תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
עקרונות הגיזום, חלק ג׳ הצילום מאת: אביגיל הלר

עקרונות הגיזום, חלק ג׳

בכתבה זו נדון בגיזום עצים בוגרים, גדולי מימדים, שהכלל הוא בעצם להימנע מגיזום עץ בוגר ככל שניתן וכאשר נתקלים בבעיה, עדיף למצוא פתרון באמצעות אורטופדיה.


למעבר לחלק א׳
למעבר לחלק ב׳

הוסף לאוספים שלי

בחלקים הקודמים של סדרת הכתבות בנושא הגיזום הצגתי את חשיבותו ומטרותיו. עסקתי בהבדלים בגיזום בין עצים צעירים, בינוניים ובוגרים והתחלתי לתאר את השיקולים העומדים בפני הגנן בעת גיזום עצים צעירים. הוסברו מושגים בסיסיים ופורטה הגישה לגיזום עצים צעירים ובינוניים.

גיזום עץ בוגר ו/או גדול מימדים, דורש מיומנות ונסיון בעבודה בגובה ובשליטה במשור.
עם התבגרות העצים ישנה ירידה בחיוניות שלהם וההתאוששות מגיזום עלולה להיות קשה ואיטית ולפעמים העץ לא מצליח להתאושש כלל.

בנוסף לכך, הגיזום עלול לגרום לנזק, למשל על ידי יצירת פצעים גדולים שיאפשרו חדירת פתוגנים. מאידך, רמת הסיכון כתוצאה מכשל (שבר ענפים, שבר גזע או התהפכות העץ) בעצים בוגרים, גבוהה יותר ועלולה לגרום לפציעות ולפגיעות בנפש.

יש להגדיר מהי מטרת הגיזום:

 • בטיחותית, במטרה למנוע שבר או התהפכות
 • בריאות העץ, סניטציה או הפחתת הצללה פנימית
 • חידוש, בעצים מנוונים
 • יצירת מרחק מקווי חשמל, דודי שמש או אלמנטים נוספים
 • הפחתת לכלוך, למשל בעצי פיקוס השדירות
 • פתיחה לנוף, וכדומה

 גיזום בטיחותי

יש לבצע הערכת סיכונים, כאשר הבדיקה מבוססת על בדיקת סימנים חיצוניים, כגון התנוונות בנוף או השפעת פתוגנים, השתייכות העץ לקבוצת סיכון, כלומר היותו חסון או נוטה לשבר מטבעו. בחלק ממיני העצים הבוגרים ישנה חשיבות רבה לטיפולים קודמים שהעץ עבר, למשל למשקל הענפים ולאורכם. כמו כן, נבדקת השפעת הסביבה על העץ, דוגמת השקיה, השפעת רוחות וכדומה, ולעיתים נעזרים במכשירים שמסייעים לנושא.

כאשר מגיעים למסקנה כי נשקפת סכנה מהעץ, יש להגדיר מהו בדיוק הנזק שממנו חוששים. נמצא כי במרבית המקרים (70%) נגרם נזק מנפילת ענפים, ב-20% מהמקרים, הכשל נגרם מהתהפכות עצים ורק ב-10% מהמקרים נגרמת שבירה בגזע עצמו (King et al 2009).

כאשר יש חשש לנפילת ענפים ניתן תמיד לבחון אפשרות לטיפולי ״אורטופדיה״. אפשר לתמוך ענפים בחלקם התחתון באמצעות עמוד מבוטן לקרקע, ניתן ״להדק״ סדק שנוצר בין שני ענפים שזוויתם חדה והחיבור ביניהם אינו טוב באמצעות מוטות ו/או ברגים. ניתן לקשור ענפים באמצעות כבלים, שגם יאפשרו תנועה ברוח.

כאשר אין אפשרות לבצע טיפולי ״אורטופדיה״, הדרך הטובה ביותר היא להפחית משקל ולקצר ענפים ארוכים במיוחד באמצעות גיזומי הסחה (מורידים מאורכו של הענף הראשי עד לענף צדדי נמוך). יש להקפיד שלא לגזום מסה רבה מדי (מעל שליש מנוף העץ) ולא ליצור פצעים גדולים. חשוב להימנע מגיזומי דילול של ענפים המחוברים לגזע.Screen Shot 2014-09-23 at 6.09.17 PM

לעיתים אנו מוצאים עצים בוגרים שלא עוצבו אף פעם, ומנקודות סמוכות יוצאים מספר ענפים כבדים, ארוכים, שפעמים רבות מפריעים האחד להתפתחותו של השני, אם על ידי הצללה ואם בכך שהם נשענים ומכבידים זה על זה.
בחלק מהמקרים ניתן לאתר שברים ספונטניים, שהתרחשו כתוצאה מכובד, פעילות פתוגנים וכו׳.

לאחר שמאתרים את הבעיות המשמעותיות שש לעץ, לרוב הגיזום יתחיל בגיזומי סניטציה, כלומר הורדה של ענפים יבשים ומנוונים, שנמצאים בנוף, חידוש חתכים בענפים שנשברו וכדומה. בשלב שני התבצעו גיזומי הסחה, ככל שניתן, שקיצור ענפים והקטנת משקל, וכן תבוצע הפחתת צפיפות בין ענפים.

אם מתקשים לפתור את הבעיות בגיזום שכזה, ניתן לבצע גיזומי הקצרה לענפים דקים ככל האפשר ואפקיים. כאשר ברגע שקיימים גיזומי הקצרה, המשמעות היא שידרשו גיזומים חוזרים בעץ מעת לעת (במיוחד אם מתבצעת הקצרה בענפים אנכיים). דילולים יעשו אך ורק בלית ברירה וככל שניתן בענפים מדרג ב׳ ומעלה (כלומר כאלו שאינם מחוברים ישירות לגזע).
מומלץ להשאיר ענפים תחתונים, אופקיים ככל האפשר, בחלקיו התחתונים של העץ, זאת כדי למנוע סכנת התהפכות או שבירה של הגזע המרכזי, כתוצאה מכך שמשקל רב מתרכז בחלקיו העליונים של העץ. ענפים תחתונים יכולים גם לבלום ענפים שנופלים מגובה רב ולהפחית סיכון.

עצים בוגרים, שעברו בעבר גיזום לא מקצועי מהווים אתגר לא פשוט. כאלה הם עצים שעברו ״הרמת נוף״ ובהם דוללו הענפים התחתונים, או בעייתי יותר, עצים שעברו ״גיזום חידוש״ כלומר נגזמו בגיזומי הקצרה עד לענפי השלד המרכזיים ואף עד לגזע הראשי עצמו.

מגיזומי הקצרה שכאלה עלולים לפרוץ, על קצות הפצעים, מספר ענפים רב שחיבורם חלש ואלו עלולים לצמוח במידה רבה ולהישבר בעתיד.Screen Shot 2014-09-23 at 6.19.12 PM
מומלץ לאתר ענף או שניים שבסיסם נמוך ומרוחק ככל האפשר מקצוות הפצע, ולהותירם כענפים המשכיים להתפתחות העץ. בשאר הענפים יש לבצע גיזומי הקצרה חוזרים במטרה להחלישם, עד להסרה סופית.

לעיתים לא נמצאים ענפים נמוכים דיים, ואז מנסים בעזרת גיזומי הסחה להותיר ענף אחד או שניים שמשקלם מופחת. קיימת דילמה כיצד לגזום עצים שעברו הרמת נוף למשל במיני אקליפטוס, הידועים בנפילת ענפים מהגובה. יש הטוענים, כי לעיתים אין ברירה, וכדי לפתור סכנה מיידית הכרחי לבצע גיזום חידוש באמצעות הקצרות, דילולים וליווי המשכי של העץ.

גיזום שמטרתו בריאות וחידוש העץ

עם התבגרותם של העצים, מבחינים לעיתים בסימני התנוונות בנוף. הדבר עלול להגרם מסיבות שונות: עם הזדקנות מערכת השורשים או מערכות הובלה של העץ, אין באפשרות חלקים אלו לספק את כל צורכי הנוף. לפעמים תנאי סביבה קשים כגון הידוק קרקע או יובש, מונעים העברת מים וחומרי מזון אל חלקי העץ העליונים, פתוגנים (מזיקים וגורמי מחלה) פוגעים בנוף עצמו או בעלווה, ולפעמים הם פוגעים במערכת ההובלה או בשורשים. בנוסף לכך, קיימת הצללה הדדית של ענפים ועלים ולעיתים גם צפיפות יתר (ענפים צולבים או כאלו שמתככחים האחד בשני).
כמובן שהפתרון הטוב ביותר לטווח ארוך הוא לאתר מהו הגורם להתנוונות העץ ולתת פתרון אגרו-טכני מתאים (כגון איוורור קרקע, תוספת השקיה, טיפול במחלות או מזיקים וכו׳). במקביל יוסרו גם ענפים מנוונים , חולים או שבורים, יאותרו ענפים המתחככים אחד בשני, ויוסרו ענפים דקים וענפונים הגדלים בצפיפות ואינם מאפשים התפתחות של ענפים שכנים ומעבר רוח. כמו כן, יטופלו מוקדי נגיעות (כגון הסרת פטריות מדף וחיטוי האזור בו הן גדלו).
במקרים נדירים במיוחד, כאשר בוצעו טיפולים אגרו-טכניים אך העץ אינו מתאושש ועדיין מראה סימני ניוון, מבצעים גיזום חידוש עד לענפי השלד, מתוך כוונה לגרום לצימוח חדש. גיזום שכזה, מן הראוי שיעשה בזהירות יתרה, שכן לפעמים עץ זקן ומנוון עלול שלא להתאושש.

גיזום שמטרתו הרחקה מאלמנטים שונים ופתיחת הנוף

לעיתים נאלצים לגזום עץ בוגר, שנשתל לא במקומו. לדוגמא: עצים גבוהיפ מדי המצויים מתחת לקווי חשמל, עצים המצלים על דודי שמש וכביסה, עצים שפירותיהם מלכלכים או שמושכים עטלפים, וכן הלאה.
כל גיזום למטרות אלו יש לבצע בהתאם לכללים שהוזכרו למעלה, ובאופן מינימלי. גיזום מתחת לקווי חשמל ניתן לבצע באמצעות גיזומי הסחה ודילולים, כך שתתקבל צורת v לעץ, וברווח בין ״צלעות״ ה-v יעברו קווי החשמל. גיזום בצורת 0 כלומר כזה שקווי החשמל מוקפים בענפי עצים, אינו מאושר על ידי חברת החשמל.
כדי לחשוף נוף שמוסתר על ידי עצים, ניתן לבצע גיזומים באופנים שונים: הרמת נוף (תוך כדי התחשבות בשיקולים שהועלו בפרק של גיזום בטיחותי) ופתיחת ״חלונות״ או חללים בנוף. גם כאן הגיזום יתבצע בהתאם לכללים שהוזכרו לעיל.

סיכום

עדיף להמנע מגזום עץ בוגר ככל שניתן. כאשר נתקלים בבעיה, עדיף למצוא פתרון באמצעות אורטופדיה. במקרה ואין ברירה ישנה עדיפות ברורה לגיזום באמצעות הסחות. דילולים והקצרות יבוצעו במידה ומתקשים לתת פתרון על ידי גיזומי הסחה. גיזומי הקצרה מכל סוג, מחייבים ליווי המשכי ולעיתים ארוך שנים, של גיזומים חוזרים.
בסופו של דבר, יש לזכור כי גיזום מהווה את אחד האמצעים לטיפול בעצים. תחילת התהליך הינו התאמה נכונה של העצים למקום בו הם אמורים לגדול. בהמשך יש חשיבות רבה לטפולים אגרו-טכניים שונים כגון השקיה במידה נכונה, דישון וכדומה.
גיזומי עיצוב צריכים להתבצע עוד כשהעץ נמצא במשתלה, ויש ללוות את העץ ככל שניתן עד לבגרותו. ככל שהגיזום יעשה בגיל צעיר יותר, ידרוש הדבר השקעת משאבים קטנה יותר ויעשה בזמן מועט יותר.
חשוב מאוד שהגיזום יעשה על ידי ״גוזם מומחה״ מיומן, שכן לעיתים אנו נאלצים להתמודד עם סיכונים ובעיות, שנגרמים מגיזומים שמבוצעים בצורה לא נכונה.

 

 

 

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח