תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  תחום עיסוק: עיצוב הגן, יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
חיפוי קרקע בגן הנוי, פרק ג׳ הצילום מאת: אביגיל הלר

חיפוי קרקע בגן הנוי, פרק ג׳

בשני החלקים הראשונים של המאמר דנו בחלק מההשפעות של חיפויים מסוגים שונים.

למעבר לחלק הראשון של המאמר

למעבר לחלק השני של המאמר

מאת: אביגיל הלר תגיות:שה, שה״מ
הוסף לאוספים שלי

למעבר לחלק א׳ של המאמר
למעבר לחלק ב׳ של המאמר
למעבר לחלק ד׳ של המאמר

הנקודות העיקריות שהועלו הן כי השימוש בחיפוי:

• משפר את רטיבות הקרקע ומאפשר חיסכון במים.
• משפר את רטיבות הקרקע על ידי מניעת התאדות ולא על ידי שינוי כושר תאחיזת המים של הקרקע. • מונע את התייבשות הקרקע, ומונע בהתאמה את היסדקותה.
• מונע התפתחות יצירת קרום אטום בקרקעות שונות ובשיפועים שונים.
• מונע סחף של קרקעות שונות.
• חיפויים אורגניים גורמים לעלייה בתכולת החומר האורגני בקרקע.
• חיפויים אורגניים בעלי יחס פחמן וחנקן גבוה עלולים לגרום לחוסר חנקן בקרקע.
• מי גשם או מי השקיה העוברים דרך חיפוי אורגני כגון קומפוסט או רסק גזם עץ נספחים לחומר החיפוי ("מס הרטבה").
• חיפוי מונע או מפחית המלחת קרקע בעת גשמים, באזורים יובשניים.
• חיפוי מפחית את מידת ההמלחה כתוצאה מהשקיה במים מליחים.
• חיפוי מפחית בצבוץ של עשבים שוטים אך לא מונע אותו לחלוטין (בעיקר את זו של עשבים רב-שנתיים). כדי למנוע בצבוץ של עשבים נוהגים גננים לעשות שימוש בשתי שכבות חיפוי מחומרים שונים.
• לא נמצא השפעה של חיפוי על רמת הדיות בצמחים. 

בחלק זה של המאמר נדון בהשפעות נוספות של חיפוי.

Screen Shot 2014-06-30 at 2.21.36 PM

 השפעת חיפוי אורגני על טמפרטורת הקרקע

אבישי (1988) מצא כי הפרש הטמפרטורה בין שטח מחופה בחומר אורגני (בשכבה בעובי של 20 ס"מ קש ועשבים מיובשים) הגיע ל- 52-26 מ"צ על פני קרקע בלתי מחופה בשעה 13:00 ו- 26 מ"צ באותה עת מתחת לחיפוי.
גבריאל ויולס (2003) שחיפו עצי אלביציה צהובה (Albizia lebbeck) בני כ- 10 שנים, ברסק גזם עץ בעובי של 15 ס"מ מצאו כי הטמפרטורה בעומק 10 ס"מ ביחס לפני השטח בטיפולי ההיקש בהם הקרקע הייתה חשופה וללא חיפוי, הייתה נמוכה ב- 2 עד 5 מ"צ, לאורך זמן - בתחילת אפריל ההפרש היה 2 מ"צ ובסוף מאי 5 מ"צ, כאשר מדידות חודשיות של ההפרש בין שני הטיפולים עד סוף אוקטובר נתנו הפרש של כ- 5 מ"צ. יחד עם זאת, ככל שטמפרטורות הסביבה עלו, עלתה טמפרטורת הקרקע גם בשטח החשוף וגם בשטח מחופה.
בטיפולים המחופים לא היה הבדל בטמפרטורות בין פני השטח לאלו שבעומק 10 ס"מ.
כלומר, באמצעות חיפוי ברסק גזם עץ, נוצרה סביבה נוחה יותר להתפתחות השורשים, הסמוכים לפני השטח.
אך, לא כל החומרים האורגניים יעילים באותה מידה. פעאל וניסן (1995) מצאו כי רסק גזם עץ הפחית במידה טובה יותר מקומפוסט הן את טמפרטורת פני הקרקע והן את הטמפרטורה בעומק של 10 ס"מ מתחת לפני הקרקע (טבלה א').

טבלה א': השפעת חיפוי ברסק גזם עץ ובקומפוסט על טמפרטורת פני הקרקע במ"צ ועל הטמפרטורה בעומק 10 ס"מ מתחת לפני הקרקע

1 

בניסוי שנערך על ידי הדר-גבאי וחוב' (2002) נבדקה השפעת חיפוי ברסק גזם עץ בעובי שונה (7 ו- 10 ס"מ) על טמפרטורת הקרקע .
בעקבות יישום החיפוי נמצאו הבדלים בטמפרטורת הקרקע בעומק 30 ס"מ – בטיפול ללא חיפוי התקבלו טמפרטורות גבוהות יחסית (בין 28 ל- 31 מ"צ) ועם תנודות יומיות של טמפרטורה של כ- 3 מ"צ, כאשר טמפרטורה מקסימאלית התקבלה ב- 21:00. טמפרטורת הקרקע מתחת לחיפוי בעובי 7 ס"מ נעה בין 25 ל- 27 מ"צ ואילו טמפרטורת הקרקע מתחת לחיפוי בעובי של 10 ס"מ נעה בין 24 ל- 26 מ"צ. בעומק 40 ס"מ כמעט ולא היה הבדל בין טיפולי החיפוי השונים.
כלומר חיפוי ברסק גזם עץ הפחית את טמפרטורת הקרקע באזור בית השורשים וכן את תנודות הטמפרטורה. כך נוצרה סביבה נוחה יותר להתפתחות שורשים.

השפעת סוגי חיפוי שונים על טמפרטורת הקרקע

מוסברגר וסבר (2005) השוו את השפעת חיפוי ברסק עץ ובטוף על טמפרטורת פני הקרקע ועל התפתחות צמחים. בניסוי שנערך במשך שבועיים בחודש אוגוסט נמצא כי שני סוגי החיפויים הפחיתו את טמפרטורת פני הקרקע ביחס להיקש, בשעות שנמדדו (15:30-9:30). יחד עם זאת, טמפרטורת פני הקרקע מתחת לחיפוי הטוף לאורך כל היום הייתה גבוהה באופן משמעותי מזו שנמדדה לחיפוי שבבי עץ (איור 1)

איור 1: השפעת חיפוי בטוף או ברסק גזם עץ על טמפרטורת פני הקרקע לאורך שעות היום.2

איור 2: השפעת חיפוי בטוף או ברסק גזם עץ על טמפרטורת פני הקרקע בשעות 09:30 ו- 15:30Screen Shot 2014-09-18 at 2.18.17 PM

 

בשעות אחר הצהריים התקבל הפרש משמעותי בין הטיפולים השונים. כאשר טמפרטורת פני הקרקע החשופה הייתה כ- 40 מ"צ, הטמפרטורה מתחת לחיפוי הטוף הייתה 35 מ"צ ואילו מתחת לחיפוי עם רסק גזם עץ הייתה 33 מ"צ (איור 2).

 שוץ (1994,1991) בדק בתנאי באר שבע לאורך כל שעות היום (24 מדידות ביום - כל שעה) השפעה של חיפוי בעובי 5 או 10 ס"מ, מטיפוסים שונים על טמפרטורות הקרקע בעומק 5 ס"מ ו- 20 ס"מ.
החומרים שנבדקו היו:
• זבל/קומפוסט - ישן, כהה, מפורר היטב, חומר אחיד ללא קש.
• חול דיונות – דרומה מב"ש, גרגר עדין, צבע צהוב-אדמדם. • חצץ – מאבן גיר קשה – ירושלמיתבהירה. גודל "אדס".
• שבבים – מנגריה (%50 שבבים %50 נסורת) בהירים למדי.
• טוף – מהגולן, אדום כהה. גודל גרגר 2-1 ס"מ, עם קצת אבק.
• מחטים – עלי אורן מעורבים עם ענפוני קזוארינה.
• קלקר – לוחות אריזה עם שכבת אוויר של 5 ס"מ תחת המכסה. לבן בוהק (נבדק באופן חלקי).

בניסוי זה התברר כי מתחת לכל סוג חיפוי הטמפרטורות, שנבדקו בעומק 5 או 20 ס"מ הגיעו למקסימום בשעות שונות לאורך היממה. התברר כי מתחת לחיפוי של מספר חומרים (בעיקר מינראלים) בעובי של 5 ס"מ טמפרטורת הקרקע בעומק בדיקה של 5 ס"מ, הינה גבוהה מזו של טמפרטורת קרקע חשופה (טבלה ב). מתחת לחיפוי, שעוביו 10 ס"מ נמדדה טמפרטורת קרקע גבוהה אך ורק מתחת לחומרים מינראלים (נתונים לא מובאים).

טבלה ב': טמפרטורות המקסימום והשעה בה היא נמדדה, מתחת לחיפוי בעובי 5 ס"מ, ובעומק בדיקה של 5 ס"מ6


בעומק בדיקה של 20 ס"מ עדיין טמפרטורת הקרקע המקסימאלית מתחת לחיפוי של טוף או חול הייתה גבוהה יותר מזו של טיפול היקש קרקע חשופה. רק מתחת לחיפוי שעוביו 10 ס"מ הטמפרטורה המקסימאלית מתחת לקרקע חשופה הייתה גבוהה מזה של טיפולי החיפוי השונים. יחד עם זאת, טמפרטורת המינימום מתחת לטיפול הטוף, הייתה גבוהה מזו שנמדדה מתחת לטיפול ההיקש של קרקע חשופה (טבלה ג').

 

טבלה ג': טמפרטורות המקסימום והשעה בה היא נמדדה, מתחת לחיפוי בעובי 10 ס"מ, ובעומק בדיקה של 20 ס"מ

5

כלומר, חלק מהחיפויים (בעיקר חיפויים מחומרים מינראליים) גרמו להתחממות הקרקע ביחס להיקש, וכתוצאה לתנאי גידול פחות טובים לשורשי הצמחים. ניתן גם לראות, כי ככל שהחיפוי עבה יותר (10 ס“מ) הבידוד ומיתון שינויי הטמפרטורה יעילים יותר )לדוגמא הטמפרטורה המקסימאלית מתחת לחיפוי של 5 ס"מ טוף הייתה 35.9 מ"צ ואילו מתחת לחיפוי של 10 ס"מ טוף הייתה 31.7 מ"צ).

הורוביץ ולוי (1992) בחנו השפעת חיפויים פלסטיים וחיפוי ברסק עץ על טמפרטורת הקרקע, ומצאו שונות בין חיפויים פלסטיים שונים ובינם לבין חיפוי של רסק עץ. חיפוי בחומרים: פוליאתילן חום, אריג ירוק או אריג שחור גרמו לרוב להתחממות הקרקע ביחס להיקש או ללא שינוי. אריג שחור-לבן ורסק עץ הפחיתו את טמפרטורת הקרקע במידה רבה ביחס להיקש, כאשר החיפוי האורגני הפחית את הטמפרטורה במידה רבה יותר (טבלה ד'). השפעת החיפויים על טמפרטורת הקרקע נובעת מגורמים שונים דוגמת: מאזן קרינה, אוורור והתאדות - בין הפוליאתילן החום לרסק העץ היה הפרש טמפרטורות של 25 מ"צ על פני הקרקע.

 

טבלה ד': השפעת חיפויים פלסטיים וחיפוי ברסק עץ על טמפרטורת הקרקע המרבית בעומקים:
5 ,0 ו- 15 ס"מ (ממוצע של 9 מדידות בחודשים מאי-יוני). הערכים הם +/- ביחס להיקש7


ענבר (1992) מציין, כי חיפוי כהה (למשל פוליאתילן שחור) קולט את קרני השמש ומעלה את טמפרטורת הקרקע באופן ניכר (מתאים לאזורים קרים). בארצנו החמה עדיף חיפוי בהיר, שכן טמפרטורות גבוהות מדי עשויות לגרום נזק לשורשים.
יחד עם זאת, באזורים הצפויים לקרה יש להיזהר ביישום חיפוי, שכן בעת קרה יש חשיבות לשחרור חום מן הקרקע אל הצמחים. חיפוי עשוי "לכלוא" את החום המשתחרר מן הקרקע.
אבישי (1988) מציין כי בארצות קרות ניתן לעיתים חיפוי בסתיו המאוחר ובחורף במטרה לספק הגנה בפני מזג אויר קר, בעוד שבארצנו החיפוי מיושם בעונות הצימוח החמות במטרה לקרר את הקרקע.
אבישי (1988) מוסיף ואומר, כי החום מביא גם לפירוק מהיר של חומר אורגני בקרקע. כך קטן חלקם של חלקיקי הקרקע הזעירים הקשורים לחומר אורגני בקרקע וקטנה הכמות היחסית של נפח הנקבוביות הנימיות ותאחיזת המים בקרקע. עם הקטנת מלאי החומר האורגני מדלדל גם מלאי המזונות לצמח בקרקע ונפגם ערכה של הקרקע כבית שורשים.

השפעת חיפוי בחומר אורגני על הצמיחה והפריחה

הגורמים עליהם משפיע החיפוי, כגון: מניעת התאדות מפני הקרקע, הפחתת עשבייה וויסות טמפרטורה מעלים את כושר הגידול ואת החיוניות של צמחים הגדלים תחת חיפוי. בנוסף לכך, כאשר החיפוי מוריד את הטמפרטורה ומשפר את תנאי הלחות, ישנו עידוד של אוכלוסיית מיקרופלורה. זו בתורה מעודדת את התפתחות הצמחים.
הדר-גבאי וחוב' (2002) מצאו כי צמחי החלקות המחופות ברסק גזם עץ נמצאו בדרך כלל חיוניים יותר, בעלי תוספת צימוח רבה יותר ומספר הסתעפויות גדול באופן מובהק. כמו כן, נמצא כי נמצא כי צימוח השורשים בשכבות הקרקע העליונות היה חזק יותר תחת חיפוי לעומת קרקע חשופה. כנראה כתוצאה מכך יבול הצמחים היה רב יותר. גם התבססות צמחים מיד לאחר שתילה או העתקה הייתה טובה ומהירה יותר.
כאשר נבדקה מידת הפריחה של שיחי ורדים כתלות במשטרי חיפוי נמצא, כי ככל שעובי החיפוי עלה, גדל אחוז השיחים הפורחים בהתאמה (איור 3), כמו כן התקבלה הארכה גם במשך הפריחה )נתונים לא מובאים(. בעבודה זו נמצא, כי אין הבדלים מובהקים בין טיפול ההיקש (קרקע חשופה) והטיפול של חיפוי ברסק גזם עץ 5 ס"מ. לעומת זאת, ההבדלים בין טיפול ההיקש לטיפולי חיפוי ברסק גזם עץ בעובי 7 ס"מ ו-10 ס"מ היו מובהקים.
גבריאל ויולס (2003) בדקו את תוספת ההתעבות הממוצעת של גזע עצי אלביציה צהובה (גובה 4 מ', קוטר צמרת 5-4 מ') באחוזים בהשוואה לייחוס (%100) שהוא העובי הממוצע של הגזע עם תחילת הניסוי בחודש אפריל.
ממצאיהם עולה, כי חיפוי ברסק גזם עץ שיפר את התעבות הגזע בטיפול משולב חיפוי + השקיה ביחס לעצים שקבלו השקיה בלבד (טבלה ה').

טבלה ה': השפעת טיפולי חיפוי והשקיה על עובי הגזע בעצי אלביציה צהובה9

אבידן וחוב (1999) מצאו בעצי זית אירופי ( Olea europaea) מהזנים מוחסן וסורי, כי חיפוי ברסק גזם עץ בעובי 15 ו- 25 ס"מ גרם לירידה של כ-% 20 בשיעור התמותה של שתילים חדשים, שאינם מושקים. בזן סורי אף נראתה מגמה של השפעה חיובית על הצימוח העונתי, כפי שהתבטא בגובה העץ. בזן ברנע לא נראו הבדלים בין הטיפולים השונים.
בזן סורי נבדקה גם השפעת החיפוי על הישרדות הצמחים שני קיצים לאחר נטיעהחיפוי של 20 ו- 25 ס"מ אפשר הישרדות גבוהה (בחיפוי בעובי של 15 ס"מ התגלו בצמחים סימני עקה).

פעאל וניסן (1995) מצאו כי תמותתם של שתילי ארז אטלנטי לא מושקים, עוכבה במידה רבה בעקבות יישום חיפויים מסוגים שונים. לאחר כחודש מהפסקת ההשקיה מתו 14 שתילים מתוך 18 בטיפול ההיקש. אך רק 5 צמחים מתו כאשר יושם חיפוי בקומפוסט ו- 3 כאשר יושם חיפוי ברסק גזם עץ. בסופו של דבר ללא תוספת השקיה מתו כל העצים, לכן, מוצע לקיים שילוב נכון של חיפוי עם תוספת השקיה.
השימוש בחיפוי עשוי לסייע גם במניעת התנוונות של צמחים ואף להגביר את צמיחתם. מתן חיפוי בקש לעצי סקוויה נאה (Sequoia sempervirens) עודד חיוניות ועצר התנוונות (הל-אור יצחק, מידע בעל פה). פאוקר (2000) מצא כי חיפוי ברסק גזם עץ של איקליפטוס הכפיל את קצב גידולם של זני ערערים (.Juniperus spp) שונים.

כלומר, חיפוי בחומר אורגני (רסק גזם עץ, קומפוסט וקש) משפר מדדים של צמיחה, פריחה והישרדות של צמחים. לא נמצאו עבודות שבחנו השפעת חיפויים מינראליים ופלסטיים על הצמיחה, פריחה והישרדות.


השפעת חיפוי על החזר קרינה

הורוביץ ואפרגין (1992) בחנו את השפעתם של חיפויים שונים על החזר קרינה (טבלה ו'). ממצאיהם עולה כי חלק מהחיפויים שנבדקו מחזירים קרינה פי 3 (אריג ירוק של פלריג) ופי 4 (אריג שחור לבן של פלריג) מקרקע חשופה. חיפוים אחרים (פוליאתילן חום, אריג שחור של פלריג ורסק גזם עץ) החזירו קרינה בדומה לקרקע חשופה. החזר הקרינה הגבוה מזה של קרקע חשופה באריג הירוק ובאריג השחור- לבן בעייתי בארצנו החמה, ועשוי לגרום לנזק בצמחים השתולים סמוך לחיפוי. יתכן והוא יכול להיות יעיל באזורים קרים או בתנאים של הצללה כבדה (תוספת קרינה לצמחים).

טבלה ו': החזר קרינה של חיפויים מסוגים שוניםScreen Shot 2014-09-18 at 2.09.47 PM

 

 איור 3: השפעת חיפוי ברסק גזם עץ על אחוז שיחי ורדים פורחים10

לסיכום

• חיפוי מרסק גזם עץ נמצא כמפחית את טמפרטורת הקרקע. לחיפויים מינראלים ופלסטיים השפעות שונות, ולעיתים הם אף גורמים להתחממות הקרקע במידה רבה, ביחס להיקש.
• חיפוי אורגני משפר מדדי צמיחה, פריחה והישרדות. לא נמצאו עבודות שבחנו השפעות חיפויים מינראלים ופלסטיים על מדדים אלו.
• לחיפויים שונים השפעות שונות על החזר קרינה. 

רשימת ספרות

1. אבידן בני, זיידן סוהיל, לביא שמעון, קליין יצחק ויאיר מני. 1999. חיפוי קרקע כתחליף להשקיה בשתילי זית מהזנים: סורי, ברנע ומוחסן. דו"ח מחקר, קק"ל.
2. אבישי מיכאל. 1988. חיפוי קרקע אורגני ואן-אורגני, כאמצעי לשיפור מאזן המים בקרקע והעלאת ערך הקרקע. מתוך חוברת בהוצאת המחלקה לייעול השקיה, בארגון לגננות ונוף, בנושא שימוש יעיל במים.
3. גבריאל חיים ודוד יולס. 2003. השפעת חיפוי קרקע בגזם מרוסק על רטיבות קרקע, טמפרטורת קרקע והתעבות גזע של עצי אלביציה צהובה – דו"ח מסכם. הוצאת עיריית תל אביב-יפו, האגף לשיפור פני העיר – תכנון וניהול פרויקטים.
4. הדר-גבאי רקפת, אבישי מיכאל, פרגמן-ספיר אורי, איילון יצחק, שמואל חי דקל, וורן כריס וטל הררי. 2002 . השפעת משטרי החיפוי ברסק עץ על תכולת הלחות בקרקע
5. הדר-גבאי רקפת. 2002. חיפויי קרקע ותרומתם לגן. עולם הפרח, גיליון אפריל: 62
6. הורוביץ מנשה ולוי אפגין. 1992. חיפוי באריגים , ביריעות ובשבבי עץ. גן ונוף, מ"ז (ח'): 9-14
7. הל-אור יצחק, מידע בע"פ.
8. מוסברגר אסתר וסבר נאוה. 2005. השוואת חיפוי רסק עץ וטוף על תכונות הקרקע והתפתחות שתילי הבסקוס סיני, אבליה גדולת-פרחים, בן-עוזרר סוככני וסולנום רטוננט. דו"ח פנימי, הגן האקולוגי, הטכניון, חיפה.
9. ענבר יוסי. 1992. חיפוי קרקע – סכום ממצאים. גן ונוף, מ"ז ( ד'): 10-12
10. פאוקר רן.2000. חיפוי. דף מידע בהוצאת גן אקלום וניסוי חסכוני במים, ניר-עוז.
11. פאעל אמיר ודרור ניסן. 1995. ההבדלים בין סוגי חיפוי שונים והשפעתם על ארז אטלנטי ועל הפרמטרים הקשורים בגדילתו וקליטתו. ע"ג לתואר הנדסאי נוף במדרשת רופין, עמק חפר.
12. שוץ גדעון. 1994. שינוי טמפרטורת הקרקע בעקבות חיפויה. דו"ח ניסוי מוגש לחברי צוות מדריכים שעל יד תחום פרחים הנדסת הצומח גננות ונוף, שה"מ , משרד החקלאות ופיתוח הכפר (22 עמודים בהוצאת המחבר).
13. שוץ גדעון. 1991. על חיפוי קרקע. גן ונוף, מ"ו (י'): 393-395

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

הנבטה 630468 copy

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח