תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
הגדרת סטנדרטים (תקנים), לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016 הצילום מאת: משרד החקלאות

הגדרת סטנדרטים (תקנים), לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016

מהם הכללים הנדרשים להערכת עצים ?
איכות השתיל, נקיון, פצעי גיזום, טיפול בשורש השתיל
גודל וכדומה.
הוסף לאוספים שלי

הגדרת סטנדרטים (תקנים), לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016

הגדרת סטנדרטים תקנים,, לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016

נטיעת שתילי עצים בגינון הציבורי והפרטי העונים לסטנדרט הכרחי/נדרש כדי לשפר את הנוף הגבוה בישראל וליצור שפה אחידה בין המתכנן, המזמין, המבצע [גנן או קבלן] והמפקח.
הדרישה לנטיעת שתילי עצים על פי הסטנדרט מופיעה גם כתנאי הכרחי במפרט לביצוע גן פרק 41 בהוצאת משרד הביטחון.
סטנדרט העצים מורכב מחמישה מדדים עיקריים - גובה כללי של העץ, קוטר הגוש ונפחו, גובה הזרוע הראשונה מהקרקע, קוטר הגזע בגובה 20 ס”מ מפני הקרקע, מספר
ענפי שלד של העץ במרחק של לפחות 60 ס”מ בניהם. בעץ העונה לסטנדרט חייבים להתקיים כל חמשת התנאים.
הקפדה על איכות שתילי העצים תסייע לנו לקדם את עצי הנוי בארצנו.

א. דרישות כלליות

1 .ניקיון:

השתיל ושורשיו יהיו נקיים מפגעים, ממחלות וממזיקים, מחורים, מסדקים ומשבירות. כמו כן, המצע יהיה נקי מעשבים ומצמחים זרים.

2 .איכות השתיל

א. עלוות השתיל תהיה בגודל, בצורה ובצבע האופייניים, ללא סימני עקה או סימני מחסור במים ובחומרי הזנה.
ב. יש להלבין את כל העצים המוצאים מהמשתלה (אלא אם נדרש אחרת).
ג. בשתיל מורכב יהיה מקום האיחוי בין הכנה לרוכב מלא וחלק. אם לא נדרש אחרת, גובה ההרכבה יהיה עד 20 ס“מ מצוואר השורש.

3 .פצעי הגיזום

א. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ושבירת קליפה.
ב. פצעי הגיזום שעל הגזע יהיו ביחס של 4:1 .מרבית שטח הפצעים יהיה מוגלד ומאוחה.
ג. פצעים שקוטרם רב מ-10 מ“מ יימרחו במשחת גיזום.
ד. גזע העץ יהיה חלק מזיזים שנוצרו בעטיו של גיזום בלתי תקין.

4 .טיפול בשורש

א. מערכת השורשים של השתיל תהיה מלאה באופן מאוזן וללא הסתלסלות. יש לבדוק נוכחות יונקות לבנות וחיוניות ולוודא שאין סלסול שורשים במדגם של 100:1-10:1 ,לפי
גודל ההזמנה ושיקול הדעת.
ב. שורשים שחרגו מהמכל, יקוצצו באופן שוטף 2-3 פעמים בעונה, לפחות שבועיים לפני הוצאת השתיל מהמשתלה.
ג. נפח המצע יהיה %90 לפחות מנפח השק או המכל, ויונח? כך שלא יכסה את צוואר השורש.
ד. על השתיל להשתרש היטב במכל, כך שבנענוע הגזע, יזוז הגוש כמקשה אחת.
ה. יש לוודא מול המשתלה כי לאחר הסרת השק או המכל או יריעת הפוליפרופילן, לא יתפורר גוש השורשים ואפשר יהיה לשתלו בשלמותו.
ו. אין לשתול את השתיל טרם הסרת היריעה או המכל. במקרה שגוש השורשים עטוף בבד יוטה, ניתן לשתול את השתיל בעודו עטוף בבד זה.
ז. בשתיל הנמכר ישירות מהקרקע יהיה היחס בין קוטר גוש השורשים לקוטר הגזע (בגובה 20 ס“מ מצוואר השורש) לפחות 10 ל-1.

ב. גיזום ועיצוב העץ במשתלה (עבור כלל העצים)

1 .גזע העץ: מוביל מרכזי זקוף וברור (לא קטום).
2 .גובה ההסתעפות של ענף שלד ראשון: לפחות 2 מ‘ (אלא אם נדרש אחרת).
3 .מרחק בין ענפי השלד העיקריים )בדים(: 60 ס“מ לפחות (אלא אם נדרש אחרת), ורצוי שלא יקוצרו.
4 .ענפי השלד העיקריים: יפנו לכל כיווני השמים ויהיו בכיוונים מאוזנים.
5 .זוויות ענפי השלד: יהיו רחבות, לפחות 40 מעלות, אלא אם כן נדרש אחרת.
6 .ענפים צדדים זמניים (המיועדים לדילול): יקוצרו בכ- % 70%-50.
7 .קשירה לבמבוק: הקשירה תיעשה באופן כזה שלא ייגרם חיגור בגזע.
8 .שאר המדדים מופיעים בטבלת הגדלים שלהלן.

עצים עבורם הטבלה תקפה באופן חלקי

עצים שאופי צמיחתם צירי (Excurrent:)
בעצים אלו אין מעצבים כלל את העץ. הגיזום היחיד שניתן לבצע הוא הרמת הנוף, לפי הצורך.
הנתונים בטבלת הגדלים המופיעה לעיל, רלוונטיים גם לקבוצת שתילים זו, למעט העמודה המתייחסת לגובה העץ.
עצי תרבות וחורש ים-תיכוניים המעוצבים כשיחים (מרובי גזעים) או בעיצוב אחר, כמו כליל החורש, אלון מצוי וחרוב מצוי עצים אלו יכולים להיות מעוצבים באופן טבעי על כמה גזעים או שהם יהיו בעלי בדים נמוכים. באופי גידול זה נתייחס לעצים כאל שיחים, ולכן טבלת הגדלים המופיעה לעיל, אינה רלוונטית עבורם.
במפרט של הזמנת השתיל במשתלה ניתן לאפיינם מכמה היבטים:
הגדרת מספר בדים, גובה הבדים והמרחק ביניהם.

סימון השתיל

א. הסימון יהיה צמוד לשתיל; הכתוב יהיה עמיד למים ולקרינת השמש.
ב. הסימון יכלול את שם השתיל על פי רשימת צמחי הנוי בישראל שבהוצאת תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים בשה“מ.
ג. פירוט נוסף, כמו שם הזן, צבע הפרח, מקור מיוחד יירשם על פי דרישה.
ד. בשתילים מורכבים הסימון יכלול את שם הכנה ואת שם הרוכב.

מומלץ להגיע למשתלה לבחירת השתילים ולבחינת התפתחותם.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והמקצוע
אגף פרחים והנדסת הצומח, גננות ונוי

סטנדרט [”תקן”] שתילי עצים לגינון הינו עדכון של חוברת ”הגדרת תקנים לשתילי גננות ונוי” משנת 2000.
הסטנדרט המוצע הינו שיפור של הסטנדרט הקודם שהוכן ע“י צוות מקצועי המורכב משתלנים, מדריכים, קבלנים, ואנשי מקצוע נוספים.

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח