הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

Map Page Options Open copy

 join btn

 

קבוצת צמחים עצים מחזור חיים רב שנתי סוגי עצים עצי פרי
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן, אדום תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה צהוב תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, עמיד ליובש עונת פריחה אביב גובה 80 סמ, 1 מטר, 1-1.5 מטר
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מרובה, רגיש ליובש
קצב צימוח איטי גובה עד 10 סמ, 20 סמ שימושים קבוצה, כיסוי, מסלעה, מיכל, עציץ, אחיזת קרקע, סימון גבולות שבילים
קבוצת צמחים שרך תנאי אור צל מלא השקיה מרובה, רגיש ליובש
קצב צימוח בינוני גובה 30 סמ שימושים בודד, קבוצה, גוש צבע, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים צבע פריחה ורוד, חום תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה סתיו
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, כתום, משולב תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח איטי עונת פריחה חורף, סתיו
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך, משולב תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה, השקיה סדירה קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה צהוב בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים צבע פריחה לבן, ירוק תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, השקיה לפרקים, ללא השקיה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים צבע פריחה חום תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, רגיש ליובש, השקיה סדירה קצב צימוח איטי גובה 30 סמ, 40 סמ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ גובה 1 מטר
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר, אפור תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני גובה 40 סמ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, ורוד בהיר תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, אדום, ורוד בהיר, ורוד תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית עונת פריחה חורף גובה 30 סמ, 40 סמ
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחי כיסוי משתרעים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר תנאי אור שמש מלאה
השקיה מועטה, בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, בורדו, ורוד בהיר, ורוד, ירוק, משולב תנאי אור שמש חלקית
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן, ירוק תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח איטי גובה 1.5-2 מטר, 2-3 מטר, 3-4 מטר, 4-6 מטר
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
תאור צורה צפוף, זקוף, מסועף, דמוי דקל, דמוי מזרקה, מתרומם על גזע מחזור חיים רב שנתי תדיר / נשיר תדיר ירק
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא שימושים בודד, פטיו, מיכל, עציץ
תאור צורה צפוף, זקוף, דמוי דקל, מתרומם על גזע מחזור חיים רב שנתי תדיר / נשיר תדיר ירק
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני גובה 40 סמ, 50 סמ, 60 סמ שימושים בודד, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים מטפסים תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר גובה 70 סמ, 80 סמ, 1 מטר, 1-1.5 מטר תאור צורה צפוף, זקוף, משתרע, נשפך
קבוצת צמחים פקעות בצלים וגאופיטים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, בורדו, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, אדום, ורוד בהיר, ורוד, סגול בהיר לילך תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה מרובה קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים צבע פריחה צהוב בהיר, אדום תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח מהיר גובה 30 סמ, 40 סמ, 50 סמ, 60 סמ
קבוצת צמחים מטפסים, עשבוניים ודגניים, צמחי כיסוי משתרעים צבע פריחה ירוק תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר גובה 20 סמ, 30 סמ, 80 סמ, 1 מטר
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל, שיחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר, ורוד תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית, מרובה שימושים בודד, קבוצה, מוקדים קטנים, פטיו, מיכל, עציץ תאור צורה צפוף, זקוף, דמוי דקל, מתרומם על גזע
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים צבע פריחה צהוב בהיר, ירוק תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח מהיר, בינוני שימושים בודד, קבוצה, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח מהיר, בינוני גובה 20 סמ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה מרובה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר, בינוני גובה 30 סמ שימושים בודד, קבוצה, כיסוי, צל, פטיו, מיכל, עציץ, תליה
קבוצת צמחים מטפסים תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה מרובה
קצב צימוח בינוני גובה 1-1.5 מטר, 1.5-2 מטר שימושים בודד, פטיו, מיכל, עציץ, תליה
קבוצת צמחים מטפסים, שיחים תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר גובה 50 סמ, 60 סמ שימושים בודד, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים צמחים פורחים צבע פריחה לבן תנאי אור צל חלקי, צל מלא
גובה 50 סמ, 60 סמ מחזור חיים רב שנתי תדיר / נשיר תדיר ירק
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים צבע פריחה לבן תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני גובה 30 סמ
קבוצת צמחים שיחים צבע פריחה צהוב, אדום תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, סתיו
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים עצים, קקטוסים וסוקולנטים, דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים עצים, קקטוסים וסוקולנטים, דקלים ודמויי דקל, צמחים פורחים צבע פריחה לבן תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים ברומלים, טורפים וצמחי אויר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני גובה 20 סמ, 30 סמ
קבוצת צמחים צמחי כיסוי משתרעים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה מרובה קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני שימושים בודד, קבוצה, מסלעה, מוקדים קטנים, רקע לצמחים נמוכים, גדר לאורך קיר, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל השקיה בינונית קצב צימוח בינוני
גובה 60 סמ, 70 סמ שימושים בודד, גוש צבע, פטיו, מיכל, עציץ תאור צורה צפוף, זקוף, דמוי דקל, דמוי מזרקה
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני שימושים בודד, קבוצה, פטיו, מיכל, עציץ תאור צורה צפוף, זקוף, מסועף, מתרומם על גזע
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה, כתום תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף
קבוצת צמחים דקלים ודמויי דקל צבע פריחה לבן תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה קצב צימוח בינוני גובה 1-1.5 מטר, 1.5-2 מטר
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני גובה 60 סמ, 70 סמ, 80 סמ, 1 מטר שימושים בודד, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים עשבוניים ודגניים תנאי אור צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני גובה 70 סמ, 80 סמ שימושים בודד, פטיו, מיכל, עציץ
קבוצת צמחים ברומלים, טורפים וצמחי אויר צבע פריחה לבן, צהוב, אדום תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מרובה קצב צימוח איטי עונת פריחה קיץ, אביב
קבוצת צמחים שיחים תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה בינונית
גובה 40 סמ, 50 סמ, 60 סמ שימושים בודד, קבוצה, פטיו, מיכל, עציץ תאור צורה זקוף
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו גובה 1 מטר
קבוצת צמחים עונתיים, בגוניה, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה, כתום, אדום, בורדו, ורוד בהיר, ורוד, משולב תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר תנאי אור צל חלקי, צל מלא
השקיה בינונית עונת פריחה קיץ גובה 50 סמ, 60 סמ, 70 סמ
?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח