תמונת קישור למפת ספקים

join btn 

 • משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  משתלת שתילים- משתלה יצרנית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  משתלת צבר - קקטוסים וסוקולנטים
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב
  עמוד הספק: פתח
 • גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  גינות - משתלה וחנות גן אינטרנטית
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, יבואנים, עיצוב הגן, מוצרים וציוד לגן, ריהוט ותאורת גן
  עמוד הספק: פתח
 • הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  הטובים לדקל - הדברת חדקונית הדקל
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  יצחק, טיפול והדברה בצומח ( גם חדקונית הדקל)
  תחום עיסוק: יועצים ובעלי מקצוע, גננים וטיפול בגן
  עמוד הספק: פתח
 • משתלת מלצר
  משתלת מלצר
  תחום עיסוק: משתלות לקהל הרחב, משתלות יצרניות ומגדלים, משתלות סיטונאיות
  עמוד הספק: פתח
עצים ושיחים מעוצבים. הגדרת סטנדרטים ( הצילום מאת: TO KEEP

עצים ושיחים מעוצבים. הגדרת סטנדרטים ("תקנים")

מהם הסטנדרטים המתאימים לעצים בגן.
הגדרות מפורטות ודרוג הצמחים שאנו מגדלים או קונים.
גודל, מבנה, איכות עבור כל שתיל ועוד.
תאריך: 11-12-2017 מאת: לילך רובין תגיות:שה״מ, עצים, גדלים, מגדיר צמחים, תקנים
הוסף לאוספים שלי

עצים ושיחים מעוצבים. הגדרת סטנדרטים ("תקנים")

1. הגדרות

• עץ – צמח רב-שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי שגובהו בבגרות עולה תמיד על 4 מטרים.
• שתיל עץ מעוצב – שתיל שעוצב על פי המוגדר בטבלה ב' (בין שגודל בקרקע ובין שגודל במיכל).
• שיח מעוצב – שיח בוגר שעבר גיזומים ו/או הדליה המקנים לו צורה קבועה, הנשענת על גזע ובדים מעוצים.
• גזע – גבעול מעוצה עיקרי בעץ ובשיח מעוצב.
• בד – ענף ראשי עבה בעץ או בשיח; בשתיל – ענף העשוי להיבחר כגזע או כזרוע מרכזית אשר תישא חלק מהצמרת.
• צמרת – החלק העליון, נושא העלים, של העץ.

2. דרישות נוספות

– הגזע – או הבד המיועד לגזע – יהיה ישר, אלא אם השתיל נועד לעיצוב מיוחד.

– הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא תקין, ולא יהיו בו פצעי גיזום שאינם מוגלדים.

– לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי 8 מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים שעוצבו עיצוב צר לא יעלה הגובה על פי 10 מגובה המיכל, ובדקלים לא יעלה על פי 15.

– הגובה מפני הקרקע שבו יתפצלו בדי הצמרת יתאים למוגדר בטבלה ב' לעיל, או לדרישה מוסכמת של מזמין השתילים. בעצים יהיו הבדים מחולקים ללא "מזלג", באורח שווה בהיקף הצמרת.

– בשתיל מורכב יהיה האיחוי בין הכנה לרוכב מלא, חלק וללא זווית.

– לשתיל הנמכר חשוף שורש תהיה מערכת שורשים מאוזנת, בת שלושה שורשים עיקריים לפחות (אם השורש אינו שיפודי), מחולקים באורח שווה בהיקף. השורשים יסתיימו בחתכים חלקים, ללא קרעים ושברים; אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו (שמעל לצוואר השורש) של השתיל.

– לשתיל הנמכר עם גוש הנחפר מהקרקע יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים, ללא קרעים ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה יציבה, וגודלו יהיה לפחות 1/10 מגודל השתיל; כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.

– בשתילים מעוצבים של עצים ושיחים יהיו על פצעי הגיזום והבדים מוגלדים הגלדה מלאה כמעט. פצע הגיזום יהיה יבש וללא זיזים; קוטר החלק הלא-מוגלד של הפצע לא יעלה על מחצית קוטר הגזע.

– בשתיל המעוצב במשתלה לצורה סופית יהיו כל פצעי הגיזום מוגלדים במלואם. לשתיל כזה תהיה צורה הניתנת להגדרה מוכרת ("פונפון" על גזע, בונסאי וכדומה).

3. דירוג וייחוס

1. ערכו של שתיל ייקבע על פי ארבעה מדדים:
א' – קוטר הגזע – יימדד במ"מ. המדידה תיעשה 20 ס"מ מעל לצוואר השורש, או 10 ס"מ מעל לנקודת ההרכבה.
ב' – גובה – יימדד בס"מ, מצוואר השורש עד לקודקוד הבד המרכזי.
ג' – נפח המיכל/גוש המצע – ייקבע על פי מידות המיכל התקניות (טבלה א' ), או בחישוב על פי מדידה בס"מ של קוטר גוש המצע ועומקו (טבלה ב' ); יחס הקוטר לעומק יהיה בדרך כלל 1:1.
ד' – מספר הבדים – כמפורט בטבלה ב' לעיל.

2. ערכו של שתיל מורכב יהיה גבוה מזה של שתיל בלתי מורכב מאותו זן/מין.

3. ערכו של שתיל (עץ או שיח) בן שנתיים ומעלה יהיה גבוה יותר אם עוצב בו סופית השלד של הגזע והבדים (בדקלים ייקבע המחיר על פי הגיל ו/או הגודל).

4. הסטנדרטים לשתילי עצים הנמכרים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמה יהיו על פי המפורט בטבלה ב' .

מאמרים נוספים בנושא איכות השתילים בגן -

עיברו אל התקנים עבור כל צמחי הגן >> שיחים, בני שיח ומטפסים. צמחים מעוצים, הגדרת סטנדרטים >> מטפסים רכים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים, הגדרת סטנדרטים >> גיאופיטים וציבורי צמחים, הגדרת סטנדרטים >> דקליים ודמויי דקלים, הגדרת סטנדרטים >> צמחי כיסוי ודשאים, הגדרת סטנדרטים >> ורדים, הגדרת סטנדרטים >>
?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח