תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
שתילת גאופיטים בגן הצילום מאת: גבעת ברנר

שתילת גאופיטים בגן

גאופיטים הינם צמחים שפיתחו אברים תת-קרקעיים מעובים המאפשרים שמירה של מאגרי מזון. אברים כגון: בצלים, פקעות, קני-שורש ושורשים מעובים.
המאמר מלמד אותנו, מהם הגאופיטים הנשירים וגאופיטים ירוקי עד, האם להוציאם מהאדמה בסוף עונת הפריחה? 

הוסף לאוספים שלי

שתילת גאופיטים בגן


גאופיטים הינם צמחים שפיתחו אברים תת-קרקעיים מעובים המאפשרים שמירה של מאגרי מזון. אברים כגון: בצלים, פקעות, קני-שורש ושורשים מעובים.
הגאופיטים התפתחו באזורים בהם ישנם עונות ממושכות עם אקלים קשה, בכדי לאפשר לצמח לשרוד עונות אלו בעזרת מאגרים עצמיים של מזון ולחות.

רוב הגאופיטים פריחתם עונתית וניתן למצוא אותם פורחים על פני כל עונות השנה בארצנו.

 הייחוד של קבוצת פרחים זו

 פריחה שאינה ארוכה אך מיוחדת:בצבעים עזים או ריח מיוחד ושילוב נבון שלהם בגן, ייצור כתמי פריחות בערוגות בגלים לאורך כל עונות השנה. והצמחים אינם זקוקים להשקיה מרובה.

ניתן למיין את הגאופיטים לירוקי-עד ונשירים


גאופיטים ירוקי-עד:

לרוב מוצאם מארצות עם אקלים טרופי וסוב-טרופי בחלקות הגלויות לקרני השמש. 530 אירוס גרמני צהובScreen Shot 2014-12-24 at 10.53.41 AMScreen Shot 2014-12-24 at 10.53.40 AM לקבוצת גאופיטים אלה ישנה גם תקופת של תרדמה, אך היא לרוב קצרה מאד ובגינה אין לייבשם כלל.

 • בחורף - נמצא זנים שונים של חמציץ.
 • באביב – נמצא את האירוס הגרמני, זני המרוקליס שונים, קלה
 • בקיץ-אביב – אגפנתוס, דיאטס, קרינון, קניפהופיה, חלק מזני חמציץ.

גאופיטים נשירים:
אופייני לקבוצה זו שהם פורחים ללא עלים – לבלוב העלים והתפתחותם נעשה בעונה נפרדת מעונת הפריחה.

קבוצת צמחים גדולה זו, זקוקה לתקופת יובש בקיץ לשם התפתחותם, רצוי לא להשקותם בתקופה זו, ופעילות העלים נעשית בחורף. קבוצה זו תפרח בדרך כלל בקיץ או בסתיו בזמן שינויי הטמפרטורה והתקצרות היום.
בחלק מקבוצת הנשירים יופיעו תחילה העלים ובהמשך גם פרחים ולאחר מכן ייעלמו לתקופת תרדמה.
פריחתם חלה בדרך כלל בחורף או באביב המוקדם (זקוקים לקרור של מספר שבועות לפני השתילה בתחילת החורף).

 • בחורף – אירוסים שונים, כלנית, נרקיס, רקפת, בולבינה
 • באביב – המרוקליס שונים, פרזיה, צבעוני זנים שונים, ספרקסיס, יקינטון, אירוס ההיכל, קרוקוסמיה.
 • בקיץ – המרוקליס מכלוא, דהליה, גלוריוזה, שושן מזרחי, אלסטרומריה.
 • בסתיו – חלמונית צהובה, אמריליס בלדונה, חבצלת החוף, חצב, סיתוונית, קרינון, נץ החלב.

כיצד נבטיח את אריכות חיי הפקעות בגינה ואת ההנאה מפריחתם?

 • נבחר מראש בפקעות שמאריכות חיים בגינה מושקית, גם ללא הוצאתם ושתילתם המחודשת: אמריליס, קלה, פרזיה, כלנית, אירוס גרמני, קרוקוסמיה, חצב, קליביה, רקפת, פתיתי שלג, שושן צחור, טולבגיה, נרקיס, סייפן וכו'
 • נדאג לשתול את הפקעת בקרקע מאווררת מאד ומנוקזת. במיכלים ניתן להוסיף טוף גרוס שישפר את האוורור. ישנו מספר מועט של פקעות שאוהבים קרקע שספוגה במים המאווררת פחות – מקור צמחים אלה בקרקע ביצתית כגון אירוס ענף, קלה וכו'.
 • עם השנים נוצרת צפיפות של גושי הפקעות ובניהם, כך שהם לא מצליחים להגיע לגודל קריטי המונע התמיינות לפריחה – נקבל גוש עלים ללא הפריחה המרשימה. על כן יש לחלק את הגוש ולשתול מחדש עם רווחים בין הפקעות, רצוי לעשות זאת עם תום הפריחה ולאחר שכל העלים התייבשו.
 • ישנן פקעות שמקורן בארצות צפוניות והן זקוקות למנות קור גדולות מאלו שגדלות אצלנו בבר. לכן קירור של מספר שבועות במקרר שבבית יעזור לפריחות להתמיין כראוי (כחודש עד חודשיים קירור). טיפול זה יתאים לצבעוני, יקינטון, כרכום, שושן, נרינה וכו'
 • ישנן פקעות שמצטמקות במשך הקיץ והן זקוקות להתפחה ושטיפה במים. השטיפה מסירה חומרים המעכבים את התעוררות הפקעת בדומה לגשמים הראשונים. פעולה המסייעת לפריחה מוצלחת בכלניות, נוריות ואף ברקפות.
 • מומלץ לשתול את הפקעות למיניהן בגלים בכדי ליצור גלי פריחה ארוכים ומרשימים יותר.Screen Shot 2014-12-24 at 11.19.33 AM
 • הפקעות זקוקות לשתילה עמוקה דייה ברובם. נהוג לשתול בעומק Screen Shot 2014-12-24 at 11.19.12 AMשל פי 2 עד 3 מגובה הפקעת. ורצוי שגם מתחת לקרקע יהיה עומק של לפחות פי 3 מגובה הפקעת לפריחה יפה ומרשימה. פקעות אחרות זקוקות לשתילה בסמוך לפני הקרקע כגון: יקינטון, חצב, אמריליס בלדונה וכו'
 • בעת מרווחים גדולים בין הגשמים יש להוסיף השקיית עזר ואת אלו שנשירים ורדומים בקיץ, רצוי להפסיק ולהשקות. פקעות שנשתלו באזור קריר ומוצל בגן, ניתן להאריך את החורף ע"י השקיית עזר. כך נמצא לעיתים רקפות שממשיכות לפרוח בקיץ.
 • תוספת דישון תגדיל את גודל הפריחה. את אלו הנשירים מדשנים עם פריצת העלים ואת ירוקי העד נדשן באופן מתון ברוב ימות השנה מלבד עונת הגשמים. 

עיצוב הגינה בעזרת הגאופיטים

 • ירוקי העד ישמשו אותנו בערוגות הקבועות במשך כל השנה בכתמי צבע גדולים (אגפנטוס, המרוקליס, אירוס גרמני, טולברגיה וכו') ואחרים יראו מוצלחים יותר כנקודה פיסולית ומרכזית בערוגת הגן (דייטס, קליביה וכו').
  בעוד שעל הגאופיטים הנשירים אין להסתמך כקבועים בגן במשך כל השנה, לכן נשתמש בהם בערוגות עם צמחיית כיסוי נמוכה שמאפשרת לגאופיטים לשוב ולצוץ כל שנה מבין עלוותם ולאחר מכן לחזור לתרדמה.
  נרקיסים, כלניות, רקפות, נוריות ניתן לטמון בתוך מדשאה שאינה נראית במיטבה בחורף ובקיץ לשוב ולכסח את הדשא מחדש.
 • רצוי להשתמש באפקט של גושי פריחה גדולים ומפתיעם של הגאופיטים הנשירים. יש לחשוב היטב על הגוונים, הגבהים והשילוב ביניהם ליצירת תמונה מושלמת. כאמור שתילה בגלים תיצור רצף פריחה ממושך יותר בגן.
 • ניתן לשלב את הגאופיטים הנשירים בערוגות של צמחייה הנשירה בדיוק בעונת צמיחתם ולנצל את שטח הגן ביעילות רבה יותר וליצור אפקט הפתעה בפינותיו השונים.

את הגאופיטים ירוקי העד ניתן למצוא בעציץ במשתלות ולשותלם במשך כל השנה בעוד שאת הגאופיטים הנשירים ניתן למצוא בסתיו טרם שנשתלו באדמה.
המבחר שלהם גדול בעונה זו ומחירם נמוך יחסית לאלו שמאוחר ישתלו וימכרו כשתילים בעציץ. על כן רצוי לגשת כעת למשתלה וליהנות מהמבחר העשיר והמפתה של שלל הגאופיטים בכדי לקבל פריחה מפתיעה ועוצרת נשימה כבר באביב. זו מתנה מוצלחת ומיוחדת להגיש בכל הזדמנות גם למכרים, גם אם יש להם רק אדנית על החלון...

צוות משתלת גבעת ברנר יעזור לכם בבחירה הנכונה והמתאימה ביותר לגינתכם ואף להכין אריזת שי מיוחדת ליקרים לכם.

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח