Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

קליסטמון תרוג
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

סהרון קשה עלים
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני גובה 4-6 מטר, 6-8 מטר

תבטיה הרדופית
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, כתום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

אלה ארץ ישראלית
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה בורדו
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

שיח אברהם מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

מגנוליה גדולת פרחים
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח איטי מאוד עונת פריחה קיץ

אדר סורי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, מרובה, השקיה סדירה, ללא השקיה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

אלה אטלנטית
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה קצב צימוח איטי
עונת פריחה אביב גובה מעל 12 מטר


אלון ארוך עוקצים
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אלמוגן רחב עלים
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב

דק פרי זקוף
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

מילה ירוקת עד
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

סיגלון חד עלים
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

פיקוס בנימיני ירוק
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני גובה מעל 12 מטר

קסאלפיניה יפהפיה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

נולינה מופשלת
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ, אביב


זוגיים עדינים
קבוצת צמחים עצים, שיחים תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני
גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר שימושים בודד, רקע לצמחים נמוכים, צל, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה, פטיו, מיכל, עציץ, סידורי פרחים

ער אציל
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ, אביב

שלטית מקומטת
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה קיץ

אלביציה צהובה
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

וושינגטוניה חוטית
קבוצת צמחים עצים, דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה קיץ, סוף אביב

וושינגטוניה חסונה
קבוצת צמחים עצים, דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר מאוד גובה מעל 12 מטר

פיקוס הגומי
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים קצב צימוח מהיר מאוד
גובה 8-12 מטר, מעל 12 מטר שימושים בודד, קבוצה, גינון ציבורי, פטיו, מיכל, עציץ

פיקוס הגומי מגוון
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים קצב צימוח מהיר מאוד
גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר, 6-8 מטר, 8-12 מטר, מעל 12 מטר שימושים בודד, קבוצה, גינון ציבורי, פטיו, מיכל, עציץ


אבוקדו
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר גובה 8-12 מטר, מעל 12 מטר

לגרסטרמיה הודית
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

בוקיצה קטנת עלים
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה סתיו, סוף הקיץ

אנונה
קבוצת צמחים עצים, מאכל תנאי אור שמש מלאה
השקיה מרובה קצב צימוח מהיר, בינוני
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 6-8 מטר

מנגו הודי
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

רימון מצוי וונדרפול
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

מתכננים גינה  הכנו טיפים עבורכם

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח