Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

אורן ירושלים
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, עמיד ליובש עונת פריחה חורף
גובה 6-8 מטר, 8-12 מטר מחזור חיים רב שנתי

איקליפטוס המקור
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן, צהוב, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה סתיו

אקליפטוס קרוסיאנה
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח איטי גובה 3-4 מטר

קליאנדרה אדומת פרי
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

מילה סורית
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

קודן מגוון
קבוצת צמחים עצים, שיחים תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני
גובה 1-1.5 מטר, 1.5-2 מטר שימושים בודד, גוש צבע, צל, גדר לאורך קיר, פטיו, מיכל, עציץ

קיגליה מנוצה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה בורדו
תנאי אור שמש מלאה קצב צימוח מהיר
עונת פריחה קיץ גובה 8-12 מטר, מעל 12 מטר

אשל הפרקים
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ


סמבוק שחור
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, רגיש ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

פיקוס התאנה זן 'חמאדי'
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה, בורדו, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך, סגול כהה, ירוק, חום, שחור, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

יוקה פילית מגוונת
קבוצת צמחים עצים, קקטוסים וסוקולנטים, דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

יוקה פילית
קבוצת צמחים עצים, קקטוסים וסוקולנטים, דקלים ודמויי דקל, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

גרווילאה חסונה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב, כתום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

היביסקוס סיני
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

דולב מזרחי
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר
עונת פריחה אביב גובה מעל 12 מטר

סיזיגיון אוסטרלי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב


סיזיגיון מכבדי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב

אדננתוס משייני
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה כתום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

אדמום גדול גביע
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

דק פרי ערמוני
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב, סתיו

אקליפטוס מסמרי 'כדורי-קקל'
קבוצת צמחים עצים, שיחים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר
גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר שימושים בודד, קבוצה, מסלעה, רקע לצמחים נמוכים, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה, מיכל, עציץ, סידורי פרחים

אקמנת סמית
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ

אלת המסטיק
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח איטי מאוד עונת פריחה אביב

הטרומליס קטלבי
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ


דרקונית מלולה
קבוצת צמחים עצים, דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח בינוני גובה 2-3 מטר

דרקונית קנרית
קבוצת צמחים עצים, קקטוסים וסוקולנטים, דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, ללא השקיה
קצב צימוח איטי גובה 4-6 מטר, 6-8 מטר, 8-12 מטר

קורדילין דרומי (אוסטרלי)
קבוצת צמחים עצים, דקלים ודמויי דקל, עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב, סתיו

אגס קלרי
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

ברוגמנסיה זני מכלוא
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

מתחלית פעמונית
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

מתכננים גינה  הכנו טיפים עבורכם

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח