Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

בודליה סירוגית
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

מורן ריחני
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, כחול
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב

פרע מופשל
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב, סתיו

קוטינוס מזרחי 'גרייס'
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה בורדו
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר גובה 3-4 מטר

נולינה מופשלת
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ, אביב

סטרליציית ניקולאי
קבוצת צמחים שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, כחול, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

פטסיה יפנית
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, רגיש ליובש
קצב צימוח איטי גובה 1 מטר, 1-1.5 מטר, 1.5-2 מטר, 2-3 מטר

קורדילין דרומי (אוסטרלי)
קבוצת צמחים עצים, דקלים ודמויי דקל, עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב, סתיו


אדמום גדול גביע
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

קרומיה הדורה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו, סוף הקיץ

אוג חרוק
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אוג מכחיל
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה
קצב צימוח איטי גובה 2-3 מטר

אלת המסטיק
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח איטי מאוד עונת פריחה אביב

אקמנת סמית
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ

אשל סיני
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

בוהיניה לבידה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, בורדו, חום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר


בכריס מלוחי
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף

ברוגמנסיה זני מכלוא
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

ברוגמנסיה זני מכלוא עלה מגוון
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב כהה, כתום, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

גויאבה תותית
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

דורנטה מצויה 'זהובה'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

דורנטה מצויה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

דק פרי זקוף
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

דק פרי מכונף
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה, כתום, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו


היביסקוס חליף
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו

היביסקוס טלייתי 'סתריה'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה, כתום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

היביסקוס סיני
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

היביסקוס שסוע
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום, ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

יוסטיציית האדטודה
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר גובה 2-3 מטר

יצהרון מנוקד (עץ השמן)
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה סתיו

יצהרון מנוקד מגוון (עץ השמן)
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה סתיו

מיאופורון מחודד
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר, 6-8 מטר, 8-12 מטר

מללויקה אזמלנית
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה מחופה 'רבולושן גולד'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב

מללויקה מצומדת
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב, סתיו

מללויקה מתקלפת
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה סגלגלית
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

מללויקה היגל
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

סהרון קשה עלים
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני גובה 4-6 מטר, 6-8 מטר

סיזיגיון מכבדי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב

סיזיגיון אוסטרלי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב

סמבוק שחור
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, רגיש ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

סנא זקוף אשכולות
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

פוטיניה x פרזרי 'רד רובין'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

פיטוספורום גלוני
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

קליאנדרה אדומת פרי
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

קליסטמון תרוג
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

קליסטמון 'קינגס פארק'
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב, סתיו

קסאלפיניה יפהפיה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

קתרוסית מרובעת
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו

שיח אברהם מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

שיח אברהם משולש 'ארגמני'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

שיח אברהם משולש 'מגוון'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

שפלרה מקרינה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

תבטיה הרדופית
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, כתום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

ויסטריה סינית
קבוצת צמחים עצים, מטפסים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב

אשחר רחב עלים
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה קצב צימוח מהיר
עונת פריחה אביב גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר

אשחר רחב עלים 'מגוון'
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני
גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר שימושים בודד, רקע לצמחים נמוכים, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה

בוהיניה גלפיני
קבוצת צמחים עצים, מטפסים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר

גרויה מערבית
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

גרויה צהובה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

דומביאה בורגס
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, סגול בהיר לילך, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

דומביאה כלאנתה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

היביסקוס סיני 'מלא פרחים'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

זוגיים עדינים
קבוצת צמחים עצים, שיחים תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני
גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר שימושים בודד, רקע לצמחים נמוכים, צל, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה, פטיו, מיכל, עציץ, סידורי פרחים

חלבלוב דמוי קוטינוס
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה לבן, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

כופר לבן (צמח החינה)
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

כילופסיס סרגלי
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, ורוד בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

לפטוספרמון חלק
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

ניקטנטוס נוגה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, צמחי מרפא, עצים צבע פריחה לבן, כתום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

סופורה אמריקנית
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח איטי עונת פריחה חורף, אביב

סופורה לבידה
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

סמבוק שחור 'מגוון'
קבוצת צמחים שיחים, מאכל, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

ער אציל
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ, אביב

פלומריה ריחנית
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב, אדום, בורדו, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

קודן מגוון
קבוצת צמחים עצים, שיחים תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני
גובה 1-1.5 מטר, 1.5-2 מטר שימושים בודד, גוש צבע, צל, גדר לאורך קיר, פטיו, מיכל, עציץ

קליסטמון הנצרים 'דוסון ריבר'
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

קליסטמון הנצרים
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

קליסטמון סגול
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

קליסטמון נאה (ספציוזוס)
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

קרוטלריית הכף
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

שזיף קרולייני
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב

איגניה חד פרחית  (פיטנגו)
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב, סוף הקיץ

אקליפטוס מסמרי 'כדורי-קקל'
קבוצת צמחים עצים, שיחים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר
גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר שימושים בודד, קבוצה, מסלעה, רקע לצמחים נמוכים, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה, מיכל, עציץ, סידורי פרחים

אלה ארץ ישראלית
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה בורדו
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

אלמוגן שיחני
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

אדננתוס משייני
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה כתום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

דק פרי ערמוני
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב, סתיו

הטרומליס קטלבי
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

לילך מצוי
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

עב גזע הרדופי
קבוצת צמחים עצים, קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

ערער סיני 'משונץ'
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני גובה 3-4 מטר

ערער ספרטן
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח מהיר, בינוני
גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר, 4-6 מטר שימושים בודד, קבוצה, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה, טופיארי

ערער 'סקיי רוקט'
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים קצב צימוח בינוני
עונת פריחה אביב גובה 4-6 מטר

פיג׳ואה תרבותית
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, בורדו, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה אביב, סוף אביב

קוטינוס מזרחי 'סגול מלכותי'
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה בורדו
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

קופרסוציפריס X לילנדי
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר מאוד
גובה 4-6 מטר משמעות פריחה לא משמעותית, מועטה

אגון גמיש
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

אגון גמיש ארגמני
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

אגס קלרי
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אדר מילני
קבוצת צמחים מאכל, עצים צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אדר מילני 'פלמינגו'
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אדר סורי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, מרובה, השקיה סדירה, ללא השקיה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

אלביציה ורודה
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מאכל, צמחי מרפא, עצים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

אלביציה צהובה
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

אלה אטלנטית
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה קצב צימוח איטי
עונת פריחה אביב גובה מעל 12 מטר

אלה סינית
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אלון מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, מרובה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

אלון השעם
קבוצת צמחים מאכל, צמחי מרפא, עצים צבע פריחה צהוב, ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אלון התבור
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב