרח לפני לבלוב. בגפנים - פקע הוא ניצת השריג והאשכול על גבי השריג לפני היפתחם. מהפקע ייצאו שריגים.
an>
an>
an>
an>
an>

ata-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body">an dir="rtl" data-ft="{"tn":"K"}" data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3.0">an data-reactid=".45.1:3:1:$comment912893635400706_914852205204849:0.0.$right.0.$left.0.0.1.$body.$comment-body.0.3.0.$end:0:$4:0">קנוקנות -  מעין חוט מגולגל הצומח מן השריג ועוזר לו להיאחז בחוטי ההדליהan>an>an>an>an>

אשכול - קבוצה של ענבים המחוברים יחד על ידי השזרה.

שזרה -  קנה מסועף שאליו מחוברים הענבים.

עוללה -  אשכול ענבים דל, המכיל גרגרים בודדים, פרי שנשאר על הגפן אחרי הבציר.

ציפה - החלק הבשרי והעסיסי של הפרי.

זג -  הקליפה הדקה של הפרי (גם ענבים)

בציר -  קטיף הענבים.

רוגלית -  גפן השרועה בגובה הקרקע על אבן נמוכה או מוט עץ נמוך מאוד, ללא תמיכה.

דלית  -  גפן הגדלה ותלויה על עמוד ומוטות

עריס  - גפן בסוכת גפנים

 

ass="imgLeft" title="By amada44 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons בצל" src="images/dictionary/Red_onion_cut.jpg" alt="Red onion cut" width="123" height="202" />

עלים - 

טרף - טרף העלה הוא החלק הרחב של העלה, לטרף שוליים תמימים, משוננים או מפורצים. הטרף יכול להיות מבריק, מחוספס, בגוונים שונים וכדומה. כדי לזהות נוכל לבחון גם את סידור העורקים.

פטוטרת - החיבור בין הטרף לבין הגבעול או הענף הוא באמצעות הפטוטרת הצרה. ישנן פטוטרות קצרות וישנן מאורכות.an style="color: #222222; font-family: sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;">
an>

גאופיטים

(Geophyte) הוא צמח שבתקופה מסוימת מתים בו כל החלקים העל קרקעיים ונשאר רק איבר אגירה תת-קרקעי, הפקעת נוצרת מהתעבות של גבעול, הבצל נוצר מהתעבות של עלים. גאה (Gea) ביוונית פרושו אדמה, פיט פרושו צמח. גאופיט הוא צמח אדמה.

<a href="index.php?option=com_tokeep&amp;view=articles&amp;layout=default&amp;task=search_results&amp;keyword=%D7%92%D7%90%D7%95%D7%a4%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%a0%D7%94&amp;Itemid=195&amp;flag=1" target="_blank">לסידרת מאמרים על גאופיטים בגינהa>

בצל - bulb, בצל הוא איבר אגירה תת קרקעי הקיים בצמחים כדוגמת יקינטון, צבעוני, שושן ונרקיס. הבצל בנוי משכבות של גלדים, שהם למעשה עלים שמשמשים כאיבר אגירה. תחתית הבצל מכונה עוגת בצל, וממנה יוצאת ציצת שורשים כלפי מטה. הבצל אוגר מזון ומים.

פקעת - corm, איבר אגירה תת קרקעי הקיים בצמחים רב שנתיים כדוגמת סייפן, רקפת, כרכום וכלנית. הפקעת היא התעבות של פרק או מספר פרקים של גבעול, המשמשים כאיבר אגירה. שורשי הפקעת יוצאים מבסיסה כלפי מטה, הגבעול ועלים פונים כלפי מעלה.  הפקעת אוגרת חומרי מזון בלבד.ages/dictionary/נרקיס_סיני_tokeep_מיודפת.jpg" width="300" height="197" alt="נרקיס סיני tokeep מיודפת" title="בצל נרקיס" />

ages/dictionary/כלנית_מיודפת_tokeep_.jpg" width="400" height="201" alt="כלנית מיודפת tokeep " title="פקעות כלנית" />

 

 

 

 

חורש ים תיכוני

an id=".D7.91.D6.B8.D6.BC.D7.aa.D6.B8.D7.94_.28dwarf-shrub_steppe.29">בָּתָה (dwarf-shrub steppe) - תצורת צומח בה שולטת בשטח חברת צמחים שיחניים נמוכים (עד כ-50 ס"מ), יחד עם צמחים עשבוניים; גאופיטים (צמחים בעלי אבר אגירה תת-קרקעי), המיקריפטופיטים, צמחי שושנת ועשבוניים חד שנתיים.
חלק ניכר מהשיחים בתצורה זו משירים את עליהם בקיץ או מחליפים את עליהם בין החורף לקיץ. התנהגות זו, מסייעת להם להתמודד עם החום והיובש השוררים בקיץ באזורים אלו. (נלקח מויקפדיה ׳חורש ים-תיכוני׳) לדוגמא הצמח <a href="index.php?option=com_tokeep&amp;view=article&amp;id=562bbfed0f053a7e678b4567&amp;Itemid=195" target="_blank">לוטם שעירa>
an>

an id=".D7.92.D7.a8.D7.99.D7.92.D7.94_.28garrigue.29">גריגה (garrigue)an>גָּרִיגָה היא תצורה פתוחה, בה שולטים שיחים מעוצים קטנים בגובה שבין 50 ל-150 ס"מ, בדרך כלל בעלי עלים נוקשים, יחד עם צמחים נמוכים יותר - בני שיח הדומים בתכונותיהם לשיחים הגדולים יותר, וצמחים עשבוניים. (נלקח מויקפדיה ׳חורש ים-תוכוני׳) לדוגמא הצמח <a href="index.php?option=com_tokeep&amp;view=article&amp;id=562bbfed0f053a7e678b4567&amp;Itemid=195" target="_blank">לוטם שעירa>

an id=".D7.99.D7.a2.D7.a8_.D7.a4.D7.aa.D7.95.D7.97">יער פתוח - an>יער פתוח, הנקרא גם יער פארק, הוא תצורה של עצים נמוכים בעלי גזע בודד, מפוזרים יחסית בשטח. בשטחים שבין העצים צומחים שיחים נמוכים ועשבוניים. תצורה זו אינה שלב הכרחי בהתפתחות החורש הים-תיכוני, ופעמים רבות עוברת תצורת הצומח משלב הגריגה לחורש, מבלי להתפתח ליער פארק. (נלקח מויקפדיה ׳חורש ים-תיכוני׳)

an id=".D7.97.D7.95.D7.a8.D7.a9_.28maquis.29">חורש (maquis)an>תצורה צפופה של עצים קטנים (עד כ-4 מטר), מרובי גזעים, בעלי עלים קשים, יחד עם שיחים גבוהים ונמוכים - קשי עלים גם הם, עשבוניים שונים ומטפסים. בתצורה זו, מעורבות זו בזו שכבות הצומח, ואיפיונן לא מוגדר.
כאמור, בתנאים מסוימים, יכול החורש להתפתח ל<a href="https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%a2%D7%a8" title="יער">יערa> - תצורה של עצים גבוהים יחסית, צפופים, ובעלי גזע יחיד. (נלקח מויקפדיה ׳חורש ים-תיכוני׳)

argin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: #252525; font-family: sans-serif; font-size: 14px;"> 

מהי היררכיה על פי מדע הטקסונומיה

ממלכה Kingdom
מערכה Phylum
מחלקה Class
סדרה Order
משפחה Family
תת משפחה Subfamily
שבט Tribe
סוג Genus
תת סוג Subgenus
מין Species
תת מין subspecies הדרגה הטקסונומית הנמוכה ביותר במיון עולם הטבע, המגדירה אוכלוסייה של פרטים בני מין אחד שבשל בידול גאוגרפי או שוני מהותי בצורה, ברצף הדנ"א או בהתנהגות בינם לבין הפרטים באוכלוסיות אחרות של אותו מין. רק שוני מהותי מגדיר תת-מין.

argin: 0.5em 0px; line-height: 22.4px; color: #252525; font-family: sans-serif; font-size: 14px;">לדוגמא -

מהי ההיררכיה עבור סחלב קטליאה? Cattleya labiata rubra schuller


Kingdom: Plantae
Phylum: angiosperms
Class: Monocots
Order: asparagales
Family: Orchidaceae
Subfamily: Epidendroideae
Tribe: Epidendreae
Subtribe: Laeliinae
alliance: Cattleya
Genus: Cattleya

Type species: Cattleya labiata Lindl ( עבור הבוטנאי John Lindley)

 

 

שיח - שיח הוא צמח רב-שנתי מעוצה המגיע לגובה של 1-5 מטרים וענפיו הרבים מסתעפים סמוך לקרקע. אורך הגזע של שיח הוא 400-50 ס"מ. כאשר אורך הגזע הוא פחות מ-50 ס"מ, קרוי הצמח בן שיח (ויקיפדיה)

עשב- עשב הוא שם כללי לצמחים עשבוניים רב-שנתיים או חד-שנתיים ירוקים שהגבעול שלהם אינו מעוצה. (ויקיפדיה)

זריע - נביטה של זרע, ללא הרכבה

מזריע את עצמו - המינוח הנכון הינו - יוצר ספיח. 

זריה - להפיץ לכל עבר. לדוגמא - במדשאות גדולות לעיתים זורים מרבדי דשא קצוצים (ללא אדמה), ואלו משתרשים לקרקע ומעבים את הדשא.

כיצד נזהה צמחים - <a href="index.php?option=com_tokeep&amp;view=article&amp;id=56486aef0f053a7e378b4567&amp;Itemid=195" target="_blank">עיברו למאמרa>

 

המילון בשלבי בניה - המשך יבוא

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

הנבטה 630468 copy

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח