Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

אראוקריה רמה
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני
גובה מעל 12 מטר מחזור חיים רב שנתי

ברוש גדול פירות לימוני 'גולדקרסט'
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, ללא השקיה קצב צימוח מהיר
גובה 3-4 מטר מחזור חיים רב שנתי, קצר חיים

ברוש מצוי 'צריפי'
קבוצת צמחים צמחי מרפא, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, ללא השקיה קצב צימוח מהיר
עונת פריחה אביב, פורח רב השנה גובה מעל 12 מטר

גינקו דו אונתי
קבוצת צמחים צמחי מרפא, עצים צבע פריחה צהוב, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

כיטלפת טשקנט 'מורנינג קלאוד'
קבוצת צמחים צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

סיסם הודי
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

פירמיאנה פשוטה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו

פנסית דו נוצתית
קבוצת צמחים צמחים פורחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו


שיזף מצוי
קבוצת צמחים מאכל, עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, סתיו

עוזרר קוצני
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

זית אירופי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

ברוש מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחי מרפא צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

פיקוס בנימיני 'מגוון'
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני גובה מעל 12 מטר

פיקוס השדרות
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
גובה מעל 12 מטר מחזור חיים רב שנתי

היביסקוס שסוע
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום, ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

אלמוגן כרבולתי
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב


דורנטה מצויה 'זהובה'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

עוזרר אדום
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח איטי, איטי מאוד עונת פריחה אביב

רוביניה בת השיטה
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

מורן ריחני
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, כחול
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב

פיקוס צר עלים (תאילנדי)
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני גובה מעל 12 מטר

בודליה סירוגית
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

דובדבן פעמוני
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף

כילופסיס סרגלי
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, ורוד בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו


הובניה מתוקה
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

לבנה רפואי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

הינומית צהובה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, השקיה סדירה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

מכנף נאה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

פוטיניה x פרזרי 'רד רובין'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

קליסטמון סגול
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

מתכננים גינה  הכנו טיפים עבורכם

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח