Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

קריתמון ימי
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל, צמחי בר צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ

מרסיליה גדולת רגל
קבוצת צמחים שרך, צמחי כיסוי משתרעים, צמחי מים וביצה, צמחי בר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר
גובה 30 סמ שימושים קבוצה, כיסוי, מסלעה, צל, אחיזת קרקע, בריכות מים, סימון גבולות שבילים

זלזלת הקנוקנות
קבוצת צמחים מטפסים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף

אלון התולע
קבוצת צמחים צמחי מרפא, עצים, צמחי בר צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אלון מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, מרובה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

אלון התבור
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

שיזף מצוי
קבוצת צמחים מאכל, עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, סתיו

אחילוף הגליל
קבוצת צמחים צמחי מרפא, פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר צבע פריחה סגול כהה, שחור
תנאי אור שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף


זעפרן (כרכום)
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

דודא רפואי
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

חסה כחולת פרחים
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, כחול
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

מצילות מצוייצות
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, סגול בהיר לילך, סגול כהה, תכלת
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף

חרצית השדות
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה אביב

נץ חלב הררי
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
עונת פריחה חורף גובה 30 סמ

חבצלת הנגב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

חרצית עטורה
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה, כתום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה אביב


סייפן התבואה
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב

כרמלית נאה
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

מרגנית השדה
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה כחול
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף

צהרון מצוי (אירוס אחר הצהריים)
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה
תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף

מרסיה יפהפייה
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

נורית המלל
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה קיץ, אביב

סביון אביבי
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

סרפד הכדורים
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף


פשתה שעירה
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

צפורנית ארץ ישראלית
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

קחוון מצוי
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

שפרירה קשקשנית
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

דרדר גדול פרחים
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה סוף אביב

שום נטוי
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד, סגול בהיר לילך, סגול כהה, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

שום עגול
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה בורדו, ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

עוזרר קוצני
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

געדה כרתית
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

געדה מפושקת
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

געדה מצויה
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

תורמוס צר עלים
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, תכלת, כחול
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה אביב

זוטה לבנה
קבוצת צמחים מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

חבלבל השיח
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

תורמוס צהוב
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

זקנן שעיר
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, עשבוניים ודגניים צבע פריחה ירוק, חום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

חבלבל השדה
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב, סתיו

אשבל הביצה
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחים פורחים, צמחי מים וביצה צבע פריחה ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סוף הקיץ

חלבלוב מגובשש
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה, ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב

ידיד - חולות מצוי
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

טיון דביק
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

יערה איטלקית
קבוצת צמחים מטפסים, צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב, ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סוף אביב

לוטוס מכסיף
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

לבנונית ימית
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה, כתום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

לוטם שעיר
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, ורוד, אפור, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה אביב

לוטם מרווני
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה אביב

לענה חד- זרעית
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

מרווה ארץ ישראלית
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מרווה מרושתת
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

מרווה מנוצה
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

מרווה משולשת
קבוצת צמחים מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך, סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מרווה ריחנית
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

מתנן שעיר
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

נשרן מכחיל
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים צבע פריחה כחול, חום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

נשרן הדוחן
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, שיחים צבע פריחה ירוק, חום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב

סומקן ענקי
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

זית אירופי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

ברוש מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחי מרפא צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

מרווה צמירה
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב

סירה קוצנית
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה אדום, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

צמר מפוצל
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב

עירית גדולה
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף

עירית נבובה
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב

פרג הכרמל
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

פרגה אדומה
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום, שחור, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

צתרה ורודה
קבוצת צמחים מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו גובה 40 סמ

רותם המדבר
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

צמרנית הסלעים
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

עדעד כחול
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, כחול
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

צתרנית משובלת
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

ציבורת ההרים
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, סגול בהיר לילך, תכלת
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

קדד גדול פרי
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

שברק מצוי
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים צבע פריחה צהוב, כתום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, סוף הקיץ, סוף אביב, פורח רב השנה

שעורת הבולבוסין
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים צבע פריחה ירוק, חום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

קנרס סורי
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול כהה, כחול
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

לוע ארי גדול תת מין מפותל
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב

לחך גדול
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מים וביצה צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ

דם המכבים
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

בן חרדל מצוי (רוקט)
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחי בר צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

גרגיר הנחלים
קבוצת צמחים מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, עשבוניים ודגניים, צמחי מים וביצה צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מרובה, הצפה, רגיש ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

כמנון האניס  (אניס)
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

נפית כפופה
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

פעמונית הדורה
קבוצת צמחים צמחי בר, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, סגול כהה
תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

עולש מצוי
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, תכלת
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

נר הלילה החופי
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

חבצלת קטנת פרחים
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה סתיו

לוע ארי גדול
קבוצת צמחים צמחי בר, שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

ורד הכלב
קבוצת צמחים מטפסים, מאכל, ורדים, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, השקיה סדירה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

הדס מצוי
קבוצת צמחים צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ

שום משולש
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
עונת פריחה אביב גובה 20 סמ

שום תל-אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה בורדו, ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף

סתוונית היורה
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

כדן קטן פרחים
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, סגול כהה, אפור
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

בן חצב סתווני
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור צל חלקי השקיה מועטה, רגיש לעודף השקיה
עונת פריחה חורף גובה 20 סמ

עוזרר אדום
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח איטי, איטי מאוד עונת פריחה אביב

תורמוס ארץ ישראלי
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר מאוד עונת פריחה חורף, אביב

פרג אגסני
קבוצת צמחים עונתיים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, ללא השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

גד השדה (כוסברה)
קבוצת צמחים עונתיים, מאכל, צמחי בר, עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה