תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
שנת השמיטה לגנן ולגן הצילום מאת: רועי קן-תור

שנת השמיטה לגנן ולגן

האם חשבתם על הגנן בזמן שנת השמיטה? הגנן והגן אחד הם, בשנה זו נח הגן, אוגר כוחות, וכך גם הגנן.
במאמר תמצאו אילו צמחים חסכוניים במים מתאימים לשנת השמיטה, וגם לגן עם תחזוקה מועטה.

תאריך: 22-02-2015 מאת: רועי קו-תור סוג גינה: גינון אקולוגי תגיות:שנת שמיטה
הוסף לאוספים שלי

שנת השמיטה לגנן ולגן


שנת השמיטה וקדושתה, היא סוגיה חשובה ומיוחדת במסכת חיינו, הזורחת באור יקרות אחת לשבע שנים ומאצילה מהודה על-פני מעגל השנים. זרועים בה סודות נפלאים רבים, אשר מי שעמל להשקות ולטפל בשדה זה וללמוד את הדברים, מובטח לו יבול נאה, של רעיונות חברתיים, רוחניים, אקולוגיים וחקלאיים.

 568 רועי קן-תור תמונה 1- רב שנתיים עשבוניים וסוקולנטים צבעוניות מתמשכת .jpg

בראש-השנה לבשה ארצנו את בגדי השבת המהודרים שלה וקדושת שביעית תשרה עלינו. בשיאו של הקיץ החם והיבש העוטף אותנו, השקינו במים חיים את נפשנו וגינתנו הצמאות ויצאנו להתבונן על שנת השמיטה, דרך עיניו של הגנן- כיצד היא נראית בגן הנוי, ההכנות לשמיטה, הטיפול בגן במהלך השנה, בחירת צמחים מתאימים לשמיטה, וכמו-כן, העבודה החשובה של ההתבוננות והלימוד במהלך שנת השבע.

ממאמר זה, הדן בצמחים חסכוניים הדורשים מעט טיפול והשקיה, נוכל ללמוד על תכנון גן, לטווח ארוך, לאו דווקא מהההיבט של שנת השמיטה. 

 

מהי שנת השמיטה, מנקודת מבט שונות?

ההיבט החברתי

אולם בטרם נרד אל גן הנוי, ראוי להקדים ולהבין מהי שנת שמיטה ומה היא באה ללמדנו. דומה כי הנושאים החקלאיים הנידונים בשנה זו, תופסים את מירב תשומת הלב (במיוחד למי שעוסק בתחום), אך אחד מן ההיבטים החשובים ביותר של השנה שביעית, הוא דווקא חברתי.במהלך שנת השמיטה, אנו מפקירים מידינו את גידולי הארץ הגדלים בשדותינו ובגנינו- מי שזקוק, שיבוא ויקח. מתוך מעשה זה, שבו אנו לוקחים את שהוא כביכול "שלנו" ומפקירים אותו לטובת הכלל, אנו מקבלים מבט מרומם של חסד עם הזולת ודאגה לחברה. שהרי, מי שחושב שהכל שייך לו, נאטם לבו אל האחר.

מכח נתינת הרשות לכל אדם, לבוא ולהנות מפרי אדמתנו, עומדים אנו על הרעיון המרכזי של שנת השמיטה - איננו הבעלים על הארץ, כי אם בורא העולם. הוא נתן לנו את הארץ לעובדה ולשומרה וציוונו לשבות מעבודת הארץ ולהפקיר את פרותיה אחת לשבע שנים. זאת, כדי שנזכור שהוא בעל-הבית והכל שלו ומאיתו אנו מתקיימים. שכן, אם לא נעבוד בשדות, מנין נאכל ונתפרנס? כאן הזמן והמקום, להשריש את האמונה והבטחון בלבנו- מי שדואג לנו במהלך שש השנים, בהן אנו עובדים בשדות, הוא ידאג לנו גם בשנה השביעית, בה אנו שובתים ממלאכת האדמה ומפקירים את יבולינו לזולת- "וציויתי ברכתי".

 568 רועי קן-תור תמונה 2 - מראות שביעית -שדה שמוט של מאירית צוריתית טובלת בזהב  טיון דביק יבש בין פרחי אזוביון דגול 568 רועי קן-תור

  שדה עם מאירית צוריתית טובלת בזהב (רועי קן-תור)      טיון דביק יבש בין פרחי אזוביון דגול (רועי קן-תור)


שנת השמיטה במקורות

על שנת השבתון המיוחדת לארץ-ישראל, לומדים אנו מפרשת בהר, שבספר ויקרא- שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לאתבצור. מלבד מלאכות אלו, אין נוטעים אילנות וגם בחרישת האדמה שובתים. מתוך פרשה זו, נלמדות הנחיות רבות, הנוגעות לנו בתור עובדי אדמה, כיצד לנהוג בשביעית וכיצד להתכונן אליה- טיוב הקרקע, השקיה, טיפול במחלות ומזיקים, גיזום, גידול בעציצים, עישוב ועוד. כל זאת בתלמוד הירושלמי במסכת שביעית ומפרשיה.

הרמב"ם, בהלכות שמיטה, מחלק את הסוגיה לשניים- שביתה מעבודות השדה ושביתה מעבודות האילן. הן האדמה והן הצומח צריכים מנוחה, וננסה לבאר ב"ה.
מי כמונו, העובדים עם האדמה, יודע להרגיש, להבין ולהעריך את השיתופיות הנפלאה, הנרקמת במהלך השנים בינינו לבין האדמה. במהלך שנת השמיטה, אנו מכבדים את רצונה של שותפתנו היקרה ונותנים לה לנוח ולהחזיר לעצמה את הכוחות המינרליים, שהיא נתנה לנו במשך שש שנים. הן בשדות החקלאיים- בהם התקיימו מחזורי גידול ללא הפוגה, והן בגינות הפרטיות והציבוריות- בהן פעלנו לעידוד וזירוז הצמיחה, נטענו שיחים ועצים ושתלנו עונתיים בקדחתנות. לא רק אנחנו עובדים קשה, אלא גם הצמח והאדמה משקיעים רבות בתהליך הקליטה והצימוח. כל אלה גובים מהאדמה שלרגלינו מחיר יקר.

 568 רועי קן-תור תמונה 5 -פינה מוצלת ללא גיזומים וטיפול   568 רועי קן-תור תמונה 6- ניגודים בין חומרים- יוצרים ענין ויופי כל השנה

 פינה מוצלת ללא גיזומים וטיפול (רועי קן-תור)       ניגודים בין חומרים- יוצרים ענין ויופי כל השנה (רועי קן-תור)


הפן השני, הוא השביתה מעבודות האילן. אנו רוצים שהצמחים בגן שלנו יגדלו מהר, יפרחו "כל השנה" ויראו כמו בתמונה בספר. כדי להשיג תוצאות, אנו לא מוותרים ומתחזקים אותם בטיפולים אינטנסיביים כל הזמן. משל למה הדבר דומה? לאדם השומר על כושר- רץ מידי יום מספר קילומטרים, מתעמל ומתאמץ, מקפיד על משטר דיאטה מחמיר, בולע ויטמינים ומינרלים למכביר והכל- בשם הבריאות. אם לא ניתן לו מנוחה, כמה זמן הוא יחזיק מעמד, עד שיקרוס מעודף "בריאות".

גם הגינה שלנו צריכה לנוח. במהלך השביעית, אנו מחויבים לדאוג לקיומם של הצמחים. לקיומם הבסיסי ולא יותר. אם יש בעיה המאיימת על חיי הצמח או יכולה לגרום לנזק, ניתן לפתור אותה. אולם אין לעשות מלאכות אשר ייטיבו עם הצמחים כגון גיזום- המעודד צימוח חדש ומחזק את הצמח, זיבול ודישון (יש לשים לב לא להטמין באדמה גרגרי דשן בשחרור איטי לפני השמיטה- הרי בכל פעם שירטיבו מים את גרגר הדשן, נמצאנו מדשנים, ושוב אין מנוחה לאדמה ולצומח. מדייק הרב נסים קרליץ שליט"א בספר "חוט שני", שזהו השוני בין שבת ושביעית- בשבת המנוחה היא של האדם, ובשביעית היא של האדמה והצומח) עידור לאוורור מערכת השורשים ועוד.

ואם תאמרו כי האדם הוא עץ השדה? אדם ואדמה, הדין זהה- אמנם לא תשמעו חקלאי וגנן אמיתיים מתלוננים על העבודה "במשרד", אך גם אנחנו צריכים לנוח (הברכיים, הגב...). כמו ששאל קארל צ'אפק בספרו "שנת הגנן"- מתי בכלל יש זמן לשבת ולהתבונן ולהנות ממעשה ידינו? הוא שאל כגנן בעל גינה פרטית אחת. מה יגידו אם כן בעלי "קווי הגינון"?

 רועי קן-תור 368 זה הזמן להקשיב לשירת העשבים  זה הזמן להקשיב לשירת העשבים 568 רועי קן-תור

                                                    זה הזמן להקשיב לשירת העשבים (רועי קן-תור)


ההכנות לשנת השמיטה

ההכנות לשנת השמיטה הן רבות ולמעשה התחילו כבר מיד לאחר חג הסוכות הקודם ונמשכו על-פני כל השנה- גיזום ועיצוב העצים, טיוב האדמה, טיפול במחלות ומזיקים, שיקום מדשאות מתקרחות, שתילת גאופיטים רבים ובחירת צמחים לגן, שלא ידרשו תחזוקה במהלך השביעית. אזורים בגינה בהם חוזרים מידי שנה עשבים רעים ולא הספקנו לטפל בהם עדיין, מוטב לכסות בפלריג וחלוקי נחל או ברסק עץ, כדי למזער נזקים. בעיקר, יש לזכור לבצע את כל אותן עבודות, שנדחו ונדחקו לפינה מפאת עומס העבודה. אמנם לא נותר זמן רב, אולם ודאי אפשר להזדרז ולהספיק להכין את הגנים לשמיטה. והבא להיטהר, מסייעין אותו. 


צמחים חזקים הדורשים מעט תחזוקה והשקיה, משמשים בסיס לכל גן בכל עת, מומלצים גם לשתילה לפני שנת השמיטה.

לפנינו רשימת צמחים נבחרים, בהם רצוי לבחור בבואנו לשתול לפני השמיטה. הרעיון העומד מאחורי בחירתם של אלו, הוא יכולתו של צמח להחזיק מעמד שנה שלמה ללא שום טיפול מצדנו. ראוי לו לאותו צמח ,שיעמוד במבחן החוסן- מבחן מ.מ.מ - חסכן במים ועמיד בפני מחלות ומזיקים.

צמחים עונתיים

 מדי שנה, לקראת ראש השנה, מצלצל השעון הביולוגי ואנו רצים למשתלה לבחור את העונתיים של החורף, שיככבו בגינתנו השנה. במיוחד כאשר שנת שמיטה לפנינו- וכי תאמרו מה נשתול בשנה השביעית? אם כן ראשית, בבחירת עונתיים לקיץ שעוד נותר, כדאי לוותר על המפונקים, דוגמת מיני טוריניה, ציניה, קוסמוס וחבריהם, ולהעדיף על פניהם את הקתרנתוס (וינקה) הותיק (רצוי בצבעים הישנים והעמידים) ומיני הרגלה (פורטולקה) החסונים, שחלקם אף עשוי להישאר עמנו עד הקיץ הבא.
לגבי שארית השנה- נכון לשתול בין העונתיים של הקיץ, שתילים צעירים של צמחים רב-שנתיים אשר יגדלו בינתיים לאט, ובזמן שאלו הראשונים יקמלו, ימלאו האחרונים במשך השנה את החלל שנוצר. כיוון שבד"כ מיקום העונתיים הוא בחזית הערוגה, רצוי לבחור רב-שנתיים נמוכים, משתרעים ובעלי צימוח איטי (דוגמת סוקולנטים, על כך בהמשך), כדי שלא יסתירו את הצומחים מאחוריהם וגם לא יגדלו על המדשאה והשביל. כדי להוסיף עוד צבע, נוכל לשלב בגינה אלמנטים דוממים, בצבעים שישתלבו בהרמוניה עם הקיים, כגון כלי חרס צבעוניים (מומלץ להכין לבד בהתאם לגינה), חפצי נוי שונים, אבנים מענינות, חלוקי נחל מגוונים וכדומה.

סוקולנטים

קבוצת צמחים זו מתאפיינת ביכולת שרידות גבוהה, גם בתנאי חוסר מים וגם בעמידות למחלות ומזיקים. הם כמעט ואינם זקוקים לטיפול ויכולים לצלוח את שנת השמיטה בגאון. השם הרע שיצא להם כ"צמחי בית-קברות", חלף לשמחתי מן העולם, ואת מקומו תפסה קבוצה של צמחים מיוחדים, המופיעים בשלל צבעים וצורות. ניתן להשתמש בהם בכל גינה (במיוחד בשמש מלאה כדי לשמור על צבעם המיוחד) ולצבוע איתם שטחים שלמים, בצבעים מרהיבים. בשונה מצמחים עונתיים היוצרים מרבדים של צבע, שבאים והולכים, הסוקולנטים שומרים על צבעם האחיד כל השנה. (מ"ש- מינים שונים, ז"ש- זנים שונים).

 568 רועי קן-תור תמונה 4- גינת גג פשוטה המבוססת על סוקולנטים. חסכנית בכסף במים ובטיפול  כתמי צבע עם סוקולנטים 568 רועי קן-תור

      גינת גג פשוטה המבוססת על סוקולנטים, חסכנית בכסף במים ובטיפול, הגוונים וכתמי הצבע, נשארים כל השנה (רועי קן-תור)

רשימת סוקולנטים
- קליניה מבהיקה (סביון שלהבתי), סביון כחלחל,  אלווי מ"ש,  אוסקולריה דלתונית, נציץ מ"ש, מלפורה ארגמנית,  גרפצורית 'ברונז', כפנית מ"ש,  ניצנית מ"ש, נצחה מ"ש,  צורית מ"ש,  קרסולה מ"ש.

עשבוניים רב-שנתיים

בבואנו לבחור צמחים מקבוצה זו, רצוי להעדיף כאלו, שלא ידרשו טיפול במהלך השביעית- צורת צימוח צפופה כגוש (במיוחד כאלו בעלי מראה "דגניי") ולא צמחים בעלי ענפים פזורים הזקוקים לגיזום תכוף לשמירת המראה (דוגמת ביצן ומיני מרוה).כמו-כן, צימוח איטי עדיף על מהיר, כדי שלא ישתלטו על סביבתם וכמובן מבחן החוסן שציינו למעלה- מ.מ.מ- מים, מחלות ומזיקים. ניתן כמובן להשתמש בצמחים מהירי צימוח, בתנאי שיש את המקום לכך, כמו למשל לכיסוי שטח ריק וכד'.

רשימת עשבוניים רב שנתיים - אגבה מ"ש,  אגפנטוס ז"ש,  אספרג צפוף-פרחים 'מיירס',  בולבין שיחני,  בלמקנדה סינית,  בן-אלווי קטן-פרחים,  בן אפר מ"ש,  ברלריה קהה 'פרפל דזלר',  דאיטס מ"ש,  דיאנלה טסמנית ז"ש,  דרדר מאפיר,  דרקונית (דרצנה) מ"ש,  היפואסטרום (אמריליס) ז"ש,  המרוקליס ז"ש,  טולבגיה חכלילית,  זיף-נוצה מ"ש,  חרצית 'נטף',  יוקה,  פילית,  כידונן (סנסיוירה) ז"ש,  כריך מ"ש,  לריופה ז"ש,  מגנית גבוהה ז"ש,  מיסקנטוס סיני ז"ש,  מליניס מוערק,  נולינה מופשלת,  סטרליציה המלכה,  סנטולינה מ"ש,  עינן מסרקני,  פילודנדרון מ"ש,  פלרגון זקוף,  ציקס מ"ש,  קודן (קרוטון) מ"ש,  קוציץ רך,  קורדילין מ"ש,  קליביה אדומה,  קנה הודית ז"ש,  קניפהופיה אשכולית,  קרוקוסמיה כתומה,  רואליה ברייטון זן נמוך,  רוזמרין רפואי ז"ש

שיחים

התפאורה של הגן. זוהי הקומה המקשרת בין השמים והעצים לבין הדשא והצמחים הנמוכים. לפני השמיטה, רצוי לבחור בשיחים, שמלבד החוסן, יהיו גם איטיים בצימוחם, שכן אחרת, ישתרעו ענפיהם הלא גזומים על הערוגות, וימנעו כניסת שמש אל הצמחים הנמוכים. שיחי נוי יש להקדים ולטעת עד ט"ו באלול (שבועיים לפני ר"ה) כדי שיקלטו באדמה כראוי.

רשימת שיחים - אלת המסטיק,  בירנית מפושקת,  בן-עוזרר מ"ש,  בראניה לבנה 'ננסי',  ברונפלסיה קטנת-פרחים,  ברזילי מ"ש,  בת-אביב מ"ש,  הדס מצוי ז"ש,  יצהרון, (עץ-השמן),  מנוקד 'מגוון',  לבן-עלה מ"ש,  לוטם מ"ש,  מאירית צוריתית,  מורן החורש,  ננדינה מ"ש,  סהרון קשה-עלים,  ערער מ"ש,  פיטוספורום יפני ז"ש,  פלכון יפני ז"ש,  קופרוסמה מ"ש,  קליאנדרה קליפורנית,  קליסטמון הנצרים 'ליטל ג'ון',  קריסה גדולת-פרי ז"ש,  רגלנית אפריקאית,  רותם המדבר

 חומרים דוממים מוסיפים צבע בגן רועי קן-תור 568 עצים

בנטיעת עצים יש להקדים ולטעת זמן מסוים לפני שביעית, כדי לתת לעץ זמן להיקלט באדמה. עצי נוי יש לטעת עד ט"ו באלול. עצי פרי יש לטעת עד ט"ו באב- שבועיים להיקלט ועוד חודש, שיעמוד להם כשנה למנין שנות ערלה (והמקדים תבוא עליו הברכה). קצב הצימוח משתנה מעץ לעץ- בשנה רגילה, אין זה משנה, אולם בבואנו לבחור עץ לגינתנו לפני שנת השמיטה, עלינו להתחשב בזאת. לעצים מהירי צימוח, שלא נוכל לגזום את ענפיהם המשתרעים ולעצב את צורתם במהלך השביעית, יכול להיגרם נזק רב, בהמשך חייהם. לכן, רצוי לבחור בעצים איטיים בצמיחתם, כאלו שלא ידרשו תמיכה בשמיטה. אם בכל זאת נרצה בעץ מסוים והוא מהיר צימוח, נוכל להזמין אותו במשתלה השומרת שמיטה, שיגדל שם במהלך השביעית ובתחילת השנה השמינית ניטע אותו בגינתנו.

הסבלנות ומעלותיה

קצב החיים המודרני, הריגושים החיצוניים הבלתי פוסקים ומספקים והרדיפה אחרי הזמן, הותירו אותנו חסרי סבלנות. לעצמנו ולזולתנו. כמה יקרה מעלת הסבלנות, לה זוכים, מתוך העבודה, עובדי האדמה. במהלך השביעית נזדקק למידה רבה של סבלנות והתאפקות, במיוחד מי שליבו ואצבעותיו ירוקים.
הבה ננצל שנה זו להתבוננות בטבע המקיף אותנו. נלמד איך הוא נראה ומתנהג- נתרשם ונרשום. הלא תפקידו של הגנן הוא להעתיק את הבר, אל התרבות. שש שנים אנו רצים מגינה אל גינה, מתמונה אל תמונה. כיצד נדע איך לצייר את הגינה אם לא נתבונן בטבע- השביעית היא זמן נהדר לכך.

בשביעית, הנכם מוזמנים לבוא ולטייל בשמורת העין. תוכלו לראות מחזות מרהיבים- כיצד חי ויבש משמשים בערבוביה הרמונית נהדרת. תגלו כי גם לצמחים שקמלו, יש צבע. תראו שגם לעשבים "שוטים" שלא נוקו מהגינה, יש צורה ואופי. סודות כמוסים מעופפים ~ שדה שמוט הם אופפים.

 

שמיטה של גנן
 כתב, רועי קן-תור

מתוך לא תעשה, מצוות עשה רבות. צפונות בתוך הגן, יפות ועדינות.
להתבונן, קיבלנו זמן~ ללמוד, לנשום את תוך הגן.
כל שבע שנות להיות איתן ולעלות בשביל מכאן~
אל מקום גבוה אך במעט, אל לב שדה חיטים נשמט.

זוהי שמיטה של גנן. זוהי שמיטה של אדם ושל גן.
זוהי שמיטת כל שדה ואילן. זוהי שמיטת האני הישן.
זוהי שמיטת כל דבר על כנו. זוהי שמיטת הסיפוק לזמנו.
זוהי שמיטת הרצון, לרצונו. זהו קידוש הבורא את גנו.

לזרוע בשדה חלומות, לזמור בכרם תובנות,
לקצור ספיחי רעיונות, לבצור ענבי ענוות.
רושם הכל בזכרוני, זוכר הכל לרשום~ כי שש שנים יבואו, לבנות את החלום.
בכף ידי זרעי זמירות, עוד ינבטו בשיירות~
יהיו עצים עושי פירות, דשאים ועשב שר שירות.

מראות בריאה עוד חקוקים~ אור רעמים וקול ברקים,
מתוך היכל בעננים, מלחש קיר האבנים. הן אז היינו כחולמים, הן אז היינו שמחים.
בגן של מלך מלכי המלכים.

צבעוניות ברב שנתיים 368 רועי קן-תור  עצים בגינת גג 568 רועי קן-תור 

                צבעוניות ברב שנתיים, גם בגינת גג ניתן להעביר שנה שלמה ללא טיפול, זית, שיזף פיסרדי, איקליפטוס וערער(רועי קן-תור)             


לא להקיף את כל סוגית השביעית באנו, שכן, ראשית קצרה היריעה מלהכיל, ושנית, בכל גינה צומחות שאלות שונות הנוגעות לאותה הגינה בלבד, וראוי להתייחס לכל שאלה באופן פרטני ע"י מורה הוראה מוסמך בנושא. אשא תפילה שכפי שהדברים שנכתבו יצאו מליבי, כך יגיעו אל לבכם, קוראים יקרים. אבקש להודות לרב שאול רייכנברג שליט"א, מביהמ"ד הגבוה להלכה בהתיישבות, ולרב ארז שלמה קייזר שליט"א, שעברו על הדברים, נכשו, דשנו וזרעו, כדי שיצא דבר נאה ומתוקן.
"מוצאי שביעית בן-דוד בא" - אמן כן יהי רצון.

אדנית עם שילובי עלווה רב שנתיים 568 רועי קן-תור   568 רועי קן-תור תמונה 1- רב שנתיים עשבוניים וסוקולנטים צבעוניות מתמשכת .jpg

רב שנתיים עשבוניים וסוקולנטים, צבעוניות מתמשכת, שימוש ברב שנתיים עשבוניים נמוכים וסוקולנטים בחזית הערוגה, יהיה מענין וצבעוני כל השנה (רועי קן-תור)

 

 

כתב, שתל תכנן וצילם, רועי קן-תור

שמורת עין

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח