Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

יפאורת ציפורן החתול
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

פנדוראה יסמינית
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה בורדו, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

פנדוראה יסמינית 'ליידי די'
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

פנטלינון צהוב
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

קיסוס החורש 'גולדהארט'
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים, מטפסים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח איטי
גובה 3-4 מטר שימושים בודד, גוש צבע, כיסוי, מסלעה, רקע לצמחים נמוכים, צל, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, פטיו, פרגולה, גזיבו, מיכל, עציץ, תליה, מטפס

קיסוס החורש 'קטן עלים מגוון'
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים, מטפסים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח איטי
שימושים בודד, גוש צבע, כיסוי, מסלעה, רקע לצמחים נמוכים, צל, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, פטיו, פרגולה, גזיבו, מיכל, עציץ, תליה, מטפס מחזור חיים רב שנתי

קיסוס החורש מנוקד
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים, מטפסים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח איטי
שימושים בודד, גוש צבע, כיסוי, מסלעה, רקע לצמחים נמוכים, צל, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, פטיו, פרגולה, גזיבו, מיכל, עציץ, תליה, מטפס מחזור חיים רב שנתי

קיסוס החורש קומפקטי 'קליפורניה'
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים, מטפסים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח איטי
שימושים בודד, גוש צבע, כיסוי, מסלעה, רקע לצמחים נמוכים, צל, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, פטיו, פרגולה, גזיבו, מיכל, עציץ, תליה, מטפס מחזור חיים רב שנתי


עקולית משרישה
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה צהוב, כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה, צל חלקי השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

פיקוס זוחל ׳מגוון׳
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים, מטפסים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית קצב צימוח איטי
גובה 6-8 מטר שימושים בודד, כיסוי, מסלעה, מוקדים קטנים, צל, גינון ציבורי, מרפסת, פטיו, מיכל, עציץ, תליה, עציץ מתנה

לבלב מטפס
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים, עונתיים צבע פריחה ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה קצב צימוח מהיר
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר

מנדוילה בוליבית
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מטפסים צבע פריחה לבן, צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, השקיה סדירה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

המרוקליס זני מכלוא
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, מאכל צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, ורוד בהיר, ורוד, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה, רגיש ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

נציץ פורח עד
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו

נציץ זהוב זן 'כתום'
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב, סתיו

כידונן תלת פסי 'מונלייט'
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב


קריתמון ימי
קבוצת צמחים שיחים, קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים, מאכל, צמחי בר צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ

דלוספרמה קופר
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

כתרית מ.ל.י
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש, ללא השקיה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

מרסיליה גדולת רגל
קבוצת צמחים שרך, צמחי כיסוי משתרעים, צמחי מים וביצה, צמחי בר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר
גובה 30 סמ שימושים קבוצה, כיסוי, מסלעה, צל, אחיזת קרקע, בריכות מים, סימון גבולות שבילים

סוטרה גדולת פרחים
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, תכלת
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

פלרגון ׳דרזדן פינק׳
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

גומא הפפירוס
קבוצת צמחים מאכל, עשבוניים ודגניים, צמחי מים וביצה צבע פריחה חום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מרובה, הצפה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר גובה 1.5-2 מטר, 2-3 מטר

גומא לבן פסים 'מגוון'
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי מים וביצה צבע פריחה לבן, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מרובה, הצפה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ


גומא תרבותי
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי מים וביצה צבע פריחה צהוב כהה, ירוק, חום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מרובה, הצפה, רגיש ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

לוע הארי גבוה 'נטף'
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

אגמון נטוי
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מרובה, רגיש ליובש קצב צימוח מהיר
עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה גובה 20 סמ, 30 סמ

דו שן גזור עלים
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, מרובה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה פורח רב השנה

לוטם x אגילרי
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

מרוות הריסים
קבוצת צמחים שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית, מרובה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח