Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

לענה שיחנית 'פורקרול'
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מאכל, צמחי מרפא צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני, איטי גובה 50 סמ

ריחן אמריקני 'למונט'
קבוצת צמחים מאכל צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

קת נאכלת (גת)
קבוצת צמחים מאכל, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה לבן, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

רוזמרין רפואי 'ספייס אילנד'
קבוצת צמחים מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה כחול
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף

צלצל החומות
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל, עונתיים צבע פריחה צהוב בהיר, סגול בהיר לילך, משולב
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

תותית הודית
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

מרווה אזמלנית
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה ורוד, חום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

לענה סטלראנה
קבוצת צמחים שיחים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני גובה 40 סמ


פטל קדוש
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים, מאכל, צמחי מרפא צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

מיריקה לבובה
קבוצת צמחים שיחים, מאכל תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש קצב צימוח בינוני, איטי
גובה 1-1.5 מטר, 1.5-2 מטר שימושים בודד, כיסוי, מסלעה, רקע לצמחים נמוכים, גינון ציבורי, מרפסת, מיכל, עציץ, סידורי פרחים, אחיזת קרקע

קנרס הגבעול (הקרדון)
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, מאכל, עונתיים, צמחי מרפא צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

לענה פריג'ידה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מאכל, צמחי מרפא צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

פלרגון חריף 'ליידי פליימות' עלה מגוון
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה ורוד בהיר, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

יסמין ערבי 'גרנד דיוק אוף טוסקני׳
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה לבן, אדום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

תות שדה צ'ילייני 'פינק פנדה'
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה צהוב, ורוד בהיר, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

אזוביון מנוצה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה


דם המכבים האיטלקי (קארי)
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים, מאכל צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

יסמין רפואי
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים, מאכל, צמחי מרפא צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

יסמין ערבי 'מייד אוף אורליאן'
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, מטפסים, מאכל צבע פריחה לבן, אדום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

המרוקליס זני מכלוא
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר, ורוד, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה, רגיש ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

קריתמון ימי
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל, צמחי בר צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ

גומא הפפירוס
קבוצת צמחים מאכל, עשבוניים ודגניים, צמחי מים וביצה צבע פריחה חום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מרובה, הצפה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר גובה 1.5-2 מטר, 2-3 מטר

פלפלת הגינה
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

קריסה גדולת פרחים מגוונת
קבוצת צמחים מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב


מרווה קליבלנד
קבוצת צמחים מאכל, שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

סינינגיה צינורית
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, מאכל, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

סטיביה
קבוצת צמחים מאכל, עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

אקורוס רפואי
קבוצת צמחים מאכל, צמחי מרפא, עשבוניים ודגניים, צמחי מים וביצה צבע פריחה ירוק, שחור
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מרובה, הצפה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אקורוס רפואי ׳מגוון׳
קבוצת צמחים מאכל, צמחי מרפא, עשבוניים ודגניים, צמחי מים וביצה צבע פריחה ירוק, שחור
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מרובה, הצפה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

רוזמרין רפואי
קבוצת צמחים מאכל, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח