תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
גן בר קיימא הצילום מאת: אביגיל הלר

גן בר קיימא

בשנים האחרונות עלתה רמת המודעות להקמת גנים העונים על צורכי הדיירים, מבלי לפגוע במשאבים שיעמדו לרשות הדורות הבאים.
יש דעות שונות בעניין המושג "קיימות",  כיצד מתכננים, מפתחים ומתחזקים גנים כדי שיהיו בני קיימא.

תאריך: 01-01-2013 מאת: אביגיל הלר תגיות:בר-קיימא, בר קיימא
הוסף לאוספים שלי

יש דעות שונות בעניין המושג "קיימות", כיצד מתכננים, מפתחים ומתחזקים גנים כדי שיהיו בני-קיימא. מתוך רצון לקדם את הנושא, לפתח ולשמר גנים יציבים לדורות הבאים, הוקמה בשנת 2003 ועדה מקצועית בנושא גינון בר קיימא, מטעם תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים, במשרד החקלאות. חברי הוועדה, ממגוון תחומים מקצועיים, גיבשו עקרונות במטרה לעודד את הציבור המקצועי והפרטי ליזום הקמת גנים בני קיימא ולשנות חלק מהגנים הקיימים לגנים כאלה. 4 310

עקרונות גן בר קיימא

גן בר קיימא הוא גן המקיים עצמו במינימום התערבות לטווח ארוך ובפגיעה מזערית בסביבה, תוך התחשבות במטרות ובשימושי הגן. בכל גן יכולים להתקיים עקרונות אקולוגיים (כלומר מערכת של יחסי גומלין בין המינים, בתוכם ובינם לבין סביבתם), אך מרבית הגנים אינם מהווים מערכת אקולוגית (Ecosystem) יציבה, שכן נדרש ממשק של התערבות חיצונית.

בגן בר קיימא רואים את האדם ואת צרכיו כחלק מהסביבה והוא מיועד למשוך בעלי חיים מקומיים על ידי יצירת סביבת חיים תומכת עבורם (לדוגמה: פירות, מקור מים או סבך צמחייה). יש חשיבות רבה לכך שבגן בר קיימא ייעשה שימוש מינימלי ומסויג בחומרים להדברת עשבים ופגעים, וניתנת עדיפות למניעה, לבקרה ולניטור (pest control) ולא להדברה. בגן כזה 1 310 ישומרו וישולבו ערכי נוף, טבע ומורשת של האזור וייעשה שימוש בחומרי גלם מקומיים או קרובים להם. בגן בר קיימא יש ליצור איזון בין ההוצאה להכנסה של משאבים בגן, כך שלא יהיה בזבוז.

הקמה ואחזקה

אחד מיסודות התכנון של גן בר קיימא הינו ממשק לאחזקה נמוכה. בגן שכזה יש חשיבות מרובה לטיפוח פוריות הקרקע, למשל, באמצעות הוספה משמעותית של חומר אורגני כמו קומפוסט בכמות של 30 -20 ליטר למ“ר (הקומפוסט משפר את מבנה הקרקע ואת תכונותיה באחיזת מים ובאחיזה ושחרור של יסודות הזנה). בגן מקיים ייעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחיפויים אורגניים כמו רסק עץ בעובי של 10-7 ס“מ לפחות (החיפוי מסייע לגידול הצמחים בכך שהוא מקטין התאדות מים, משפר חומרי הזנה בקרקע, מקטין שינויי טמפרטורה בקרקע ומקטין עשבייה עונתית).

הדברת עשבים בגן בר קיימא תיעשה בשיטות אגרו טכניות כמו ניכוש ידני או מכני, עיבוד שטחי, כיסוח וכן עבודה בחרמש מכני.

קרקע

שאריות של חומרי בנייה ופסולת יפונו בהתאם לחוק הניקיון. אם יש היתר מהמשרד להגנת הסביבה, ינוצלו חומרים אלו בגן במידת האפשר: ייגרסו או ייטמנו בגן ויכוסו בשכבת קרקע המאפשרת גידול צמחים.

ייעשה שימוש חוזר באבנים מקומיות לבנייה סביבתית (טרסות, ערוגות מוגבהות, ספירלה וכדומה) ותבוצענה פעולות למניעת סחף הקרקע.

מים והשקיה

בארצנו השחונה יש חשיבות רבה לשימוש מושכל במים, וזה יתבצע באמצעות תכנון והקמת מערכת השקיה מבוקרת, שימוש בצמחים ”חסכניים במים“ ותכנון קבוצות צמחים שלהן דרישות השקיה דומות. בנוסף, יש לדאוג לשימור מים בגן והחדרתם לקרקע, למשל באמצעות עיצוב טופוגרפי, ניקוז, תיעול, קווי נגר, לימנים וכדומה, וכן בשימוש באמצעים ובחומרים המאפשרים החדרת מים, כמו ריצוף מחלחל או חיפוי.נושא נוסף שיש לבחון הוא שימוש במים מושבים; יש לבצע זאת אך ורק בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

צומח וצמחים

בגן בר קיימא יש חשיבות רבה למגוון צורות חיים (פוליקולטורה): עצים, שיחים, מטפסים, עשבוניים, גיאופיטים, חד שנתיים וכדומה, ולמגוון של מינים וזנים. כך תתאפשר יצירת בתי גידול למגוון בעלי חיים. 3 310 ייבחרו צמחים שיאפשרו יצירת מיקרו אקלים נוח למשתמש בגן, צמחים המתאימים לתנאי הסביבה, לצרכים ולתפקודם בגן וצמחים עמידים לפגעים ובעלי דרישות אחזקה נמוכה. כמו כן, ייעשה שימוש בצמחייה שמשביחה את הקרקע ואוחזת אותה. עם זאת, יש להימנע משתילת צמחים פולשניים וייעשה שימוש מושכל בצמחים העלולים להוות מטרד במקומות מסוימים (רעילים, אלרגניים, קוצניים, אגרסיביים וכו‘).

שימור עצים ושימוש בצמחי ארץ ישראל

בגן בר קיימא יש חשיבות רבה לשימור ולשיקום עצים קיימים, גדולים וותיקים.
צמחי בר מקומיים ישולבו על פי העקרונות שהוזכרו. יש יתרון לשילוב צמחי בר בגן בר קיימא בשל היחס הערכי והנופי אליהם ומשום התאמתם לסביבה, אך שימוש שכזה דורש הכרה מיטבית של תכונותיהם האגרו  טכניות ושילובם במקומות מתאימים בגן.

לצמחי בר יש יתרון בגן לא מושקה: ניתן ליצור באמצעותם מוקדי צבע ומופע מתחלף במהלך עונות השנה (בקיץ ובסתיו ניתן להשתמש, למשל, בצלף קוצני ובחצב מצוי). גן בר קיימא הוא, כאמור, גן העונה על צורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע במשאבים שיעמדו לדורות הבאים. גן בר קיימא הוא גן המקיים עצמו במינימום התערבות בטווח הארוך ובפגיעה מזערית לסביבה, תוך התחשבות במטרותיו ובשימושיו.

העקרונות שפותחו בתחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים, שבמשרד החקלאות מתווים קווים לתיאור גן בר קיימא בכלליות ומתייחסים באופן ספציפי לתחומים שונים, כמו תכנון הגן, הקמה ואחזקה, טיפול בקרקע, מים והשקיה, צומח וצמחים (כולל שימוש מושכל בצמחי בר ארץ ישראליים). 2 310 קידום נושא הגינון בר הקיימא הנו תהליך המחייב הטמעה בציבור המקצועי והפרטי ובקרב נציגי הציבור והפוליטיקאים. יש צורך בשכנוע בדבר חשיבות הנושא ותרומתו לנוף ולסביבה לטווח הקצר, אך בעיקר לטווח הארוך  לילדינו, לנכדינו ולדורות הבאים. וכפי שכתב שלמה המלך בספר קהלת: ”בורא עולם הוא שהפנה את תשומת לבו של האדם הראשון לקיימות כאשר אמר לו ’כל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך‘“ (קהלת רבה ז‘) חשוב שנפנים אמירה זו המלווה אותנו מאז תחילתו של עולם.

* כותבת המאמר הינה מנהלת המחלקה להנדסת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח