תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
הגדרת סטנדרטים (

הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ונוי

מהם הסטנדרטים המתאימים לשתילים בגן.
הגדרות מפורטות ודרוג הצמחים שאנו מגדלים או קונים.
גודל, מבנה, איכות עבור כל שתיל, הגדרות עבור גאופיט, עץ, דקל, צמח כיסוי, סוקולנט וכו׳
תאריך: 11-12-2017 מאת: לילך רובין תגיות:שה״מ, כללים, גדלים, מגדיר צמחים, תקנים
הוסף לאוספים שלי

הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ונוי

חלק א': דרישות סטנדרד כלליות

1. חלות התקן

תקן זה חל על שתילים מיכל סוג וכן על פקעות, בצלים וקני-שורש המיועדים לשתילה למטרות גינון-נוי. בחלק ב' יפורטו תוספות להגדרת התקן של הצמחים בחלוקה לקבוצות על פי שימושם הגני:
א' – עצים ושיחים מעוצבים
ב' – שיחים, בני-שיח ומטפסים מעוצבים
ג' – מטפסים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים
ד' – גיאופיטים וציבורי צמחים
ה' – דקליים ודמויי דקלים
ו' – סוקולנטים
ז' – ורדים
ח' – צמחי כיסוי ודשאים

2. הגדרות

• שתיל – חומר צמחי בעל שורשים, גבעול ועלים (לרבות עלים רדומים), אשר גודל במשתלה עבור שתילה מחדש בשטח הגינון.
• שתיל מייחור מושרש – שתיל שנוצר מקטע צמח (ענף, עלה, שורש) ופיתח שורש, גבעול ו/או נוף התחלתי של צמח.
• שתיל מתרבית רקמה – שתיל שנוצר במעבדה מרקמה של צמח או של חלקי צמח ופיתח שורש, גבעול ו/או נוף התחלתי של צמח.
• זריע – שתיל שנבט מזרע.
• בצל, פקעת, קנה-שורש – חלקים תת-קרקעיים של צמח גיאופיט שמהם מתפתח צמח בוגר. הם נשתלים בתקופת תרדמתם, בדרך כלל ללא עלים ושורשים.
• שתיל מעוצב – שתיל בעל צורה סופית שנתקבלה באמצעות הדליה ו/או באמצעות סדרת גיזומים.
• כנה – החלק התחתון בשתיל, הכולל שורשים ובסיס גזע, ואשר עליו מורכב הרוכב.
• רוכב – החלק העליון בשתיל, הכולל גבעול ועלים, והמורכב על הכנה.
• גוש מצע – כל סוג אדמה, חומר או תערובת השומרים על צורת גוש אשר בו מושרש וצומח השתיל.
• מיכל גידול – כל כלי קשיח או גמיש הנושא את גוש המצע.
• שתיל חשוף שורש – שתיל המשווק ללא מצע. מקורו בהידרופוניקה או באירופוניקה, או שהוא מנוער מהמצע שבו גדל.

3. דרישות כלליות

ניקיון, בריאות ופגמים

א' – השתיל בכל חלקיו יהיה ללא מחלות או מזיקים, ללא פצעים ויובש, ללא חורים בשורשים ובגבעולים ונקי מגופים זרים.
ב' – כל התקנות של הגנת הצומח לגבי מצחים ו/או עצי פרי יחולו גם על השתילים הנמכרים לנוי.
ג' – במצע הגידול לא יימצאו עשבים או צמחים זרים.
ד' – צמחים המשמשים לגידול פרי מאכל יתאימו לדרישות התקן לעצי פרי ומאכל.
ה' – ורדים יתאימו לדרישות התקן לשתילי ורדים (ובנוסף להן לכללים שבחוברת זו).

מידות השתיל ביחס למיכל

א' – נפח נוף השתיל יהיה כפול לפחות מזה של גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי 10 מנפח המצע/מיכל.
ב' – נפח המצע בתוך המיכל יהיה 90% לפחות.
ג' – מידות המיכלים התקניות וכינויי הגודל יהיו על פי המפורט בטבלה א'.

4. מבנה השתיל, תחזוקתו והכנתו למכירה

טיפול בשורש

א' – מערכת השורשים של השתיל צריכה להיות מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל, וללא הסתלסלות.
ב' – השורש יהיה שמור מפני התייבשות.
ג' – שורש אשר חרג אל מחוץ למיכל יקוצץ לפחות שבועיים לפני הוצאת השתיל מהמשתלה.
ד' – צוואר השורש יהיה ישר וללא פיתול

גיזום ועיצוב

א' – קוטר החלק הלא מוגלד של פצע הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או הגבעול הראשי. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת קליפה.
ב' – פירוט נוסף בעניין גיזום ועיצוב מופיע בחלק ב', להלן.

השקיית השתיל והזנתו

עלוות השתיל תהיה בגודל, בצורה ובצבע אופייניים, ללא סימני עקה או סימני מחסור במים ובחומרי הזנה. לפני המשלוח יהיה השתיל בהרוויה מלאה.

הקשחה והתאמה לתנאי הגידול בגן

עם הוצאתו מתנאים מוגנים מיוחדים ובעודו במשתלה יועבר השתיל, למשך פרק זמן סביר לכל מין, לתנאי גידול דומים לאלה הקיימים בגן.

5. סימון, אריזה ומסירה ללקוח

על השתיל להתאים למסומן בתווית הזיהוי.

– הסימון יהיה יציב למים ולאקלים; עליו להיות צמוד לשתיל אם זה נמכר כבודד, או צמוד לקבוצה אם אותם השתילים נארזים יחד למשלוח.

– בקבוצת שתילים זהים שנארזה או נקשרה יחד בצרור יהיה סימון כפול האחד צמוד אל השתיל והשני אל האריזה.

הסימון יכלול את הפרטים הבאים:

א' – שם השתיל על פי רשימת צמחי הנוי בישראל שבהוצאת המחלקה להנדסת הצומח בשה"מ.
ב' – (בנוסף על פי צורך) פירוט של זן, צבע פרח, מקור מיוחד; בעצי פרי וורדים – שם היצרן המקורי; בשתילים מורכבים – שם הכנה, שם הרוכב.
ג' – (בנוסף על פי דרישה) גודל ו/או סיווג.
ד' – (בנוסף על פי דרישה) שם ו/או סימון ברור של המשתלה.

– למניעת התייבשות יועברו השתילים עטופים ומוגנים; השורשים יהיו רוויי מים, ומוגנים אף הם.

– העברת השתילים מהמשתלה אל הלקוח לא תימשך יותר מ – 48 שעות, והאחריות לשמירתם בעת ההובלה תוגדר בין הקונה לבין המשתלה מראש.

6. דירוג וייחוס

– לשתילים במיכלים גדולים יהיה מחיר גבוה יותר.

– שתילים שמקורם נדיר ו/או מיוחד יהיו יקרים יותר.

– לשתילים המוגנים בפטנט תהיה תוספת מחיר.

– שתילים שגודלו בהדליה ו/או בסדרת גיזומים לעיצוב צורה ייקראו "שתילים מעוצבים" ויהיו יקרים יותר.

– השתילים העומדים במלוא התנאים הבאים ייקראו סוג "מעולה":
א' – יחס נוף הצמח אל גוש-המצע/המיכל/השורש – לפחות פי ארבעה.
ב' – בריאות וניקיון מושלמים.
ג' – עיצוב נכון, כמוגדר לפי קבוצות הצמחים בחלק ב' להלן.
ד' – צורה, צבע עלים וקשיחות המתאימים למין/לזן.

– שתילים "סוג א" ייקראו אלה שבהם נוף הצמח אינו מגיע אל פי ארבעה מנפח גוש-המצע/המיכל/השורש, אך שאר התנאים (ב,ג,ד בסעיף 6.5 לעיל) מתקיימים בהם.

– שתילים "סוג ב" ייקראו אלה שגודל נופם אינו מותאם לגודל המיכל ו/או אלה המראים סימני מחסור שחלפו, בעוד ששאר התנאים (ב, ד דלעיל) מתקיימים בהם.

– שתילים בסיווג "מעולה" יהיו יקרים יותר משתילים בסיווג "א"; שתילים בסיווג "א" יהיו יקרים יותר משתילים בסוג "ב".

חלק ב': דרישות סטנדרד ייחודיות

נוסף על דרישות התקן הכלליות (חלק א') יוקפד בקבוצות הצמחים השונות על הדרישות הייחודיות להן. חלק זה משלים את חלק א' בפרטו את ההגדרות והדרישות הנוספות המחייבות. מיון הצמחים לקבוצות נעשה על פי אופי הגידול של הצמח והשימוש הגנני בו.

א' עצים ושיחים מעוצבים

1. הגדרות

• עץ – צמח רב-שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי שגובהו בבגרות עולה תמיד על 4 מטרים.
• שתיל עץ מעוצב – שתיל שעוצב על פי המוגדר בטבלה ב' לעיל (בין שגודל בקרקע ובין שגודל במיכל).
• שיח מעוצב – שיח בוגר שעבר גיזומים ו/או הדליה המקנים לו צורה קבועה, הנשענת על גזע ובדים מעוצים.
• גזע – גבעול מעוצה עיקרי בעץ ובשיח מעוצב.
• בד – ענף ראשי עבה בעץ או בשיח; בשתיל – ענף העשוי להיבחר כגזע או כזרוע מרכזית אשר תישא חלק מהצמרת.
• צמרת – החלק העליון, נושא העלים, של העץ.

2. דרישות נוספות

– הגזע – או הבד המיועד לגזע – יהיה ישר, אלא אם השתיל נועד לעיצוב מיוחד.

– הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא תקין, ולא יהיו בו פצעי גיזום שאינם מוגלדים.

– לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי 8 מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים שעוצבו עיצוב צר לא יעלה הגובה על פי 10 מגובה המיכל, ובדקלים לא יעלה על פי 15.

– הגובה מפני הקרקע שבו יתפצלו בדי הצמרת יתאים למוגדר בטבלה ב' לעיל, או לדרישה מוסכמת של מזמין השתילים. בעצים יהיו הבדים מחולקים ללא "מזלג", באורח שווה בהיקף הצמרת.

– בשתיל מורכב יהיה האיחוי בין הכנה לרוכב מלא, חלק וללא זווית.

– לשתיל הנמכר חשוף שורש תהיה מערכת שורשים מאוזנת, בת שלושה שורשים עיקריים לפחות (אם השורש אינו שיפודי), מחולקים באורח שווה בהיקף. השורשים יסתיימו בחתכים חלקים, ללא קרעים ושברים; אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו (שמעל לצוואר השורש) של השתיל.

– לשתיל הנמכר עם גוש הנחפר מהקרקע יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים, ללא קרעים ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה יציבה, וגודלו יהיה לפחות 1/10 מגודל השתיל; כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.

– בשתילים מעוצבים של עצים ושיחים יהיו על פצעי הגיזום והבדים מוגלדים הגלדה מלאה כמעט. פצע הגיזום יהיה יבש וללא זיזים; קוטר החלק הלא-מוגלד של הפצע לא יעלה על מחצית קוטר הגזע.

– בשתיל המעוצב במשתלה לצורה סופית יהיו כל פצעי הגיזום מוגלדים במלואם. לשתיל כזה תהיה צורה הניתנת להגדרה מוכרת ("פונפון" על גזע, בונסאי וכדומה).

3. דירוג וייחוס

1. ערכו של שתיל ייקבע על פי ארבעה מדדים:
א' – קוטר הגזע – יימדד במ"מ. המדידה תיעשה 20 ס"מ מעל לצוואר השורש, או 10 ס"מ מעל לנקודת ההרכבה.
ב' – גובה – יימדד בס"מ, מצוואר השורש עד לקודקוד הבד המרכזי.
ג' – נפח המיכל/גוש המצע – ייקבע על פי מידות המיכל התקניות (טבלה א' לעיל), או בחישוב על פי מדידה בס"מ של קוטר גוש המצע ועומקו (טבלה ב' לעיל); יחס הקוטר לעומק יהיה בדרך כלל 1:1.
ד' – מספר הבדים – כמפורט בטבלה ב' לעיל.

2. ערכו של שתיל מורכב יהיה גבוה מזה של שתיל בלתי מורכב מאותו זן/מין.

3. ערכו של שתיל (עץ או שיח) בן שנתיים ומעלה יהיה גבוה יותר אם עוצב בו סופית השלד של הגזע והבדים (בדקלים ייקבע המחיר על פי הגיל ו/או הגודל).

4. הסטנדרטים לשתילי עצים הנמכרים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמה יהיו על פי המפורט בטבלה ב' לעיל.

ב' צמחים מעוצים: שיחים, בני-שיח ומטפסים

1. הגדרות:

• שיחים – שיחים רב-שנתיים מעוצים, שגובהם בבגרות עולה על 1.3 מטר והמסתעפים בגידול רגיל קרוב לפני הקרקע.
• בני-שיח – צמחים רב-שנתיים מעוצים, שגובהם אינו עולה על 1.3 מטר והמסתעפים בגידול רגיל בצמוד לפני הקרקע או מתחת להם.
• מטפסים מעוצים – צמחים רב-שנתיים בעלי שלד מעוצה, בעלי תכונות השתרגות של ענפים ו/או אברי טיפוס (כגון קנוקנות), או בעלי שורשי אחיזה.
• דליה – ענף-גבעול המכוון כך שיגדל כלפי מעלה.

2. דרישות נוספות

– הגזע והבדים של השתיל יהיו מעוצים לפחות עד לגובה של 10 ס"מ מפני הקרקע.
– בהיקף הבד/הדליה הראשית יהיו לפחות שני קודקודי צמיחה פעילים.
– בשתיל מורכב יהיה האיחוי בין הכנה לרוכב מלא, חלק וללא זווית.
– שתיל בוגר של מטפס יהיה מודלה על סמוכה גמישה או קשיחה.

3. אריזה ומשלוח

במטפסים יוקפד במיוחד על שלמות הבדים במשלוח.

4. דירוג וייחוס

– שתיל מסוג "מעולה" יעמוד בכל הדרישות דלעיל.
– שתיל "סוג א" יהיה כל שתיל שאינו מודלה או אינו מעוצה דיו על פי התקן דלעיל.
– ערכו של שתיל מורכב יהיה גבוה מזה של שתיל שאיננו מורכב.

ג' מטפסים רכים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים

1. הגדרות

• מטפסים רכים – צמחים מטפסים רב-שנתיים בעלי שלד וענפים שאינם מעוצים; גידולם מתחדש בדרך כלל מדי שנה.
• מטפסים עשבוניים – צמחים רב-שנתיים רכים שאינם מתחדשים.
• צמחי כיסוי – צמחים רב-שנתיים בעלי ענפים רכים או מעוצים הגדלים נמוכים או שרועים על הקרקע.
• צמחים עשבוניים – צמחים חד-שנתיים או רב-שנתיים לא מעוצים, הגדלים כצמחי כיסוי או כמו בני-שיח או כמו ציבורי צמחים.

2. דרישות נוספות

– השתילים יהיו בתנאי הקשחה מתאימים ולא יהיו "מימיים".
– השתילים יהיו ללא סימני ריקבון או כרסום בעלים, בגבעולים ובשורשים.
– יחס הנוף למיכל יהיה לפחות 1/1 (נוף/מיכל), ולא יותר מ – 1/4 (נוף/מיכל)
– על גבעול השתיל להתפצל לשתי זרועות (או קודקודי צמיחה) או יותר, רצוי במרחק שאינו עולה על 10 ס"מ מצוואר השורש.

3. דירוג וייחוס

לא תהיה תוספת מחיר לשתיל במיכל 5 או 6 אלא אם נשתול בקבוצה נושאת פרחים ו/או במיכל דקורטיבי מיוחד.

ד' גיאופיטים וציבורי צמחים

1. הגדרות

• גיאופיט – צמח רב-שנתי בעל אבר תת-קרקעי בצורת בצל, פקעת, שורש מעובה
או קנה-שורש, המשמר פקעי צמיחה ומזון אשר מאפשרים את שימור הצמח במהלך עונת תרדמה.
• ציבור צמחים – צמח רב-שנתי, עשבוני או מעוצה, הגדל תוך התפצלות תת-קרקעית בצורה של קבוצת צמחים.

2. דרישות נוספות

– השתיל יכלול בבסיסו התת-קרקעי (הבצל, הפקעת, קנה-השורש) חלקים נושאי פקעים ללא פצעים ופגעים, יובש וסימני ריקבון.
– בשתיל של ציבור צמחים לא יהיו עלים יבשים בנפח העולה על רבע מן הנפח העל-קרקעי של הצמח.
– העלים לא יהיו מנוקבים, ובשתילים חד-פסיגיים הלולב (העלה הצעיר הבוקע בקודקוד הצמח) יהיה בריא ושלם.
– פקעות, בצלים וקני-שורש הנמכרים בעונת התרדמה יהיו ללא פציעות או קילופים וללא עובש או ריקבון.

3. אריזה וסימון

– במכירה ובמשלוח תיוחד לכל מין וזן של פקעת, בצל או קנה-שורש אריזה יציבה, מאווררת ויבשה.
– תוכן האריזה יסומן בצורה ברורה ויציבה ויכלול סימון גודל או משקל.

4. דירוג וייחוס

– שתיל של ציבור צמחים כנזכר לעיל יכלול יותר מאשר צמח בוגר יחיד אם הוא נמכר בגודל 3 ומעלה.
– בפקעות, בצלים וקני-שורש הנמכרים בתרדמה יהיה מחיר גבוה יותר לאלה אשר קוטרם ו/או משקלם גדולים יותר.

ה' דקליים ודמויי דקלים

1. הגדרות

• הקבוצה כוללת את בני משפחת הדקליים ואת מיני הסוגים אגבה, אלווי, דרקונית, יוקה, נולינה, פנדנוס, ציצנית, קורדילין וכיוצא בהם חד-פסיגיים דמויי דקלים.
• בעלי גזע יחיד – צמחים הגדלים על גזע מרכזי שאינו מתפצל, בעלי קודקוד צמיחה אחד שאינו ניתן להחלפה בגיזום.
• מרובי גזעים – צמחים שגזעם נוטה לפתח התפצלות לגזעים אחדים. בדמויי דקלים ניתן לעתים לגרום להתפצלות על ידי דיכוי קודקוד הצמיחה המרכזי בגיזום; בדקלים לא ניתן בדרך כלל לעשות זאת.
• מקבץ צמחים – צמחים אשר מפתחים קבוצת גזעים הצומחת יחד בצמוד לפני הקרקע.
• חוטר – צמח בת הפורץ מן הגזע של צמח האם והינו בעל בסיס עצמאי של מערכת שורשים וגזע.
• לולב – עלה צעיר המכונס בזמן פריצתו ממרכז קודקוד הצמח כשרביט.

2. דרישות נוספות

– הגזע יהיה נקי מחורים, מפצעים חודרים ומריקבון.
בדקליים – הגזע יהיה ללא סימני היצרות הנגרמת מגידול לא סדיר.
– הגזע יהיה נקי מעלים ומבסיסי עלים שהתייבשו.
העלים יהיו שלמים וללא יובש בקצותיהם אלא במידה פחותה מעשירית אורך העלה.
– הלולב יהיה שלם ובריא, ללא סימני ריקבון או השחמה.
– בדמויי דקלים בעלי גזע מתפצל שנקטמו לפיצול יהיה החתך מוגלד לחלוטין ויהיו להם לפחות שני גזעים חדשים ובריאים.
– על הגזע יימצאו לפחות שלושה עלים בריאים ופעילים, סדורים בהיקף הקודקוד באופן שווה.
– אם השתיל נמכר במיכל או בגוש, שורשיו יהיו מעוגנים היטב במצע בכל ההיקף של בסיס הגזע.
– השורשים לא יהיו מעוותים כתוצאה מדחיסה במיכל.
– השתילים יהיו מוקשחים לקראת העברתם.
– דקליים הנמכרים כחוטרים יהיו בעלי מערכת עלים, גזע ובסיסי שורשים עצמאיים ובריאים.

3. אריזה וסימון

– גזעים ארוכים ושבירים כדאי לתמוך בהובלה בקשירת סד.
– מערכת השורשים תהיה שמורה בעת ההובלה באריזה יציבה ולחה.

4. דירוג וייחוס

– שתיל "מעולה" יעמוד בכל הדרישות דלעיל, ועל גזעו המרכזי יהיו לפחות 5 עלים גדולים ובריאים.
– לשתיל "סוג א" לא יהיו עיוותי שורש ניכרים, והוא יעמוד ביתר הדרישות דלעיל. על גזעו המרכזי יהיו 4 עלים גדולים ובריאים או יותר.
– שתיל "סוג ב" יהיה בריא;ייתכנו בו ליקויי מבנה קלים מאוד. על גזעו המרכזי יהיו לפחות 3 עלים גדולים ובריאים.
– שתיל "מעולה" יהיה יקר יותר משתיל "סוג א.
– שתיל "סוג א" יהיה יקר יותר משתיל "סוג ב".

ו' סוקולנטים

1. הגדרות

• סוקולנט – צמח, רב-שנתי בדרך כלל, שחלקיו העל-קרקעיים בשרניים.
• ייחור סוקולנטי – קטע על-קרקעי (כגון: גבעול, עלה) של סוקולנט, המשמש לשתילה על אף שאיננו כולל שורשים נראים לעין.

2. דרישות נוספות

– שתיל של סוקולנט המושרש במצע גידול יהיה מוחזק בו ביציבות על ידי מערכת שורשים בריאה, ללא שבר או ריקבון.
– שתיל של סוקולנט הנמכר ללא מצע גידול יהיה בעל מערכת שורשים עיקרית גדולה, בריאה ושלמה.
– ייחור של סוקולנט, פצעיו יהיו בעלי חתכים חלקים ובקוטר קטן ככל הניתן. החתך יהיה יבש ומחוטא כנגד פטריות ומזיקים.
– בסוקולנט מורכב יהיה איחוי מלא בין הכנה לבין הרוכב. הפצע יהיה מוגלד, והרוכב מחובר ביציבות לכנה.

3. אריזה וסימון

– שתיל או ייחור הנמכרים ללא גוש מצע יהיו נתונים באריזה המונעת פגיעות מכניות. בסיס הצמח הנשתל בקרקע יהיה שמור ומחוטא.
– בקקטוסים ובשתילים קוצניים, האריזה תאפשר לקונה אחיזה בטוחה מפני דקירות וקוצים.
– כל שתיל או ייחור סוקולנטי יישא סימון צמוד ובר-קיימא (כנזכר בפרק 5 בחלק א'). כדאי להוסיף בסימון אזהרה מפני רעלים, צריבות או דקירות של הצמחים.

4. דירוג וייחוס

– לשתיל מורכב יהיה מחיר גבוה יותר.
– לשתיל מושרש בגוש יהיה מחיר גבוה יותר מאשר לשתיל חשוף שורשים.
– לשתיל מושרש חשוף שורשים יהיה מחיר גבוה יותר מאשר לייחור.

ז' ורדים

1. הגדרות

• חלות תקן זה הינה על כל קבוצות ה ורד ועל הכלאות שביניהן.
• ורד מסומן – כזה שידועים מוצאו, שמו המפורט ו/או שמו של המטפח בעל זכויות המטפחים הרשומות.
• שתיל מורכב – שתיל בעל רוכב מזן מסומן שהורכב על כנה מושרשת מסומנת.
• שתיל מושרש – צמח מייחור שנלקח מוורד מסומן.
• שתיל חשוף שורש – שתיל הנמכר בעונת התרדמה, בחורף, ללא מצע.
• שתיל במיכל גידול – שתיל הנמכר במצע; יכול להימכר בכל ימות השנה.
• שתיל על גזע, לא מורכב – שתיל בעל גזע גבוה יחיד, שגובהו מהשורשים עד מקום התפצלות הבדים והענפים העיקריים הוא 35 ס"מ לפחות.
• שתיל על גזע, מורכב – שתיל מורכב בעל גזע גבוה יחיד, שגובהו 25 ס"מ לפחות מהשורשים עד לנקודת ההרכבה או 35 ס"מ לפחות עד התפצלות הבדים העיקריים.
• שתיל מעוצב כשיח – שתיל ורד מסומן שמרחק מוצא ענפיו מצוואר השורש אינו עולה על 15 ס"מ ואינו פחות מ – 5 ס"מ.
• שלד נוף בסיסי – גזע ובדים מעוצים אחדים היוצאים ממנו בפיצול.

2. דרישות נוספות

– מערכת השורשים תהיה מאוזנת בהיקף בסיס הייחור ותכלול שלושה שורשים עיקריים לפחות.
– בכל חתכי הייחור תהיינה הגלדות ללא חדירת יובש, מזיקים או מחלות.
– בשתיל מורכב לא יושאר זיז מעל לנקודת ההרכבה.
– בשתיל מושרש לא יושאר זיז מעל לענף העליון.
– בשתיל מורכב לא תהיה פריצת עיניים מהכנה או משורשיה.
– בשתיל מורכב או בשתיל מושרש יהיה הגזע שבין מוצא השורשים למקום הסתעפות הענפים ישר, ללא ברך, וקוטרו יהיה 10 ס"מ לפחות. לא יהיו עליו פצעי חיתוך שקוטרם עולה על 1/3 מקוטר הגזע.
– בשורשים, בגזע ובנקודת ההרכבה לא יהיו התעבויות חריגות או עפצים כלשהם.
– אורכו של שורש חשוף יהיה 10 ס"מ לפחות, ובקצהו יהיה חתך חלק.
– שלד הנוף יהיה בנוי משני ענפים מעוצים לפחות.
– בשתיל מורכב על גזע יהיו הגזע ולפחות שלושה בדים מעוצים ומוגדרים בצורה סופית. יחסי המיכל, גודל הגזע והנוף יתאימו למוגדר להלן: נפח הנוף לא יעלה על פי 8 מנפח המיכל, ו/או גובה השתיל לא יעלה על פי 10 מגובה המיכל.
– הגזע בשתיל שעוצב לצורה סופית (צורת "פומפון", צורת בכות וכדומה) יהיה בקוטר של מעל ל – 12 מ"מ. המדידה תיעשה בגובה של 10 ס"מ לפחות מצוואר השורש.

3. אריזה וסימון

– לכל שתיל הנמכר בודד יוצמד בר-קיימא, אשר יכלול פרטים אלה: שם הזן, הסיווג, שם המשתלה.
– כל קבוצת שתילים שתיקשר ותיארז יחד תכלול סימון כנזכר לעיל, וכן ציון מקור הגידול אם השתילים הם מזן רשום ומוגן בזכויות מטפחים. הסימון יהיה על אחד הפריטים בקבוצה.
– השורשים ייארזו ויישמרו בסביבה לחה לאחר שהוצאו מהאדמה.

4. דירוג וייחוס

– שתיל "מעולה" יהיה שתיל ורד מסומן העומד בכל הדרישות הנזכרות לעיל, וכן בדרישות אלה:
א' – קוטר הגזע עולה על 12 מ"מ.
ב' – כל שורש ארוך מ – 15 ס"מ.
ג' – שלד הנוף הבסיסי כולל שלושה ענפים מעוצים לפחות.

– שתיל "סוג א" יהיה שתיל העומד בכל הדרישות, ובנוסף לאמור בפרק 2 לעיל, וגם בדרישות אלה:
א' – קוטר הגזע עולה על 10 מ"מ.
ב' – שורש ארוך מ – 15 ס"מ.
ג' – שלד הנוף הבסיסי כולל שני ענפים מעוצים לפחות.

– שתיל "סוג ב" יהיה שתיל העומד בדרישות המפורטות בסעיף 4.2 לעיל
לפחות, אך הינו בעל זרוע מעוצה אחת.

– שתיל מורכב יהיה יקר משתיל מושרש.

– שתיל מורכב על גזע יהיה יקר יותר משתיל מעוצב בשיח.

– שתיל שעוצב לצורה סופית יהיה יקר משתיל שאינו מעוצב סופית.

ח' צמחי כיסוי ודשאים

1. הגדרות

• צמח כיסוי – צמח חד-שנתי או רב-שנתי משתרע, בדרך כלל בעל גבעולים מושרשים, הגדלים בצפיפות על פני הקרקע; נמכר במיכלים,בגושים ובתפזורת.
• דשא – צמח כיסוי, דגני בדרך כלל, המצמיח קני-שורש או שלוחות ומכסה בצפיפות את פני הקרקע; נמכר בצורת שלוחות או קני-שורש, או בתפזורת אחרת, או כשתילונים.
• מרבד דשא – פיסת דשא צפופה המשמשת לאחר קילופה משטח המשתלה להעתקה ולהנחה בשטח הגינון.

2. דרישות נוספות

– שתילים הגדלים במיכל יהיו בעלי נוף אשר שטחו כפול מזה של פני המיכל, ויהיו מושרשים היטב בגוש המצע.
– השתיל לא יכלול צמחיה זרה או צמחיה שונה מהמסומן.
– השתיל לא יכלול ענפים ועלים יבשים.
– השתיל יהיה ללא מזיקים ונקי ממחלות.
– מרבד דשא יעמוד בדרישות דלעיל (סעיפים 2.2, 2.3, 2.4); בנוסף לכך, המצע שלו יהיה נקי מאבנים ומגופים זרים אחרים.

3. אריזה וסימון

– השתילים יימצאו במצע לח ויהיו שמורים מפני שבירה, מעיכה או תלישה.
– במרבד דשא תמנע האריזה התפוררות בהובלה, וכן תמנע התייבשות תוך כדי ההובלה.
– הסימון במרבד דשא יכלול שם מדויק של הסוג, המין והזן.
– דשאים בתפזורת (שלוחות או קני-שורש) יישמרו לחים.

4. דירוג וייחוס

– שתילים של צמחי כיסוי הנמכרים במיכלים יהיו יקרים מאלה הנמכרים כגוש מצע שנחפר מן האדמה.
– בשתיל הנמכר במיכל יעלו הדירוג והמחיר על פי גודל המיכל עד לגודל מיכל תקני מספר 4 ועד בכלל.
– שתילים של צמחי כיסוי הנמכרים כגוש מצע יהיו יקרים מאלה הנמכרים בתפזורת.
– דשא במרבדים יהיה יקר מדשא בתפזורת.

המאמר נכתב על ידי לילך רובין, תחום הנדסת הצומח משרד החקלאות.

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח