תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  תחום עיסוק: עיצוב הגן, יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • בית הספר לגינון ושתלנות
  בית הספר לגינון ושתלנות
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, חוגים, סדנאות ובתי ספר לגינון
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת בוטני
  משתלת בוטני
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
עצים ברחוב - שיקולים תכנוניים הצילום מאת: WikiPedia/WikiMedia

עצים ברחוב - שיקולים תכנוניים

מהם השיקולים המנחים אותנו בבחירת העצים לרחוב ?
כיצד נקבע היכן למקם את העץ, לאורך המדרכה.
האם מבנה הרחוב וצורתו משפיעים על הבחירה?
מה חשיבות הנתונים הפיסיים של העץ, כמימדי העץ, צפיפות, אחידות, נשירה כדומה.
מהם אפיוני אחזקת העץ המשפיעים על בחירתו, למשל השקיה ומחלות.

הוסף לאוספים שלי

למעבר מהיר לסעיף - 

מיקום העצים
מאפייני (תכונות) העצים
איך בוחרים עץ רחוב ?


עצים ברחוב - שיקולים תיכנוניים


שאיפתנו לשילובם המלא של עצים בכל רחוב נשענת על הכרתנו בתרומתם הגדולה לסביבה עירונית בריאה ומהנה יותר .
המטרה היא להשיג רצף וכיסוי מלא של מערכת עצי רחוב בכל ישוב עירוני, על כל חלקיו - על אף הקשיים המרובים- הן בשלב התכנוני והן הביצועי. להגשמת מטרה זו שותפים צוותי התכנון, מזמיני העבודות, הרשויות עבורן מבצעים את התכנון והביצוע.

הקשיים הניצבים בדרך להגשמת המטרה נחלקים לשתי קבוצות-
אילוצים "חיצוניים" הנובעים מתנאי האתר/המקום/הרחוב/האדם המשתמש ברחוב/ אליו מיועדים העצים.
הקבוצה השנייה אילוצים "פנימיים" הנובעים מתכונות העצים הנבחרים. תכנון אופטימלי יתייחס למכלול התנאים והאילוצים ויציג פתרונות/תשובות המאפשרים מערכת עצי רחוב, בריאים, נאים, תורמים לרווחת כלל משתמשי הרחובות, מעוטי-מטרדים ואשר דרישות אחזקתם סבירות .

מערכת עצי רחוב טובה?

בבואנו לפרט את המטרה הכללית- מערכת עצי רחוב- עולה שאלה מיידית - מהי מערכת עצי רחוב טובה?
האם צריך להיות רצף צל בקיץ, או אפשרי מרווח מסויים,חשוף לשמש, בין נוף עץ אחד למשנהו? האם עדיף צל מלא של עצים סבוכים [אור מסונן ], או נוף דליל התורם לצל חלקי בלבד? האם חשוב שלכל רחוב יהיה מין/זן עץ שונה? האם להישען על עצי-
בר שלנו, או על מינים מאוקלמים? ועוד שאלות דומות .
למרות הקשיים הגדולים באבטחת מקומם הפיסי של העצים- על נופם ושורשיהם -בתכנון ובאחזקתם, אין להימנע מהניסיון לתת תשובות למכלול השאלות הנ״ל. עדיף לנתח את התמונה הכללית הרצוייה מבחינת עצי הרחוב (כמו גם לגבי נושאים אחרים
בתכנון), לקבל הכרעות לגבי מה רצוי ולאור הכרעות אילו לנסות להגיע לפתרונות תכנוניים וביצועיים המקדמים את המטרה.

חתך הרחוב

הרחוב משלב בתוכו פונקציות תנועתיות- תנועת כלי-רכב, אופניים הולכי-רגל. כמו-כן משמשת רצועת זכות הדרך למעבר של תשתיות עיליות ותת-קרקעיות. לגבול הרחוב צמודים מבנים, גנים, מגרשי חנייה ועוד. וכל זאת בנוסף להיותו של הרחוב גם המרחב הציבורי הפתוח הסמוך למבנים. בשל היותו מערכת רב-תפקידית מורכבת, מהוות מידותיו וליתר דיוק היחסים בין מידותיו הכלליות ורכיביו, גורם מכריע לגבי מה ואיך ניתן לעצבו, לפעול ולהשתמש בו למטרות ותפקודים שונים . הגורם המשפיע ביותר על בחירת מין העץ לרחוב מסויים הוא חתך הרחוב .הכוונה לחתך רוחב של הרחוב- מגבול זכות הדרך (בדרך-כלל גבול המדרכה) מצד אחד של הרחוב עד לגבול הנגדי. בחתך מוצגת באופן גרפי, מערכת המידות של הרחוב וחלקיו וכן מוצגות בו כל מרבית המערכות הממוקמות בחלל הרחוב, לרבות בחלל התת-קרקעי שלו . בשל היותו של חתך הרחוב ביטוי גרפי-חזותי הוא מהווה כלי יעיל ביותר לבחינת חלופות למיקום עצי הרחוב, לצללית נוף העצים ומידותיהם. בחתך ניתן להציג ולבחון את תרומתם של מיני עצים שונים להצללה על המדרכות ורצועות החנייה . כמו כן, באמצעות החתך נוח לשקול את יכולתם של עצי רחוב ממינים שונים להתמודד, חזותית, עם המבנים הצמודים לרחוב ולרכך את מופעם הקשיח . בחתך, מוצגות התשתיות התת-קרקעיות וניתן לבחון את מידות ונפח הקרקע, העשוי לעמוד לרשות שורשי העצים .

Screen Shot 2014-12-24 at 2.06.07 PM
תרשים - 1 חתך רחוב אופייני

בתכנון חתכי רחובות שותף צוות רחב של מתכננים, אשר תורמים כל אחד ואחת בתחומם- על-פי מקצועם. בתהליך גיבושם של חתכי רחובות באים לביטוי גם תנאי הגיאוגרפיים-אקלימים של המקום, האופי והיעדים העירוניים ושיקולי תכנון עירוני של המתכננים. התוצאה- חתכי רחובות לאתר מסויים- מבטאת בדרך-כלל שיווי-משקל בין דרישות פונקציונליות ועיצוביות.
בעבר היו השיקולים העיקריים בגיבוש חתכי רחוב שיקולים הנדסיים, בנושאי תנועת כלי-רכב והתשתיות. בשנים האחרונות, מורגשת נטייה להעדפת "המשתמשים הרכים" (הולכי רגל ורוכבי אופניים), במקביל לעבודה הנרחבת של משרד התחבורה ומשרד השיכון על הוצאת סדרת מדריכים בנושא "רחובות בערים- דיוקן הרחוב". -על פי גישה זו צריך תכנון חתך הרחוב להעמיד את הולכי-הרגל, ורוכבי-אופניים, כמשתמשים שווי-זכויות ברחוב, ולעיתים אף להעדיף את צורכיהם על-פני אילו של כלי-הרכב ונהגיהם .

בחתך הרחוב מהווים העצים "צרכנים" יוצאי-דופן. המשתמשים האחרים מסתפקים ברצועות האורך שהוקצו להם- כלי הרכב בנתיבי התנועה, רוכבי אופניים בנתיבם, הולכי-הרגל במדרכות ובוודאי שאין התשתיות הדוממות מתחת לקרקע נודדות ימינה או שמאלה, מטה או מעלה. העצים, לעומת זאת, גזעיהם ברצועת העזר בשולי המדרכה, נופם מכסה (כך אנו מקווים) את כל רוחב המדרכה בתוספת חלק מרצועת חנייה ואפילו חלק מנתיב נסיעה סמוך ושורשיהם הולכים לכל מקום בקרקע בו יש מים ואוויר. ועל כל אלה העצים הם יצורים חיים ודינאמים ומידותיהם משתנות לאורך עשרות שנות חייהם .

חתכי הרחובות של שכונה או רובע מתוכננים בהירארכיה, אשר מגלמת שיקולי מבנה/אופי המקום, עיצוב עירוני, יעוד שטחים (מסחר, מגורים וכו׳), תנועת כלי הרכב ועוד. בהירארכיה זו יבוא לידי ביטוי גם מקומם של העצים, כלומר המידות שהחתכים השונים מאפשרים לנוף העצים. נובע מכך שבבחינת חתך רחוב מסויים ניתן כבר בקלות יחסית לקבוע אילו עצים מבחינת מידותיהם האופייניות עשויים להתאים לחתך.כאשר רוחב הנוף המירבי לעץ הרחוב שייבחר ברחוב בעל מדרכה צרה אינו אמור לעבור קוטר של 6.0 מטר. שכן מעבר לכך עשוי נוף העץ להגיע אל קירות וחלונות המבנה, אם הותרה בתוכנית בנייה בקו אפס, היינו ממש בקו המגרש. מצד המיסעה, אם כולל החתך רצועת חנייה מקבילה למדרכה, יצלו העצים עליה ורק שולי נוף העצים "ייכנס" לנתיב הנסיעה הקרוב לחנייה ויהיה צורך להרים את נופם מעל גובה אוטובוסים ומשאיות .

"במאבק" על מקומם של עצים בחתך הרחוב לא זוכים העצים להרבה נחת . באותה רצועה על קרקעית המיועדת לעצים מוצבים לרוב גם עמודי התאורה, אשר מקובל להרחיק מהם את העצים, שכן נוף העצים חוסם חלק מהאור. לעניין זה חשוב לבדוק בתוכנית הרחוב את מיקום העצים ועמודי התאורה, כי החתך אינו כלי יעיל לכך. גם כבלי חשמל עיליים עדיין קיימים במקומות רבים ומחייבים התייחסות –לעיתים עד כדי צורך לבחור מין /זן עץ שונה לכל צד של הרחוב .

ברוב חתכי הרחוב המתוכננים בשנים האחרונות מופיעים העצים, אך הרצועה התת-קרקעית המוקצית להם צרה ואינה עוברת רוחב של 1.0 מטר. אפילו במידה הצרה הזו, למעשה אין לעצים רצועה אורכית של קרקע, כלומר רצף של קרקע מעץ לעץ. המקובל הוא להקצות לעצים פתחים, בתוך רצף של תשתית (קרקע מקומית) מהודקת היטב ותשתית (מצע מאבן גרוסה ומנופה) מהודקת עוד יותר. נושא חשוב זה ידון ביתר פירוט בפרק על הקרקע המיועדת לעצי הרחוב .

למרות החשיבות העצומה שיש לגיבוש חתך הרחוב, צריך לזכור שהוא כלי דו-מימדי בלבד. אנשי המקצוע סיגלו לעצמם מיומנות לבחון באמצעות כלי זה מכלול היבטים תכנוניים שרובם תלת-מימדיים. אבל שיתופם של גורמים נוספים בצוותי התכנון מחייב להשתמש במקביל בכלי תכנון נוספים כגון תוכניות (מבט-על) והדמיות, לרבות הדמיות בתנועה, מהיבט הולך-רגל ונוהג/נוסע ברכב. מצד שני חובה לזכור את מוגבלותם של הכלים הממוחשבים בהצגה ריאלית, מהבחינה- איך בני-אדם קולטים ומושפעים מסביבתם בכלל ומעצי הרחוב בפרט. על כן רצוי שצוותי התכנון ייעזרו בצילומי הדמייה ריאלים של אתרים עם פתרונות תכנוניים דומים ואף ייסיירו בפועל במקומות אילו, לפני שמתקבלות הכרעות .

נקודה חשובה לגבי חתך הרחוב היא השלב התכנוני בו נדון החתך. כאמור, שלב זה הוא מוקדם בשרשרת הליכי התכנון ומצוי בחלקו הראשון- התכנון הכולל והמוקדם - בלשון המתכננים . מכך נובע שלמעשה בשלב מוקדם מאד יחסית, נקבע ״גורלם" של עצי הרחוב לשבט או לחסד. נכון שלא נעשתה עדיין בחירת המינים ואף לא מידות וצורת פתחי העצים, אבל טווח הגמישות התכנונית הצטמצם מאד. עובדה זו מחייבת שילובם של אנשי מקצוע מתאימים (לנושא עצי הרחוב), בהליכי התכנון כבר מתחילת התכנון. על "פטרוני עצי הרחוב" מוטלת אחריות כבדה ועליהם להיות ערים לכל האילוצים (חלקם נחבאים) ודקויות התוכניות המוקדמות .

לסיכום נושא חתך הרחוב, צריך לחזור על חשיבותו המכרעת של כלי זה בתהליך קבלת ההחלטות על עצי הרחוב. מה שיושג או לא יושג בשלב תכנוני זה, יקבע את תחומי "האפשרי "והבלתי אפשרי" בעתיד.

מיקום העצים

כאמור מיקום העצים במימד האורכי של הרחוב נדון ומוכרע בעת עיצוב חתך הרחוב. במדרכות שרוחבן 2.50 עד 3.00 מטר תהיה שורת עצים אחת ושורה זו תהיה סמוכה או צמודה לאבן השפה. במיקום זה יצלו העצים על המדרכה וכן על רצועת החנייה, מותנה בכיוון הרחוב ובמידות נוף העצים .
חשוב לציין שמיקום העצים בפתחים הצמודים לאבן השפה של הרחוב, גורר עימו את אחד הגורמים המגבילים ביותר להתפתחותם התקינה של העצים. במיקום זה צריכה כמחצית ממערכת השורשים של העץ להתפתח לתחום תשתית אבן השפה והמיסעה - איזור שתכונותיו ״הקרקעיות״ מגביל מאד את התפתחותם של שורשים.

חלופה למיקום פתחי העצים ליד אבן השפה הינה למקמם בצד השוליים הרחוקים מאבן השפה . גם מיקום זה אינו אידיאלי. ראשית ברוב הרחובות האלמנט הסמוך לשוליים החיצוניים (הרחוקים מהכביש) הוא קיר נמוך או גבוה. קיר זה הינו לעיתים קיר-גדר ולעיתים קיר תמך. בשני המקרים יש לו מסד בטון לעומק מינימלי של 50-60 מ" ס . זה העומק בו יכולים השורשים - תיאורטית- לעבור את מעבר לקיר ולפתח את מחצית מערכת השורשים הנחוצה להתפתחותם ועיגונם התקין .

בנוסף, אם הקיר הסמוך הוא קיר גבוה נדרשת התפתחות גזע ישר מקביל וצמוד יחסית לקיר והסתעפות נוף העץ תחל רק לאחר שהתרוממם הגזע מעל לקיר. נופית/חזותית סיטואציה זו היא נחותה, שכן מראה גזע עץ בצמוד לקיר נותן מייד תחושת אילוץ והגבלת העץ וכן ויתור על הפקת מלוא התרומה הנופית של גזעי עצי הרחוב. במדרכות רחבות מאד (4 מטר ומעלה) יש, תיאורטית לפחות, אופציה לשורה כפולה של עצים- בנטיעה בסֶגול. שדרה מעין זו מתאפשרת אם בוחרים עץ צר יחסית, כך שנוף השורה הקרובה לגבול החיצוני של המדרכה אינה צמודה מדי למבנים במגרשים הצמודים לרחוב. אם ייבחרו עצים שנופם רחב יחסית לרוחב המדרכה, יגדל נופם אל תחום המגרש הסמוך ו"פלישה" זו לא תמיד רצוייה לעיתים נתקלת ממש בהתנגדות השכנים.

המיקום העדיף הוא למקם את עצי הרחוב בתוך פס ירק, מקביל לאבן השפה, אך מרוחק ממנה במידה המשחררת את שורשי העצים ממגבלות אבני שפה סמוכות למרכזי העצים. היות שלפס הירק נדרש רוחב מינימלי של 1.00 מטר (נטו) מחייב הפיתרון מדרכות רחבות. כמו-כן מחייב פיתרון זה לבצע מעין "הפסקות" ברצף פס הירק, -על מנת לאפשר לחונים בחנייה מקבילה, לאורך אבן השפה, לצאת מרכבם ולהגיע למדרכה .

 

Screen Shot 2014-12-24 at 2.20.19 PM

תרשים - 2 חתך במדרכה עם פס ירק ועצי רחוב

כאמור, הדיונים בצוות המתכננים, בשלב התכנוני של הכרעות בדבר חתך הרחוב, צריכים לכלול התייחסות לנושא מיקום העצים. לאחר שהובהר אילו תנאים מסייעים להתפתחותם התקינה של העצים ואילו מגבילים. זה השלב והמקום בו צריכים "פטרוני" העצים להפעיל את כל כישוריהם ונחישותם על-מנת להיטיב עם העצים המיועדים ולשפר את סיכויי התפתחותם.

מאפייני (תכונות) העצים

סדר הצגת מאפייני העצים הוא מהקריטי אל הגמיש, היינו מהמאפיין שבלעדיו לא יתפתח העץ בצורה האופיינית לו והלאה אל מאפייני העץ המאפשרים לנו גמישות בין תכונה או צירוף תכונות לצירוף אחר. מאפייני עצים שניתן לקיימם באמצעים מלאכותיים, כגון דרישות עיצוב והשקייה, טיפול במטרדי פרי וכדומה, יצוינו בסוף רשימת המאפיינים, שכן מילוי דרישות אילו תלוי בנכונותינו לקיימן ואינם מאפיינים מחוץ לשליטתנו .

קבוצת המאפיינים הראשונה היא של "מאפיינים מקיימים -" היינו, מאפיינים שהתפתחותו התקינה של העץ תלוייה בהם.

התאמה לדרישות היסוד מעץ רחוב -

ניתן לציין מספר תנאי יסוד, המכשירים מין עץ לשמש כעץ רחוב .
בין תנאים אלה יהא  -

 • הראשון שהעץ מתאים להרמת נופו על גזע בגובה לפחות 2.30 מצד המדרכה. לדוגמה, ברוש אינו מתאים לדרישה זו וכן ארוקריה, טטרקליניס, ארז ודומיהם.
 • התנאי השני הקשור למאפייני העץ, הוא שנופו אכן מטיל צל משמעותי. לדוגמה, תמר מצוי הינו בהחלט בעל גזע מובהק, אך כותרתו- בתנאי הגידול העירוניים- אינה מטילה צל מלא, אפילו בשעות הצהרים. אין הגדרה חד-משמעית לעוצמת הצל המכשירה מין עץ מסויים לשמש כעץ רחוב ופוסלת מין אחר. לפיכך יש לצפות לדעות שונות לגבי הכללה או אי-הכללה של מין מסויים ברשימה מוסכמת של עצי רחוב מתאימים.

התאמה אקלימית וקרקעית- התאמה אקלימית וקרקעית

כלומר יכולתו של מין עץ להתפתח למכלול מאפייניו הפיסיים בתנאי האקלים והקרקע באתר, היא תנאי יסודי בבחירת מין העץ. אין לערבב דרישה זו- להתאמה אקלימית-קרקעית- עם המושג "התאמה נופית". התאמה נופית היא מושג גמיש ובמידה מסויימת מושג סובייקטיבי ולא חד-משמעי. לדוגמה, אורן הצנובר מתאים אקלימית וקרקעית (חמרה) לאיזור החוף, צפוי ויכוח אם הוא בעל התאמה נופית לאיזור זה. נושא ההתאמה הקרקעית מחייב העמקה שכן לכאורה ביכולתנו להעניק לעץ בבור הנטיעה את הקרקע המתאימה לו ובכל להתגבר על מגבלה טבעית לאתר מסויים. הנושא ידון בפירוט בפרק על הקרקע/מצע הגידול ובור הנטיעה .
דרישות העץ להשלמת השקייה קייצית, משוייכות לדרישות האחזקה של העץ, אשר יפורטו להלן, אך באותה מידה ניתן להגדיר מין עץ, הדורש השלמת השקיות קיציות לאורך כל שנות חייו, כחסר תכונה מקיימת בסיסית ולפסול אותו. היות שבישראל, על כל איזוריה, מקובל לתכנן ולהתקין מערכת השקייה לכל נטיעת עצי רחוב, ומערכת זו מופעלת לפחות מספר שנים באופן רצוף ומוסדר, נוטים המתכננים לדחוק את שאלת הצורך/ אי צורך להמשיך להחזיק את העצים במשטר השקייות קיציות קבוע, למועד אחר ולאנשים אחרים .

מימדי העץ

הכוונה למידות האופייניות למין/זן הנדון והתאמתן למידות חתך הרחוב הנדון. מימדים גדולים מהמרחב המוקצה לנוף העץ יחייבו פעולות אחזקה רצופות ויקרות ועשויות אף לקצר את חיי העץ. בחירת עץ בעל מימדים קטנים מנתוני הרחוב אפשרית, אך לוויתור על מימוש מירבי של תרומת עץ הרחוב יש מחיר סביבתי-נופי ניכר .

תנאים ייחודיים לרחוב ("מיקרו-תנאים ")

בכלל תנאים אלה נמנה את ההתאמה לתנאי עיר- זיהום אוויר, קרינה חוזרת חזקה ממשטחי אנכיים ואופקיים, עמידות בשימוש במלח למניעת קרח באיזורי ההר הגבוה, הצללה ממבנים גבוהים ועוד .

תנאים אילו ידועים כבעלי השפעה ניכרת על התפתחותם של עצי הרחוב, אך בתנאי ישראל לא נחקרו באופן מדעי, המאפשר למתכנן להציב את בחירותיו על מידע מוצק ובדוק. חלק מאי-הצלחתם של מיני/זני עצי רחוב בישראל ניתן לייחוס לאי עמידות לתנאי עיר צפופה - אוויר מזוהם בגזים רעילים, אירוסולים, חלקיקי פיח ואבק צמיגים, קרינה חזקה. במידה מקבילה ניתן לייחס את אי-ההצלחה לנושא הקרקע ובית-השורשים של העצים. לגבי גורמים אילו אין בידינו מידע מוצק מה תרומת כל אחד מהם בנפרד, לאי-הצלחה במין מסויים .

קבוצת המאפיינים הבאה היא מאפיינים פיסיים של העצים.

 • צורת צללית העץ- לדוגמה צללית מטרייה (צאלון נאה, אלביציה ורודה), צללית גלילית זקופה (ברכיכיטון אדרי) 'וכו.
 • צפיפות הנוף -נוף צפןף, (כרבל לביד), נוף דליל (אלביציה ורודה).
 • טקסטורה - עלים קטנים וצפופים- טקסטורה עדינה (לדוגמה- סיגלון חד-עלים), עלים גדולים -טקסטורה גסה (לדוגמה - פיקוס הגומי, פיקוס כינורי).
 • מופע דקורטיבי- פריחה צבעונית- האם יש, משך ומועד שלכת צבעונית- האם יש ומועד פרי דוגמת תרמילים או הלקטים דקורטיבים גזע, שלד דקורטיבי. עלווה וליבלוב - מועד וצבע
 • אחידות המופע של עצים מאותו מין זן. בחירת עצים מריבוי וגטטיבי (יחורים והרכבות) הגדיל משמעותית את אחידות הפרטים.
 • נשיר מותנה- נשירה מעורבת בצימוח חדש, נשירה מתמשכת
 • קצב צמיחה
 • מטרדים- פריחה, פרי עסיסי, חלקי קליפה נושרים נטייה לשורשים שטחיים, נזק לריצופים ואבני שפה וצד נטייה לשברי שלד מושכי חרקים, עטלפים רעילות, אלרגניות

קבוצת מאפיינים נוספת היא מאפייני האחזקה של העצים:

 • דרישות השקייה קיצית
 • דרישות עיצוב,תמיכה בגיל צעיר ובגיל מתקדם
 • תוחלת חיים
 • מחלות, מזיקים
 • סיכוני שבר ענפים בגיל בוגר
 • גיזומים שוטפים נדרשים (פולרד וכדומה)

אין ספק שעצים מריבוי אל-מיני (וגטטיבי - מייחורים או מהרכבות) הינם בעלי תכונות אחידות היכולות לסייע בהקטנת השונות במופעי העץ ובבחירת זנים בעלי תכונות רצויות כמו תוחלת חיים ארוכה, רמת פגיעות נמוכה, צריכת מים מעטה ועוד. הדבר מחייב פיתוח זנים כאלה, בחינתם באופן מעשי ברחוב, ריבויים והפצתם. 

קבוצת המאפיינים הבאה היא מאפיינים נופיים של העצים:

 • שייכות נופית , אסוציאציה (הקשר) נופית
 • שכיחות בעיר


איך בוחרים עץ רחוב ?

בישראל מצויים מאות מיני וזני עצים. חלק ניכר מהם הינם עצי ייעור אופיינים, כגון מיני ברוש, מיני טטרקליניס, מיני אקליפטוס ואחרים, ותכונותיהם אינן תואמות דרישות יסוד לעצי רחוב. גם לאחר סינון ראשוני של עצי היער נותרת בידינו רשימה ארוכה של מינים וזנים.
השלב הבא הוא לסנן מתוך הרשימה את העצים שאינם מתאימים "למאפיינים המקיימים" לאתר הנדרש (ברחוב).
עכשו ייוותרו ברשימתנו "רק" כמה עשרות מינים וזנים בלבד. כאמור רשימה מסוננת זו תכיל אך ורק עצים מתאימים למכלול התנאים הפיסיים של האתר הנדון, לרבות תנאי מיקרו-אקלים . מנקודה זו ואילך יהא תהליך הבחירה מונחה על-ידי סדר העדיפויות של מאפייני העצים שאנו קובעים.

לדוגמה, אם ההעדפה הראשונה שלנו תהא צללית צירית וזקופה, נסנן מתוך הרשימה את כל המינים שאינן עונים לדרישה זו. מתוך המבחר שנותר- אם הוא גדול- ניתן לבצע סינון נוסף. לדוגמה, נשיר או ירוק-עד. העדיפות הראשונה עשוייה להיות מופע צבעוני .
למרות שרשימת עצי הנוי בישראל הינה גדולה (מעל 500 מינים וזנים), הניסיון מראה שלאחר סינון המינים שאינם מתאימים לשמש כעצי רחוב- ממכלול נימוקים, נותרת רשימה מצומצמת למדי . על כן נדרשות פשרות רבות בתהליך הבחירה, אם אין ברצוננו לחזור ולהשתמש בנבחרת מוגבלת וחסרת-גיוון .

תהליך הבחירה של עצי הרחוב צריך להישען על רעיון/כוונה תכנונית כוללת לאופייה של מערכת עצי הרחוב. רעיון כללי זה יכול להיות קשור לאופי או מיקום האתר, לבינוי המוצע, או למוטיב/נושא כלשהו שהמתכנן רוצה לבטא/להדגיש בבחירותיו .

לדוגמה, עצי רחוב באתר הררי עשויים להדגיש את האופי ההררי של המקום, אם ייבחרו מינים הררים מובהקים, בעלי מאפיינים עונתיים מובהקים. דוגמה נוספת, שכונה קטנה, יחסית, שרחובותיה דומים במידותיהם והבינוי שלה דומה בכל חלקיה, עשוייה להתאים לבחירת מין אחד שילווה את כל הרחובות. יש להזהר מבחירת מין אחד או זן מהחשש לחדירת פגע קטלני שעלול לפגוע בכל העצים. במקרים אחרים אנו מעדיפים לבחור מיני עצים שיסייעו להבליט את ההירארכיה בחשיבותם ותפקידם של רחובות מסויימים על-פני אחרים, משניים יותר. רעיון זה יבוא לביטוי בבחירת מינים בעלי הבדלי מידות ברורים ותואמים את ההירארכיה המתוכננת .

בהמשך המדריך מוצגות טבלאות המינים/זנים המומלצים, אחרי שסוננו העצים שיש להם מאפיינים הפוסלים אותם (לדעת צוות הכנת המדריך) מלשמש כעצי רחוב .

הנחיות הרשות המקומית לבדיקת תוכניות

הרשות, אשר בתחומה יינטעו עצי רחוב, חייבת להיות מעורבת בכל שלבי התכנון, לרבות השלב המוקדם בו נקבעות מידותיו ואופיו של הרחוב, ובכלל זה מעוגן מיקום העצים בחתך הרחוב .
חשיבותם של עצי הרחוב, מחייבת גם את נציגי הרשות להפנים את סדר קבלת ההכרעות ולהיות מודעים למגבלות הקשיחות, הנקבעות בשלבי התכנון המוקדם.

הציפייה הטבעית ממתכנן עצי הרחוב היא שתנאי האתר המיועד מוכרים לו היטב, כמו גם העדפות נציגי הרשות המקומית/המזמין. אלא שהעדפות אילו נוטות לקבל שינויים ותפניות- מסיבות של ניסיון מצטבר (חיובי או שלילי עם מין/זן מסוים)ֿ, משיקולי ונטיות "אופנה" של "מה שהולך היום" וגם "כי מישהו אמר שזה ......".
בכל מקרה צריכה הרשות לקבל לידיה את תוכנית עצי הרחוב ולבקרן, על פי מיטב הידע המקצועי שהצטבר בידיה, או בידי יועציה. לעניין זה סבירות בהחלט, גם העדפות אסטתיות, שאיפה לגוון את מצאי העצים המשמשים כעצי רחוב, או כל שיקול סביר אחר . כל זה, בתנאי שנילווים להעדפות הרשות, שיקולים מקצועיים אובייקטיביים .

מדדי הבדיקה יהיו :

 • מיני/זני העצים הנבחרים
 • מרווחי הנטיעה המוצעים
 • פתחי העצים- מיקומם, צורתם, מידותיהם ואופן הכנתם
 • מצע הגידול לבית השורשים של העצים והתייחסות לנושא נפח הבור, ניקוז בור
 • הנטיעה
 • מערכת ההשקייה המתוכננת, לרבות צינורות שרשורים להשקייה ידנית
 • אמצעים מסייעים לגידול וטיפוח העצים- שריג אופקי, מסגרת פלדה אנכית, סמוכות עץ, חיפוי פני פתח העץ .

 

 

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

מתכננים גינה הכנו טיפים עבורכם

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח