Map Page Options Open copy

 join btn

 

הצג צמחים לפי משתלה

סנן רשימת משתלות לפי:

נקה בחירותהצג במפה

חיפוש לפי שם הצמח

נקה בחירות

צמחי בר - זרעים פקעות או בצלים

סוגי עצים

סוגי צמחי מאכל

תכונות עיקריות

מאפייני הפריחה

מאפייני עלים

מאפייני הגזע

תנאי סביבה, מזג אוויר ועמידות הצמח

מאפייני הפרי

הטיפול בצמח, הזרעה וריבוי

שתילה, זריעה וקטיף

אפיוני ריח

ענפים וגבעולים

אקולוגיה, ריח ובעלי חיים

פקעות ובצלים

משפחת הצמח ומאפיינים נוספים

מאפיינים מיוחדים

מאפייני עצים

מאפייני ורדים

מאפייני מטפסים

מאפייני גאופיטים

מאפייני קקטוסים וסוקולנטים

מאפיינים לצמחי בר

מאפייני צמחי מאכל, מרפא וגן ירק

בכריס מלוחי
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף

אוג חרוק
קבוצת צמחים עצים, שיחים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

ארז הימלאי
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש קצב צימוח מהיר, בינוני
עונת פריחה סתיו גובה מעל 12 מטר

אגס
קבוצת צמחים עצים מחזור חיים רב שנתי
סוגי עצים עצי פרי

קופרסוציפריס X לילנדי
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה בינונית קצב צימוח מהיר מאוד
גובה 4-6 מטר משמעות פריחה לא משמעותית, מועטה

גרויה צהובה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה אזמלנית
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

ברוש מצוי 'טוטם'
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, ללא השקיה קצב צימוח בינוני
גובה 8-12 מטר מחזור חיים רב שנתי


דומביאה כלאנתה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

דק פרי מכונף
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה, כתום, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

בוהיניה לבידה
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, בורדו, חום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר

מיאופורון מחודד
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר, 6-8 מטר, 8-12 מטר

בוהיניה גלפיני
קבוצת צמחים עצים, מטפסים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
עונת פריחה קיץ, אביב גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר

היביסקוס טלייתי 'סתריה'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב כהה, כתום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

שיח אברהם משולש 'ארגמני'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

בומבקס הודי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב


דומביאה בורגס
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד בהיר, סגול בהיר לילך, חום, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, סתיו

קתרוסית מרובעת
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו

כופר לבן (צמח החינה)
קבוצת צמחים עצים, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, ורוד
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

פרע מופשל
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב, סתיו

מללויקה היגל
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

סטרליציית ניקולאי
קבוצת צמחים שיחים, עשבוניים ודגניים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, כחול, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה מתקלפת
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

מללויקה סגלגלית
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו


אשחר רחב עלים
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה קצב צימוח מהיר
עונת פריחה אביב גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר

ניקטנטוס נוגה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, צמחי מרפא, עצים צבע פריחה לבן, כתום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

קליסטמון נאה (ספציוזוס)
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

סופורה לבידה
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

לפטוספרמון חלק
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

אוג מכחיל
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה
קצב צימוח איטי גובה 2-3 מטר

דורנטה מצויה
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

שזיף קרולייני
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה חורף, אביב

סמבוק שחור 'מגוון'
קבוצת צמחים שיחים, מאכל, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה חורף, קיץ, אביב, סתיו, פורח רב השנה

דורנטה מצויה 'גישה גירל'
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

קוטינוס מזרחי 'גרייס'
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה בורדו
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר גובה 3-4 מטר

אשחר רחב עלים 'מגוון'
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה קצב צימוח בינוני
גובה 3-4 מטר, 4-6 מטר שימושים בודד, רקע לצמחים נמוכים, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה

מללויקה מצומדת
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב, סתיו

עב גזע הרדופי
קבוצת צמחים קקטוסים וסוקולנטים, עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

יצהרון מנוקד מגוון (עץ השמן)
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא השקיה מועטה
קצב צימוח איטי עונת פריחה סתיו

קוטינוס מזרחי 'סגול מלכותי'
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה בורדו
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

פיטוספורום גלוני
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

קליסטמון 'קינגס פארק'
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב, סתיו

קליסטמון הנצרים 'דוסון ריבר'
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

קליסטמון הנצרים
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

אלמוגן שיחני
קבוצת צמחים שיחים, צמחים פורחים, עצים צבע פריחה כתום, אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

ערער סיני 'משונץ'
קבוצת צמחים שיחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני גובה 3-4 מטר

ערער ספרטן
קבוצת צמחים שיחים, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים, רגיש לעודף השקיה קצב צימוח מהיר, בינוני
גובה 2-3 מטר, 3-4 מטר, 4-6 מטר שימושים בודד, קבוצה, גינון ציבורי, גדר לאורך קיר, גדר חיה, מיסוך והסתרה, טופיארי

ערער 'סקיי רוקט'
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים קצב צימוח בינוני
עונת פריחה אביב גובה 4-6 מטר

אגון גמיש
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

אגון גמיש ארגמני
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב

אדר מילני
קבוצת צמחים מאכל, עצים צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אדר מילני 'פלמינגו'
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, מרובה, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אלביציה ורודה
קבוצת צמחים צמחים פורחים, מאכל, צמחי מרפא, עצים צבע פריחה ורוד בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ

אלה סינית
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אלון אנגלי
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

אלון השעם
קבוצת צמחים מאכל, צמחי מרפא, עצים צבע פריחה צהוב, ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אלון התולע
קבוצת צמחים צמחי מרפא, עצים, צמחי בר צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אלון מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, מרובה, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

אלון התבור
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אלון הגלעין
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

אראוקריה רמה
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי
השקיה מועטה, בינונית קצב צימוח בינוני
גובה מעל 12 מטר מחזור חיים רב שנתי

ברוש גדול פירות לימוני 'גולדקרסט'
קבוצת צמחים עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית, צל חלקי, צל מלא
השקיה מועטה, בינונית, מרובה, ללא השקיה קצב צימוח מהיר
גובה 3-4 מטר מחזור חיים רב שנתי, קצר חיים

ברוש מצוי 'צריפי'
קבוצת צמחים צמחי מרפא, עצים תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית
השקיה מועטה, בינונית, ללא השקיה קצב צימוח מהיר
עונת פריחה אביב, פורח רב השנה גובה מעל 12 מטר

גינקו דו אונתי
קבוצת צמחים צמחי מרפא, עצים צבע פריחה צהוב, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח איטי עונת פריחה אביב

כיטלפת טשקנט 'מורנינג קלאוד'
קבוצת צמחים צמחים פורחים, עצים צבע פריחה לבן, ורוד בהיר
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

סיסם הודי
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

פירמיאנה פשוטה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו

פנסית דו נוצתית
קבוצת צמחים צמחים פורחים, עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, סתיו

שיזף מצוי
קבוצת צמחים מאכל, עצים, צמחי בר צבע פריחה צהוב, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני, איטי עונת פריחה קיץ, סתיו

עוזרר קוצני
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

זית אירופי
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב בהיר, ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

ברוש מצוי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחי מרפא צבע פריחה ירוק
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

פיקוס בנימיני 'מגוון'
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני גובה מעל 12 מטר

פיקוס השדרות
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
גובה מעל 12 מטר מחזור חיים רב שנתי

היביסקוס שסוע
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום, ורוד בהיר, ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

אלמוגן כרבולתי
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה אדום
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף, אביב

דורנטה מצויה 'זהובה'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, סגול בהיר לילך, סגול כהה, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית
קצב צימוח בינוני עונת פריחה קיץ, סתיו

עוזרר אדום
קבוצת צמחים עצים, מאכל, צמחי בר, צמחי מרפא, שיחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה לפרקים
קצב צימוח איטי, איטי מאוד עונת פריחה אביב

רוביניה בת השיטה
קבוצת צמחים עצים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, מרובה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

מורן ריחני
קבוצת צמחים עצים, מאכל, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר, כחול
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר, בינוני עונת פריחה אביב

פיקוס צר עלים (תאילנדי)
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני גובה מעל 12 מטר

בודליה סירוגית
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

דובדבן פעמוני
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה ורוד
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה בינונית, מרובה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה חורף

כילופסיס סרגלי
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה צהוב, ורוד בהיר, ורוד, משולב
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, עמיד ליובש, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח מהיר מאוד, מהיר עונת פריחה קיץ, אביב, סתיו

הובניה מתוקה
קבוצת צמחים עצים, מאכל צבע פריחה לבן, ירוק, משולב
תנאי אור שמש מלאה השקיה השקיה סדירה
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

לבנה רפואי
קבוצת צמחים עצים, צמחי בר, צמחים פורחים צבע פריחה לבן
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

הינומית צהובה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב בהיר, צהוב, צהוב כהה
תנאי אור שמש מלאה השקיה בינונית, השקיה סדירה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

מכנף נאה
קבוצת צמחים עצים צבע פריחה צהוב
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה קיץ, אביב

פוטיניה x פרזרי 'רד רובין'
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה לבן, צהוב בהיר
תנאי אור שמש מלאה, שמש חלקית השקיה מועטה, בינונית, עמיד ליובש, ללא השקיה, רגיש לעודף השקיה
קצב צימוח בינוני עונת פריחה אביב

קליסטמון סגול
קבוצת צמחים עצים, שיחים, צמחים פורחים צבע פריחה ורוד, סגול בהיר לילך
תנאי אור שמש מלאה השקיה מועטה, עמיד ליובש
קצב צימוח מהיר עונת פריחה אביב

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

מתכננים גינה  הכנו טיפים עבורכם

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור בקשה להצעת מחיר בקלות ובמהירות...

סמנו ב-V את הצמחים שהנכם מעוניינים להוסיף לרשימה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח