תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  יוני נוי YoninoY, גננית, שתלנית ומעצבת נוף
  תחום עיסוק: עיצוב הגן, יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
מה נבדוק ונדרוש בעת רכישת עץ לגן הצילום מאת: דרור ניסן

מה נבדוק ונדרוש בעת רכישת עץ לגן

מהן ההנחיות של משרד החקלאות למכרז לאספקת עץ בריא, המתאים לשתילה ברחוב?
תאור העצים, מבנה העץ, עיצוב, איכות, סימון, חומר הריבוי ועוד ועוד פרטים.


בואו נלמד מהן, ונדרוש איכות כזו גם עבור העצים לגן שלנו.
יחד עם זאת יש לזכור, שלעצי הרחוב לעיתים עיצוב ודרישות שונות מאשר לעץ בגינה שלנו, למשל גובה הנוף, או המרחב לשורשים.

הוסף לאוספים שלי

מה נבדוק ונדרוש בעת רכישת עץ לגן

(מתוך דוגמת מכרז לגידול ואספקת עצי רחוב. במאמר זה TO KEEP מרכז את הנתונים המתאימים לגננים פרטיים, וחובבי הצמחים , למאמר המלא, עיברו לסוף המאמר).

תאור כללי של העבודה - גידול ואספקת עצים בוגרים המתאימים לגידול כעצי רחוב .

העצים יגדלו במשתלות המתמחות בגידול עצים, בתנאים הטובים ביותר להסתגלותם כעצי רחוב . במידת הצורך, תבוצע לעצים הקשחה לפני הוצאתם מהמשתלה . 
הנחיות השתילה תמסרנה מראש, בכתב.

תיאור העצים

העצים יהיו אחידים בצלליתם - בעלי מבנה שלד עם גזע מרכזי מוביל וברור, ענפי שלד [בדים/זרועות] וצמרת דומים, בגיל דומה, בעלי מימדים וצבעים דומים (כולל צבעי שלכת). בעלי עלווה בריאה ומלאה וחיוניות טובה ובעלי מערכת שורשים בריאה ומפותחת .

גודל

העצים יהיו בגודל, שיקבע המזמין ובהתאם לסטנדרטים לשתילי גננות ונוי. הגובה הכללי יהיה בהתאם לגדלים 8 (300-350 ס״מ) ו- 9 (350-400 ס״מ ). קוטר הגזע בגובה 20 ס״ מ יהיה כ -2 " (גודל 8 ) וכ-3״ (גודל 9) אלא אם כן נעדיף אחרת .

עיצוב

עצוב שלד העץ וגובה ענף שלד ראשון יהיו בהתאמה למיקום המיועד של העץ :

 • המרחק בין הענפים יהיה 50 ס"מ לפחות. והם יסתעפו בכיוונים שונים .
 • לעצים המיועדים לרצועת הליכה רחבה (350 ס"מ ומעלה) – גודל – 9,  גובה העץ (350-400 ס״מ) הענף הראשון הזמני בהתאם לתקן יהיה 190 ס״מ מצוואר השורש. ענף שני קבוע יהיה בגובה 240 ס״מ מצוואר השורש .
 • לעצים המיועדים לרצועת הליכה בינונית (250-350 ס"מ ומעלה) – הענף הראשון הזמני בהתאם לתקן יהיה 190 ס"מ מצוואר השורש, ענף שני קבוע יהיה בגובה 240 ס״מ מצוואר השורש .
 • לעצים המיועדים לרצועת הליכה צרה (250 - 150 ס"מ ) – ענף ראשון בהתאם לתקן יהיה 190 ס״מ מצוואר השורש .

ענפים זמניים נוספים, שגובהם מעל 1.90 יהיו קטומים במרחק של 30 ס"מ מהגזע. מתחת לענף הזמני הראשון ידוללו כל הענפים, אלא אם כן ניתן להשאיר ענפונים גזומים לאורך שאר הגזע עד לעיצוב סופי, כדי להעצים את יכולת ההתעבות .

איכות

כל העצים יהיו מסוג מעולה כלומר :

 • יחס נוף הצמח אל גוש המצע/המיכל/השורש יהיה לפחות פי ארבעה .
 • בריאות וניקיון מושלמים.
 • עיצוב נכון כמפורט בהמשך.
 • צורה, צבע, עלים וקשיחות המתאימים לזן.
 • עובי הגזע יימדד בצול " ויעשה 20 " ס מ מעל צוואר השורש או 10 ס"מ מעל ההרכבה.
 • גובה העץ יימדד בס"מ מצוואר השורש עד לקודקוד הענף המוביל

על העצים לקבל טיפולים קבועים של חידוש וחיתוך שורשים לפי הצורך, ולעבור נטיעה או שתילה מחדש, או העברה למיכל חדש, במידת הצורך כך שמערכת השורשים תהיה מסועפת , פעילה ומפותחת דיה .

בריאות וניקיון

כל העצים על כל חלקיהם יהיו בריאים וחופשיים מכל פגם :

 • הגזע הראשי (המוביל) יהיה ברור, זקוף וישר הגזע יכול להיות גם חרוטי (רחב יותר בבסיסו וצר יותר כלפי מעלה) (טאפר) בהתאם לאפיון המין. כמו כן, הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא תקין. לא יהיו בגזע סימני שבר ולא יהיו פצעי גיזום, שאינם מוגלדים, אלא אם כן קוטר החלק הלא מוגלד של פצע הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או הגבעול הראשי( החתך יהיה חלק, ללא קילוף או שבירת קליפה). הגזע יהיה ללא סימני חיגור וללא קשירה מהודקת .
 • ענפי העץ רדודים, חזקים, בריאים וללא כל מחלות .
 • בכל חלקי העץ לא תובחן התפתחות לקויה, ענפים יבשים או מנוונים, פצעים, מחלות, חרקים,מכרסמים או כל זיהום טפילי אחר. לא יהיו סימני יובש, נזקי שמש, נזקי רוח, סימני שבר בענפים, פגיעה בקליפה (קשרים מעוותים, חורים, פצעים, עובש שפשופים או גופים זרים).
 • העלים ירוקים וחיוניים, ללא סימני מחסור או נגעים. כמו כן, לא תובחן נשירת עלים כתוצאה מעקה . 
 • מערכת השורשים של השתילים – מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל, מסועפת ומפותחת ללא סלסול, התעבויות, עפצים או סימני חיגור. ללא סימני רקב (החמות) או יובש . 
 • במצע הגידול ובגוש השורשים לא ימצאו עשבים או צמחים זרים . 
 • כל תקנות הגנת הצומח יחולו על השתילים .

אתר הגידול, סימון ושמות

אתר גידול העצים

האזור בו גדלים העצים יהיה נקי מעשבים.
במקרה שיש לאחסן את העצים במשתלה מעבר לתאריך המסירה המתוכנן , הם ישמרו בהתאם לתקנים של מפרט זה, כולל גיזומי עיצוב והגיזום הדרוש של השורשים וההתאמות למכלי הגידול.

סימון

כל עץ יסומן באופן ברור עם תווית זיהוי עשויה מפלסטיק עם השם העברי בהתאם לרשימת צמחי הנוי בישראל' בעץ מורכב שם רוכב ושם כנה/
כל התוויות והכיתוב תהיינה עמידות נגד התפוררות או דהייה על ידי מים ו/או קרינת שמש במשך תקופה של 3 שנים לפחות. יש לחבר את התווית לעץ באופן שלא תגביל את צמיחת העץ או תפריע לעץ או לחלקיו בכל דרך שהיא ושלא תגרום נזק לעץ.

 

איכות חומר הריבוי

איכות חומר הריבוי תהייה בהתאם למפרט זה ולחוברת תקנים לצמחי גינון שפורסמה ע"י משרד החקלאות (גרסה שנייה מעודכנת 2000). במקרה של ניגוד בין תקנים למפרט, יקבע מפרט מיוחד זה .


מצע הגידול, הזנה והשקיה

 • על המצע להיות בעל כושר שמירה על הלחות ובעל כושר הרטבה חוזר.
 • על המצע להיות מאוורר אך יחד עם זאת, בעל כושר אחיזת מים כדי לאפשר התפתחות טובה של השורשים והעץ בכלל.
 • מצע הגידול יהיה חופשי מגופים זרים, מזרעים וחלקי ריבוי של עשבים שוטים ויהיה אחיד לכל אורך המיכל.
 • מצע הגידול יכלול דשנים עם שחרור איטי תמס ל 6 - חודשים. יחס הדשן NPK) 3:1:2). הדשן יוצנע בתוך המצע באופן אחיד או - מצע הגידול יכיל קומפוסט בכמות של 30 ליטר למ"ק.
 • השקיה והזנת השתיל – עלוות השתיל תהייה בגודל, צורה וצבע אופייניים, ללא סימני עקה, ללא סימני מחסור במים וחומרי הזנה.
 • לפני המשלוח יושקה השתיל השקיית רוויה .


מערכת השורשים

א. במיכל

 • נפח מצע הגידול בתוך המיכל יהיה 90% לפחות.
 • השתיל יהיה בעל שורשים מאוזנים בהיקף. מערכת שורשים מסועפת ומפותחת ללא סלסול וסימני חיגור. ללא סימני רקב בשורשים או עם סימני יובש והחמה.
 • צוואר השורש יהיה ישר וללא פיתול. צוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע ולא יותר מ-5ס״מ מעל פני הקרקע ולא קבור במצע הגידול .
 • המיכל יכיל את כל השורשים הראשונים מבלי, שאף אחד מהם יבלוט מהמיכל במשך כל תקופת הגידול
 • מערכת השורשים תהייה מסועפת ומפותחת מספיק כדי לשמור על שלמות הגוש בשעת הוצאתו מהמיכל.
 • מערכת השורשים תהייה פעילה בכל נפח גוש השורשים ותמלא בין 80% - ל-90% מהמיכל.
 • בגידול עצים במיכל, יש לבצע קיטום שורשים שחרגו אל מעבר למיכל הגידול באופן שוטף במהלך גידול העצים, שורש גדול או מרכזי החורג ממיכל הגידול פוסל את השתיל. 

ב.  בצמחים שהוצאו מהקרקע

 • לשתיל שיסופק בגוש שהוצא מן הקרקע יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים, ללא קרעים ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה יציבה וגודלו יהיה לפחות רבע מגובה השתיל.
 • מערכת השורשים תהייה מסועפת ומפותחת ללא סלסול וסימני חיגור. ללא סימני רקב בשורשים או עם סימני יובש והחמה.
 • צוואר השורש יהיה ישר וללא סימני פיתול. צוואר השורש יהיה עד 5 ס״מ מעל פני הקרקע ולא יהיה קבור באדמה .

 הגזע ונוף העץ

 • גזע העץ יהיה ישר ובעל גזע ראשי אחד. הגזע יכול להיות גם חרוטי (רחב יותר בבסיסו וצר יותר כלפי מעלה) (טאפר TAPPER) בהתאם לאפיון המין. כאשר הגזע היחיד אינו אופייני לזן, יהיה הגזע ישר בשני שליש מגובהו.
 • הגזע יהיה חלק ללא זיזים, כתוצאה מגיזום לא תקין, ולא יהיו בו פצעי גיזום לא מוגלדים. כל עוד העץ במשתלה יושארו ענפים זמניים צדדיים דקים קטומים עד לאורך 30 ס״מ . לפני ההוצאה לאתר השתילה ידוללו ענפים אלו עד לענף הראשון שגובהו 1.90 מ׳. ענפים זמנים קטומים גבוהים מאלו יושארו.
 • גידול עצים על מספר גזעים יוסכם מראש על פי מיקום שתילה עתידי של העץ.
 • בד הצמרת הראשון יתפצל בגובה 1.90 מ' מפני הקרקע או בגובה מתאים ומוסכם אחר. יתר הבדים הגבוהים ממנו יסתעפו לכיוונים שונים בהיקף הצמרת, בזוויות רדודות (לא פחות מ 40 או 45 מעלות)ובמרווח מינימאלי של 50 ס״מ האחד מהשני, אלא אם כן זוויות הסתעפות צרות אופייניות לזן ו/או אם הזן אינו מועד לשברים כאשר הזוויות קטנות.
 • בעצים בעלי בקרה אמירית הצומחים בדורים (דוגמת בומבק הודי) יתכן מצב של צימוח מספר ענפים בדור. המרחק בין הדורים צריך להיות לפחות 50 ס״מ
 • בשתיל מורכב יהיה איחוי מלא, חלק, ללא התעבויות וללא זווית בין הכנה לרוכב. הרכבה תמוקם בבסיס הצמח (מקסימום בגובה של 20 ס״מ ). במקרה של הרכבת ראש (לדוגמא בתות בכות). ההרכבה תהייה מעט מתחת לגובה ההתפצלות . לא תהייה פריצת עיניים מהכנה או משורשיה.
 • בשתיל מעוצב תהייה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאורך הגזע והבדים. לשתיל תהייה צורה הניתנת להגדרה חד-משמעית.
 • שנה לפני השתילה באתר יש להציב את העצים במשתלה במרווח מספיק ביניהם, כדי להבטיח שהצמרת של כול עץ תקבל חשיפה מספקת לשמש ולאפשר צמיחה אחידה ושווה של כל הצמרת. הצמרת תהייה בעלת ענפים סימטריים ועלווה מלאה. 
 • 3 עד 12 חודשים לפני אספקת העצים לשתילה יבוצע בעצים הגדלים באדמה ניתוק מוקדם של מערכת השורשים. טווח הזמן יקבע ע"י המזמין לפי הסוג, המין, העונה והתפתחות העץ. הניתוק יבוצע באמצעות כלי מיכני מתאים שיוצג בפעולה נציג מטעם המזמין [מפקח] ויקבל את אישורו לפני ביצוע העבודה. קוטר הגוש יקבע ע"י המזמין בהתחשב בסוג העץ, קוטר הגזע ובור הנטיעה. במידת הצורך יבוצעו גיזומים להקטנת הנוף, באישור הנציג מעם המזמין וע"פ הנחייתו. כל ניתוק בדרך אחרת יהיה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 • העצים הגדלים במשתלה יגודלו כך, שיעמדו זקופים וישרים ללא תמיכה בזמן השתילה. לפיכך חייבת המשתלה להפסיק את השימוש בדשן כימי או באמצעי צימוח אחרים המסכנים את חוזקו של הגזע כחודשיים לפני הוצאת העצים לשטח ולהבטיח שיהיה איזון הולם בין גודל הצמרת לגזע.

גיזום העצים במהלך הגידול

 • לפני הגיזום יש לחטא את הכלים המשמשים לגיזום, כדי למנוע הפצת מחלות בין העצים.
 • גיזום העץ יבוצע בעזרת ציוד מכני או ידני מושחז כדי לא לגרום נזק לעץ.
 • קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או הגבעול הראשי. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת הקליפה.
 • הגיזום יבוצע כדי לעודד ולכוון את צימוח העצים.

שיטת הגיזום

 • עצים בעלי נוף צירי בבגרותם (Excurent) לא נגזמים בדרך כלל.
 • עצים בעלי נוף מעוגל בבגרותם (Decurent) יגזמו גיזומי עיצוב לקבלת גזע ראשי (מוביל) עם ענפי שלד זמניים או קבועים. צורת הגיזום תהיה על פי הנחיות המזמין או על פי חוברת משרד החקלאות גיזום עצים. 
?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

הנבטה 630468 copy

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח